Sfeerfoto van Pauw
Pauw
Pauw

Elke werkdag om 23:00 uur opnpo1

PAUW was de late night talkshow van BNNVARA met presentator Jeroen Pauw. Het gesprek van de dag met de hoofdrolspelers uit het nieuws, live vanuit Amsterdam.
Pauw

De verklaring van zorgboerderij de Hoge Aard

22 okt 2015
  •  
leestijd 4 minuten
Foto_René_van_Hoof
Hierbij ontvangt u de verklaring van de de Hoge Aard. Wij ontvangen zeer vele en ernstige bedreigingen. Wij zien derhalve geen reden om op televisie te komen. Wij volstaan met onderstaande verklaring.

Kopie van brief aan Alberto Stegeman van 18 oktober 2015
Geachte heer Stegeman,
Uit meerdere bronnen, o.m. van u zelf en van de dames Anja, Natasja en Jeanne tijdens de uitzending van Pauw op 15 oktober, hebben wij kennis genomen van de aantijgingen. Deze aantijgingen zijn onjuist. In onderstaande lijst laten wij u onze visie weten.
Met de kennis vandaag n.a.v. wat mevrouw heeft gezegd in het programma Pauw op 15 oktober kan de Hoge Aard niet anders tot de conclusie komen dat hier opzet in het spel is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
In maart 2015 tracht de curator NN mee te nemen. Dit wordt in Pauw bevestigd door mevrouw. NN heeft toen duidelijk gemaakt aan de curator en aan de politie dat hij niet mee wilde gaan met de curator. NN is op de boerderij gebleven.
Kort daarna komen de signalen, dat er ergens iets gaande is. Later blijkt dat u door mevrouw bent ingeschakeld. Ook de curator is hiervan op de hoogte geweest.
In het gesprek in juli met mevrouw in het bijzijn van de curator zegt mevrouw dat zij niets met uw programma te maken heeft. Ze zou alleen een telefoonnummer van een programmamaker hebben doorgegeven aan de curator.
Ondertussen is de Hoge Aard voor twee andere jongvolwassenen bezig met uitplaatsing. Cliënt NN vertrekt zelf en cliënt NN stroomt door naar begeleid kamerwonen.
NN wil dit zelf ook natuurlijk ook graag en zijn moeder bewerkt hem in de telefonische en mondelinge gesprekken.
Op 15 oktober vindt er een zitting van de Rechtbank plaats op de Hoge Aard vanwege het voorgenomen ontslag van de curator. In het gesprek met de rechter heeft NN verklaard dat hij zijn programma en doelen op de Hoge Aard wil voltooien voordat hij naar begeleid kamerwonen doorstroomt. Zijn moeder gaat hiermee ook akkoord. ‘s Avonds wordt moeder door Pauw geinterviewd en geeft aan dat NN graag weg wil.
NB. Uit de beschikking tot ontheffing van het gezag en uit de beschikking tot ondercuratelestelling blijkt dat beide ouders hebben verklaard akkoord te zijn met de plaatsing op de zorgboerderij.
Conclusie:
Gezien al het voorgaande menen wij dat de uitzending van uw programma (zeer waarschijnlijk) gebaseerd is op aantijgingen van personen die ons inziens zelf niet al te betrouwbaar zijn. Iemand krijgt niet zomaar geen VOG. De moeder van NN zegt in de uitzending van Pauw aantoonbaar onjuiste dingen.
U hebt maandenlang gewerkt aan een hypothese, namelijk dat er bij ons allerhande dingen mis zouden zijn. In de voorvertoning op uw site laat u een moeder zien die beweert dat haar kind heel bang is, Diezelfde moeder is eerder deze week, ten overstaan van de Rechtbank en in bijzijn van haar kind, nog akkoord gegaan met verlenging van het verblijf van haar kind bij de Hoge Aard.
Als u toch doorgaat met uw uitzendingen waarin wij tendentieus en op onheuse wijze worden neergezet handelt u ons inziens onrechtmatig en zullen wij niet aarzelen u, uw bronnen en SBS6 in rechte te betrekken. Wij hechten eraan u te berichten dat u niet alleen ons maar ook de kinderen die hier wonen en de mensen die voor ons werken groot onrecht aandoet. Elk opzettelijk filmen in woningen of niet-publieke plaatsen is bovendien volgens art. 139f Wetboek van Strafrecht verboden tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd.
Wij wijzen u er nogmaals op dat zowel de Inspectie Gezondheidszorg als Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant beide recent en uitgebreid onderzoek hebben gedaan en geen misstanden hebben aangetroffen, al helemaal niet van het kaliber dat u suggereert.
Het gesprek dat wij met u hebben gevoerd gaf ons het gevoel dat u wellicht nog enigszins objectief wilde zijn in uw berichtgeving. Uw optreden in het programma Pauw maakt ons duidelijk dat het u niet om de waarheid te doen is, maar om het neerzetten van uw eigen werkelijkheid.
Dat vinden wij ernstig. Wij hadden u hoger aangeslagen. Wij zullen dan ook geen medewerking verlenen aan een weerwoord op camera voor uw programma omdat wij ernstige twijfels hebben aan uw objectiviteit, “ We gaan zeker geen aantijgingen die niet kloppen uitzenden maar we gaan dit uitzenden omdat het belangrijk is om te doen”,einde citaat van U in Pauw.
Wij gaan ervan uit dat u vanuit uw journalistieke verantwoordelijkheid desalniettemin ons weerwoord als hiervoor omschreven op een passende wijze in uw uitzending zult verwerken. Bent u het niet met ons eens dat u dan in feite geen uitzending meer hebt?
Met vriendelijke groet,
Directie van de Hoge Aard,
                                                          ,