Kassa

Zes vragen aan minister Van der Hoeven

27-04-2010
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Fallback image for card
Naar aanleiding van het item 'Onterecht hoge energienrekeningen bij overstappen', gaat minister Maria van der Hoeven (CDA) van Economische Zaken op verzoek van Kassa in op zes prangende vragen.

1)
Erkent de minister de problemen met de eindafrekening energie zoals die in Kassa naar voren zijn gebracht?
Antwoord minister Van der Hoeven:
Ja, deze problemen zijn bekend. Minister Van der Hoeven heeft naar aanleiding van de administratieve problemen bij het switchen en verhuizen van afnemers twee jaar geleden al een wetsvoorstel ingediend om de administratieve processen in de energiemarkt structureel te verbeteren. Dit wetsvoorstel is opgehouden door vragen over de verplichte uitrol van de slimme meter.
Volgende week gaat er een wijziging van het wetsvoorstel naar de Kamer en kan de behandeling van dit wetsvoorstel worden hervat. Het wetsvoorstel regelt onder andere de uitrol van een op afstand uitleesbare meter door de netbeheerder. Een aantal maal per jaar, maar ook bij switchen en verhuizen wordt de meterstand op afstand uitgelezen. Hierdoor zullen problemen, zoals geen of onjuiste (geschatte) meterstanden en de daaruit volgende problemen die Kassa nu constateert structureel worden opgelost.
Verder regelt het wetsvoorstel dat de (nieuwe) leverancier zelf verantwoordelijk wordt voor het verkrijgen en vaststelen van de meetgegevens van zijn klanten. De afhankelijkheid van derden (netbeheerder en oude leverancier), zoals Kassa deze beschrijft zal dan verdwijnen. De leverancier kan vragen van klanten of problemen met een gefactureerde meterstand dan zelfstandig en dus sneller oplossen. Hij is niet meer afhankelijk van de medewerking van een oude leverancier of netbeheerder. De minister hoopt dan ook dat dit wetsvoorstel snel door de Kamer wordt aangenomen.  
2)
Foute meterstanden hebben grote gevolgen: consumenten moeten extra hoge voorschotnota's betalen en krijgen te maken met onterecht hoge afrekeningen.
Hun klacht wordt pas na één jaar bij de nieuwe eindafrekening gecompenseerd. Áls het misgaat, moet er dan niet een veel simpeler- en snellere correctieprocedure voorhanden zijn? 
Antwoord minister Van der Hoeven:
De minister wil structureel af van het gedoe over meterstanden. Daarom heeft zij zoals hiervoor aangegeven de wet marktmodel ingediend. Het duurt echter nog even voor alle huishoudens een op afstand uitleesbare meter hebben. Als het toch fout gaat, verwacht zij van de leveranciers een zorgvuldige en klantgerichte houding. Afnemers kunnen zelf hun energieleverancier kiezen. Behalve de prijs kunnen klanten ook reageren op onderwerpen als klantvriendelijkheid en klachtafhandeling. Wanneer een leverancier klachten niet snel en adequaat behandelt kan de afnemer een andere leverancier kiezen. Informatie over klachten bij bedrijven is te vinden op de website www.consuwijzer.nl
3)
Kan de minister meegaan in het idee om -bij een geschil over de hoogte van de eindafrekening-  de betaling van deze rekening op te schorten?
Antwoord minister Van der Hoeven:
Dit is al geregeld in de algemene voorwaarden van de leveranciers. Als een klant een gemotiveerd bezwaarschrift bij zijn leverancier indient wordt de betalingsverplichting opgeschort tot de leverancier heeft beslist over het bezwaarschrift. Dit is geregeld in artikel 14 vijfde lid van de voorwaarden. 
4)
Kan de minister -ter bescherming van de consument- energiebedrijven verplichten om bij een fout in de meterstandopneming de energieleverancier verplichten om een gratis metercontrole te laten uitvoeren?
Antwoord minister Van der Hoeven:
Er is nu al een mogelijkheid om een extra handmatige meteropname door het energiebedrijf aan te vragen. Als de klant gelijk heeft, hoeft hij niet te betalen.
Het probleem dat Kassa beschrijft wordt echter niet veroorzaakt door fouten in de meteropname. Het gaat hier om situaties waarin de klant een meterstand doorgeeft en waarbij de meterstand door de klant, door de leverancier of door de netbeheerder niet goed wordt doorgegeven of overgenomen. In die gevallen wordt er vaak een meterstand geschat door de netbeheerder. De ‘vastgestelde’ meterstand wijkt dan af van de opgegeven meterstand.
Dit probleem wordt opgelost door de uitrol van op afstand uitleesbare meters. Bij en switch of een verhuizing kan er dan eenvoudig een echte meterstand worden vastgesteld. Verder wordt het, zoals aangegeven, voor de leverancier eenvoudiger om zelf te reageren op klachten over gebruikte meterstanden. De leverancier eventuele problemen zelf oplossen en is niet meer afhankelijk van derden. 
5)
Is de minister bereid om de procedure aan te scherpen om zo consumenten beter te beschermen?
Antwoord minister Van der Hoeven:
Dit is voorzien in het door de minister ingediende wetsvoorstel, waar volgende week nog een aanpassing over naar de Kamer wordt gestuurd.  Het antwoord is dus ja. 
6)
Waarom kunnen "slimme meters" die door bijvoorbeeld Oxxio in de markt zijn gebracht (en dergelijke fouten kunnen voorkomen) niet worden uitgelezen door de netbeheerder, maar alleen door Oxxio? Ergo: Wanneer iemand een slimme meter heeft en níét bij Oxxio klant is, heeft deze meter geen enkele meerwaarde. Zou dit niet veranderd moeten worden?
Antwoord minister Van der Hoeven:
Ook dit probleem wordt opgelost door de wet marktmodel. Op grond van dit wetsvoorstel krijgt de netbeheerder de wettelijke taak om alle huishoudens en kleinere bedrijven een op afstand uitleesbare meter aan te bieden. In beginsel wordt deze meter zes keer per jaar uitgelezen. Ook bij switchen en verhuizen zal de netbeheerder via deze meter de juiste switch of verhuisstand opvragen. De afnemer zelf hoeft deze stand dan niet meer door te geven aan zijn nieuwe leverancier.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!