Pauw

Jongens kunnen geen jongens meer zijn

  •  
25-07-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
106 keer bekeken
  •  
Jongens kunnen geen jongens meer zijn
SIRE lanceert vandaag een campagne getiteld: 'Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?' In een filmpje stelt SIRE (Stichting Ideële Reclame) aan de kaak dat jongens worden gefrustreerd in hun ontwikkeling, omdat ze lang niet altijd de ruimte krijgen om te kunnen ravotten, stoeien, dingen uitproberen, risico's nemen; met andere woorden 'jongen zijn'. Zowel thuis niet als op school niet.
Op de website van SIRE staat te lezen waarom SIRE juist nu deze campagne is gestart. SIRE denkt dat opvoeders de laatste jaren 'jongensgedrag' minder lijken te waarderen. Onder jongensgedrag worden experimenteren en risico nemen geschaard. 
Sire: waarom de campagne?
De campagne bestaat uit beelden van stoeiende en ravottende jongens die risico's nemen, met de vraag of we ze genoeg ruimte geven voor hun ontwikkeling. De video is hieronder te zien:
SIRE heeft deze vraag ook voorgelegd aan ouders en uit hun antwoorden blijkt dat die ook vinden dat jongens (thuis) meer ruimte moeten krijgen. 44 procent van de ouders zegt dat specifiek jongensgedrag, zoals druk doen en stoer doen, wordt onderdrukt in de huidige maatschappij.

Onderwijs

Ook in het onderwijs worden jongens te veel afgeremd. Die ontwikkeling is wellicht mede te wijten aan het gebrek aan mannelijke docenten, voornamelijk in het basisonderwijs. Een leraar kan misschien meer begrip voor typisch jongensgedrag opbrengen dan een lerares. De NOS meldt:  Op school worden jongens volgens wetenschappers drie keer zo vaak berispt voor hetzelfde gedrag als meisjes en drie keer zoveel jongens als meisjes volgen speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen. Meisjes worden op school veel positiever benaderd door hun beter ontwikkelde sociale vaardigheden. De afgelopen drie jaar hebben ze gemiddeld een hogere score gehaald bij de eindtoets in groep 8 en ze krijgen dan ook vaker een hoger schooladvies dan jongens.

Kritiek

Er is ook kritiek op de campagne, vooral op het clichématige beeld van jongens dat wordt geschetst in de campagne. Op twitter wordt dat beeld vanochtend vanuit verschillende hoeken bekritiseerd.
Ik was een jongen, maar niet stoer. Ik hoop dat #SIRE dat niet erg vindt.
Mijn zoon zit (weer) te lezen. Ik overweeg een melding bij jeugdzorg. #sire
Laten we niet vergeten dat er ook jongens zijn die níet willen ravotten. Jongens die ongevraagd niet passen in het beeld van 'jongens' #SIRE
Naast de campagne lanceert SIRE ook een website met feiten en tips voor opvoeders.

Meer nieuws & achtergronden bij Pauw.

Delen: