Kinderen voor Kinderen

Live in Concert 2016

Op 14 en 15 oktober 2016 is weer het grote concert van Kinderen voor Kinderen. Tijdens deze show worden tv-opnames gemaakt voor de jaarlijkse uitzending in november.
Kinderen voor Kinderen Live in Concert 2016
Locatie Philharmonie, Haarlem
Datum
: 14 & 15 oktober 2016
Tijd : 15.00 uur en 19.00 uur (4 shows in totaal)
Kaartverkoop : UITVERKOCHT
Tijdens het optreden komen de liedjes van de nieuwe cd Voor altijd jong! langs, met natuurlijk onze Koningsspelen-hit  Hupsakee!  Ook is er een medley met al onze grote hits van vroeger. Informatie over route en parkeren vind je op de website van het theater. In verband met tv-opnames raden we iedereen aan om ruim op tijd aanwezig te zijn.
Live in Concert is zaterdag 5 november om 20.00 uur op tv, bij de VARA op NPO 3!
Kijk hier een vlog over hoe het vorig jaar was bij Live in Concert, in Rotterdam:
Disclaimer
Live in Concert is een show door en voor kinderen waar opnamen worden gemaakt. Daarom wijzen we je graag op de volgende disclaimers:
I. Tijdens de concerten van Kinderen voor Kinderen kunnen er audiovisuele opnamen worden gemaakt. Door het bezoek aan het concert stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker - thans bij voorbaat - alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan de Omroepvereniging VARA. De Omroepvereniging VARA is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Omroepvereniging VARA het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd's, internet of anderszins te exploiteren. Toegang kinderen onder toezicht van een volwassene. Het is niet toegestaan om tijdens de concerten van Kinderen voor Kinderen foto's en/ of filmopnames te maken.
II. Evenementen, opnames en voorstelling van Kinderen voor Kinderen zijn alleen toegankelijk voor volwassenen die een of meerdere kinderen c.q. minder validen begeleiden en/of tot de familie-of vriendenkring van een van de Koorkinderen behoren en/of werken bij BNN-VARA. Bezoekers zijn verplicht de door of vanwege de VARA gegeven aanwijzingen en instructies strikt op te volgen. Indien een bezoeker dergelijke aanwijzingen en instructies niet opvolgt, dan wel indien naar het oordeel van de VARA de bezoeker op enigerlei wijze in strijd komt met de bij Kinderen voor Kinderen behorende normen en waarden, omgangsvormen, goede zeden, dan wel regels van fatsoen, heeft de VARA het recht de bezoeker per omgaande de verdere toegang te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van het toegangsbewijs  heeft. Heeft u vragen over deze bepaling, neemt u dan telefonisch contact op met de Publieks- en Ledenservice van de VARA,  telefoonnummer 0900-0123.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Ontvang het laatste nieuws over het Koor, nieuwe data voor kaartverkoop, de audities, exclusieve winacties en previews!