Opstandelingen

Over Opstandelingen

Sophie_rotterdam

Sophie Hilbrand zoekt uit waarom sommige burgers tot wanhoop worden gedreven in Rotterdam, Makkinga, Heerlen, Arnhem, Culemborg en Graspeel. 

Waarom komen burgers in opstand tegen hun bestuurders? Wat is de reden dat zij niet worden betrokken bij belangrijke beslissingen in hun gemeentes? En wat zijn de gevolgen hiervan voor beide partijen? In het BNNVARA-programma Opstandelingen onderzoekt Sophie Hilbrand de pijnpunten en zwakke plekken van de lokale democratie. En waar de burgemeesters en wethouders in het vorige seizoen bijna allemaal geen weerwoord wilden geven, kiezen de meesten er nu toch voor om verantwoording af te leggen over het onrecht dat inwoners ervaren. Het derde seizoen van Opstandelingen is vanaf donderdag 3 juni wekelijks om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2


Sloopstad Rotterdam (3 juni)

De gemeente Rotterdam wil meer diversiteit in haar bevolkingssamenstelling. Huizen in wijken met minder draagkrachtige burgers worden gesloopt om plaats te maken voor duurdere woningen en mensen met geld. 

Loopgraven in Makkinga (10 juni)

Makkinga is trots op haar motorcrossbaan, de Prikkedam. Maar als Roel en Constance ernaast komen te wonen ervaren ze, net als hun buren, geluidsoverlast.

Ongehoord in Heerlen (17 juni)

Patrick, uit de kinderrijke Voskuilenweg in Heerlen, is verbijsterd als hij een flyer ontvangt van de gemeente. Hierin staat dat er om de hoek een opvanghuis voor verslaafde zorgmijders komt. Het is een bewuste zet van de wethouder om hen niet te informeren.

Arnhem op Ramkoers (24 juni)

Marloes en Jeroen wonen op een oude boot in een industriehaven van de Neder-Rijn, maar al jaren lopen ze dagelijks gevaar aangevaren te worden door vrachtschepen. 

Hoog spel in Culemborg (1 juli)

De idealistische wethouder van Culemborg begint een initiatief dat moet leiden tot enthousiasme voor de bouw van de zes grootste windmolens ter wereld in deze kleine gemeente. Maar als omwonenden in protest komen, begint de gemeenteraad te wankelen.

De Beerput van Graspeel (8 juli)

Olga hangt de was nooit buiten en houdt de ramen potdicht. Piet zit bij warm weer het liefst binnen; de stank is dan onverdraaglijk. De Graspeel, een buitengebied in noordoost Brabant, was ooit voorbestemd als ontwikkelingsgebied voor intensieve veehouderij. Hoewel dat plan na actie van omwonenden sneuvelde, is het sindsdien toch met toestemming van de gemeente volgeplempt met vleeskuikens en mestvarkens. De frustratie van de bewoners bereikt het kookpunt als vier net opgeleverde megastallen gevuld worden met nog eens 17.000 biggen.

Vanaf donderdag 3 juni om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Praat mee met #Opstandelingen