Sfeerfoto van Pauw
Pauw

Pauw

Elke werkdag om 23:00 uur opnpo1

PAUW is de late night talkshow van BNNVARA met presentator Jeroen Pauw. Het gesprek van de dag met de hoofdrolspelers uit het nieuws, live vanuit Amsterdam.

VOLG ONS

Pauw

Koopkracht pensionado's met aanvullend inkomen is gedaald

12 sep 2019
  •  
leestijd 2 minuten
winkelstraat
Hoewel de gemiddelde Nederlander er vorig jaar 0,3 procent in koopkracht op vooruit is gegaan ten opzichte van 2017, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat bijna de helft er juist op achteruit is gegaan. Sinds 2013, het einde van de economische crisis, is de groei van de koopkracht niet meer zo gering geweest. 

Werknemers in de lift, gepensioneerden in de min

Volgens het CBS zag iets meer dan de helft van de bevolking de koopkracht toenemen, met name werknemers. Die zagen hun koopkracht met gemiddeld 1,8 procent stijgen. Gepensioneerden en mensen met een uitkering gingen er juist op achteruit. Die hadden respectievelijk 0,5 procent en 0,2 procent minder te besteden. Pensionado’s hebben tussen 2008 en 2018 gemiddeld bijna 5 procent aan koopkracht verloren.

Met de aanstaande pensioenkortingen aan het eind van dit jaar, dreigt de koopkracht van ouderen voor 2020 nog verder op de tocht te komen staan. De verwachting is dat het kabinet op Prinsjesdag met een vorm van compensatie komt voor de koopkracht van ouderen.

Lonen stegen niet of nauwelijks

De ene helft van de bevolking ging er in 2018 meer dan 0,3 procent op vooruit, maar bij bijna de helft van de bevolking daalde de koopkracht en bij 20 procent daalde hij zelfs met 6,7 procent of meer. Dat heeft voornamelijk te maken met het achterblijven van de cao-lonen, die stegen maar matig.

Daar tegenover staat dus dat bij meer dan de helft van de bevolking de koopkracht steeg en bij 20 procent van de bevolking met 10,8 procent of meer. Dat komt onder andere doordat mensen meer gingen werken of een nieuwe baan kregen met een hoger loon.

Dynamische koopkracht

De cijfers van het CBS betreffen de dynamische koopkrachtontwikkeling. Die berekent het statistiekbureau op basis van feitelijke inkomenswaarnemingen en de inflatie. Deze koopkrachtcijfers verschillen daarmee van de zogeheten statische koopkrachtontwikkeling. Dat zijn ramingen over de veranderingen in de koopkracht die het CBS baseert op onder meer beleidsplannen en verwachte economische ontwikkelingen. De laatste raming van het CBS ging uit van een koopkrachtstijging van 0,2 procent.

Pensionado's met aanvullend inkomen erop achteruit

Kloppen de plaatjes van Henk Krol nu dan wel? Eind vorig jaar pakte programmamaker Arjen Lubach aan tafel bij Jeroen nog even zijn eigen grafiekje erbij om uit te leggen dat met name de ouderen met aanvullende pensioenen ("met de huisjes en de bootjes") er op achteruit gaan, maar niet de pensionado's met alleen AOW.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, legt tegenover de Telegraaf uit dat ook over 2018 met name de ouderen met een aanvullend inkomen erop achteruit gaan. "Het uitblijven van de indexatie van pensioenen is hier de belangrijkste oorzaak voor. Daardoor zie je ook dat het koopkrachtverlies van ouderen met meer aanvullend inkomen navenant groter is. Bij de hogere pensioenen doet het meer pijn. Relatief, maar ook absoluut. Bij iemand met 20.000 euro per jaar inkomen naast de AOW gaat het om een koopkrachtverlies van 200 euro per maand ten opzichte van 2008.”