Sfeerfoto van Pauw
Pauw

Pauw

Elke werkdag om 23:00 uur opnpo1

PAUW is de late night talkshow van BNNVARA met presentator Jeroen Pauw. Het gesprek van de dag met de hoofdrolspelers uit het nieuws, live vanuit Amsterdam.

VOLG ONS

Pauw

Nieuwe milieueffectrapportage goed nieuws voorstanders vliegveld Lelystad

18 apr 2018
  •  
leestijd 4 minuten
Lelystad-Airport
De aangepaste milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad Airport beschrijft de effecten op de omgeving naar behoren. Dat stelt de commissie, die het rapport heeft geëvalueerd, woensdag in een persbericht. De uitkomst is een opluchting voor voorstanders van uitbreiding van de luchthaven in de polder, die in 2020 open moet.
De Commissie MER is een onafhankelijke organisatie die met behulp van deskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen , wil het gebruik van Lelystad Airport vastleggen in een luchthavenbesluit. Hierdoor kunnen grote passagiersvliegtuigen de luchthaven aandoen. Het gaat om maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar.
De herziening vond plaats nadat er meerdere fouten waren aangetroffen in de oorspronkelijke milieueffectrapportage, die in 2014 was opgesteld. De opening van luchthaven Lelystad voor vakantieverkeer, bedoeld zodat op Schiphol ruimte ontstaat voor economisch belangrijke verre vluchten, is zeer omstreden. Omwonenden vrezen geluidsoverlast.
De hele voorgeschiedenis is terug te lezen én te kijken in ons dossier Lelystad Airport . Onder meer Jan de Hoop en voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma waren al te gast bij ons om te praten over de kwestie.
De onduidelijkheid over de data in de vorige MER leidde ertoe dat minister Van Nieuwenhuizen de geplande opening in februari heeft uitgesteld. De herziene MER zal een flinke opsteker zijn voor de voorstanders van Lelystad Airport. 
"Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidsgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoergegevens hierop blijkt klein. Nieuw is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidspieken optreden." Dat schrijft de commissie in hun rapport.

Reacties politiek

“De VVD is blij met deze positieve beoordeling van de commissie MER. De opening van Lelystad Airport is belangrijk om Schiphol te ontlasten. Dit is een flinke stap in die richting en belanghebbenden moeten kunnen bouwen op objectieve informatie.
Na tijden van achteruit kijken kan de luchtvaart nu weer stappen vooruit zetten. Dat is hard nodig, want de luchtvaart groeit. De economie floreert en we gaan nu eenmaal graag met het vliegtuig op vakantie. Vooral voor die vakantieganger is dit dus goed nieuws.” Dat schrijft VVD-Kamerlid Remco Dijkstra op zijn Facebook-pagina .
Jan Paternotte van D66 benadrukt blij te zijn met de nieuwe MER, maar vindt het beschamend dat de omwonenden zelf eerst in actie moesten komen en de fouten eruit moesten halen, voordat er een besluit over de uitbreiding kon worden genomen.
Goed dat MER Lelystad nu klopt. Beschamend dat bewoners zelf de fouten er uit moesten halen. Voordat we een beslissing kunnen nemen over het wel/niet openen van #Lelystadairport :
- Duidelijkheid over afdwingen selectiviteitsbeleid
- Duidelijkheid over doorstijgen vliegtuigen
GroenLinks is ontevreden met het optimisme na deze nieuwe MER.  'Het onderzoek naar de laagvliegroutes is misschien wel correct uitgevoerd maar dat maakt laagvliegen en de grote impact van vliegen op ons klimaat nog niet acceptabel.  Voor het  klimaat moeten we onze CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Een ni euw vliegveld openen is dan gekkenwerk'. Dat schrijft Gl-Kamerlid Suzanne Kröger in een persbericht.
Ondanks het positieve oordeel van de commissie plaatsen ze wel een belangrijke kanttekening: In de praktijk kunnen de pieken in de geluidsoverlast hoger zijn dan berekend. Dat komt "doordat de piekniveaus niet alleen afhangen van het moment waarop vliegtuigen doorklimmen naar kruishoogte, maar bijvoorbeeld ook van het vliegtuig-type en de feitelijke, momentane stuwkracht tijdens de verschillende vluchtfasen". 
Daarnaast is er nog een belangrijke kanttekening, want "zolang er geen definitief besluit is over de herindeling van het luchtruim, kan de situatie ontstaan dat het MER niet de effecten beschrijft van het uiteindelijke, feitelijke gebruik van de luchthaven."
Alle berekeningen gaan namelijk uit van het huidige luchtruim. Maar dat wordt in 2023 opnieuw ingedeeld, om ervoor te zorgen dat Lelystad kan doorgroeien van 10.000 naar 45.000 vluchten. Omdat het milieueffectrapport daar niet naar heeft gekeken, is dan mogelijk een nieuwe rapport nodig, stelt de commissie.

Bewoners ontevreden

De bewonersdelegatie Lelystad is ontevreden met de uitslag van het onderzoek van de commissie. Volgens hen 'rammelt het rapport aan alle kanten'. " Er ontbreekt informatie en er is gerekend met verkeerde cijfers. Nergens staat wat het effect is op het milieu, alleen of het aan de norm voldoet of niet. De onafhankelijke commissie-mer zou het rapport makkelijk moeten kraken, maar doet dat niet. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dendert maar door en zadelt inwoners van Gelderland en 4 andere provincies op met massa's laagvliegende vliegtuigen."
Sfeerbeeld BNNVARA programma's