Pauw en Witteman

Halbe Zijlstra wil alle belastingtoeslagen afschaffen

11-04-2014
De VVD roept het kabinet op tot een radicale verandering en versimpeling van het Nederlandse belastingstelsel. Belastingen mogen niet meer gebruikt worden om de samenleving te prikkelen, te sturen en te benvloeden. De Belastingdienst moet zich beperken tot de kerntaak: geld innen. Alle toeslagen moeten daarom worden afgeschaft en omgezet in lagere belastingen. Dat schrijft voorman Halbe Zijlstra in een opiniestuk in de Volkskrant. Vanavond is hij te gast om zijn stuk toe te lichten.