Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Woedende deelnemers Pensioenfonds Metaal en Techniek eisen indexatie terug

30-10-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
21734 keer bekeken
  •  

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft een unieke dagvaarding ontvangen van vijf pensioendeelnemers die hun gemiste indexatie terugeisen op basis van het Europese pensioenrecht. De zaak kan van grote invloed zijn voor miljoenen Nederlanders van wie het pensioen niet wordt geïndexeerd en kan tot problemen leiden bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Kassa besteedt hier in de uitzending van zaterdag 30 oktober 2021 om 19:05 uitgebreid aandacht aan.

PMT, het derde grootste pensioenfonds van ons land met 1,4 miljoen deelnemers, heeft de pensioenen inmiddels twaalf jaar niet geïndexeerd. De problemen ontstonden na de economische crisis van 2008. De grootste andere pensioenfondsen indexeren sindsdien ook niet meer of onvolledig, zoals het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) voor mensen die werken bij de overheid en het onderwijs, het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Ook de meeste andere pensioenen indexeren niet of nauwelijks vanwege de te lage dekkingsgraden.

Indexeren onderdeel van verplicht gestelde pensioenregeling

Dat mag niet zomaar volgens pensioenadvocaat en hoogleraar Hans van Meerten. Hij betoogt dat Europees gezien indexeren onderdeel uitmaakt van de verplicht gestelde pensioenregeling. "Omdat pensioenrechten bovendien volgens Europees recht eigendomsrechten zijn, mag je daaraan niet morrelen. Door deze jarenlange niet-indexatie wordt het oorspronkelijke eigendomsrecht aangetast, met wel tot 25 procent koopkracht verlies tot gevolg", aldus Van Meerten. Hij baseert zich hierbij op uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de mens.

Pensioenfondsen genoeg in kas om wel te indexeren

De gepensioneerde PMT-deelnemers die hem in de arm namen, vinden dat pensioenfondsen genoeg in kas hebben om wel te indexeren. "Het PMT-pensioenvermogen is opgelopen van 38 miljard in 2008 tot 97 miljard in 2020, vooral door het rendement op beleggingen. Meer dan genoeg om onze indexatie terug te geven. De schade die wij vijven hebben gelopen over een periode van twaalf jaar bedraagt gemiddeld minstens ruim 35.000 euro per gepensioneerde", aldus Erik Daae. Hij is tevens voorzitter van Stichting Pensioenbelangen, een van de initiatiefnemers van de rechtszaak.

Zaak tot hoogste rechter uitvechten

Daae en Van Meerten zijn van plan de zaak tot de hoogste rechter uit te vechten. Van Meerten: "Dit kan in potentie leiden tot tientallen miljarden aan gemiste indexatie die de pensioenfondsen met terugwerkende kracht zullen moeten terug betalen."

Van Meerten heeft inmiddels meerdere rechtszaken lopen op basis van Europese regelgeving. Zo dagvaardde hij onlangs pensioenfondsen PGB en Reiswerk Pensioenen om de ingestelde extreme pensioenkortingen van tien tot bijna twintig procent terug te krijgen. Die werden ingesteld nadat het noodlijdende fonds, Reiswerk Pensioenen, werden overgenomen door PGB. Ook die kortingen zijn volgens Van Meerten in strijd met het Europese eigendomsrecht. Hij is daarnaast in een andere zaak in hoger beroep gegaan, omdat de eis voor extra buffers in de Nederlandse pensioenwetgeving volgens hem in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort.

Toenemende onrust over niet indexeren

Er inmiddels toenemende onrust over het niet indexeren van de pensioenfondsen. Meerdere organisaties, waaronder ouderenorganisatie KBO Brabant, De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, claimorganisatie Consumentenclaim, FNV Kaderleden, Stichting Pensioenbelangen en Stichting Woekerpolisproces boden deze week de petitie ‘Samen voor een Eerlijk Pensioen’ aan Tweede Kamerleden aan. Zij hebben inmiddels 41.000 handtekeningen verzameld van mensen die vinden dat hun pensioen weer geïndexeerd moet worden en dat zij dat geld met terugwerkende kracht terug moeten krijgen. "Er zit meer dan 1800 miljard in de pensioenpot, meer dan genoeg om iedereen zijn indexatie terug te geven", aldus woordvoerder Ab Flipse.

Reactie pensioenfonds PMT

Pensioenfonds PMT laat weten gehouden te zijn aan Nederlandse Wet- en regelgeving waardoor het momenteel niet kan indexeren vanwege een te lage dekkingsgraad.

We besteden hier in de uitzending uitgebreid aandacht zijn. De Pensioenfederatie die de belangen behartigt van de meeste pensioenfondsen zal aanschuiven om een toelichting te geven over de werkwijze van pensioenfondsen.

Hoe werkt indexatie?

Of pensioenen kunnen indexeren, heeft te maken met de zogeheten 'dekkingsgraad'. Die geeft aan hoe gezond een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen het vermogen van een fonds en de pensioenverplichtingen: alle pensioenen die nu en in de toekomst uitbetaald moeten worden. Een pensioenfonds is gezond als de dekkingsgraad 110 procent of hoger is. De fondsen mogen dan gedeeltelijk indexeren. Gaat het nog beter en is de dekkingsgraad 125 procent of hoger, dan mogen zij volgens de wet volledig indexeren.  

Maar de dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek stond in 2020, net als vele andere pensioenfondsen, onder de 100 procent. En dat is volgens de huidige spelregels niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen.

Je ziet Kassa op 30 oktober 2021 om 19:05 bij BNNVARA op NPO 1.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (21)

Artdubois
Artdubois4 nov. 2021 - 9:47

Dhr.Lubbers vond het toentertijd nodig om vele miljoenen uit de pensioenkas over te hevelen naar de vakbeweging. Die zijn dus verdwenen en bij mijn weten nooit teruggestort. Een greep uit de kas dus. Dit geeft toch het ongemakkelijk gevoel dat de pensioengerechtigde hiervoor moet bloeden.

2 Reacties
JannieBoe
JannieBoe4 nov. 2021 - 14:44

Pensioengelden overgeheveld naar de vakbeweging? Daar klopt niks van. Die greep van Lubbers was bedoeld om overheidstekorten te dichten. Een schandalige gang van zaken. Lees anders het feitelijke verhaal eens op Pensioenverhaal.nl

Old Dean
Old Dean8 nov. 2021 - 20:43

Lubbers heeft geen overheveling naar de vakbonden gedaan. Maar het werkgeversaandeel van de premies niet betaald. Met als motto er zit genoeg geld in die pensioenpot ABP. Tevens is toen de VUT ingevoerd, en kosten daarvoor waren deels voor de pensioenfondsen, en deels voor de generatie die toen werkte. Overheid is al jaren hebzuchtig op Pensioengelden. En die geschiedkundige Rutte probeerd het ook maar is gelukkig geen econoom. Die wil gewoon de geschiedenis in als langstzittende Minister President hij heeft langst zittende demissionair Min President al op zijn naam.

henwjansen
henwjansen3 nov. 2021 - 16:09

Ik ben werkzaam geweest van 1961 tot 2008. In die tijd heb ik ook te maken gehad met pensioenberekeningen. Volgens mij is in de hele periode gerekend met een rekenende van 4%. Ik kan mij niet herinneren dat de werkelijke rente ooit onder dit percentage is uitgekomen maar altijd significant hoger. Als pensioenfondsen het verschil in een egalisatiefonds rekenrente hadden gestort, hadden we nu geen problemen gehad. Ik meen mij ook te herinneren dat in dat tijdvak uit de kassen van de fondsen uitkeringen zijn gedaan voor andere doeleinden. Mijn voorstel is: wijzig de jaarrekeningen van de pensioenfondsen over de afgelopen 50 jaar met gebruikmaking van een egalisatiefonds rekenende. Zo kunnen we eindelijk overgaan naar indexatie.

joopvanbuuren
joopvanbuuren2 nov. 2021 - 9:59

Een klein voorbeeld, In 2010 had PMT 37.582 miljoen euro in kas In 2020 had PMT 97.448 miljoen euro in kas Hoezo niet kunnen indexeren.

Jaap van Oostveen
Jaap van Oostveen1 nov. 2021 - 20:38

Ook ik ben slachtoffer van PMT. Ik ben 87 jaar. Kan ik mij op één of andere manier aansluiten bij deze actie?

Theoman
Theoman1 nov. 2021 - 17:13

Hallo ik hoop dat van Meerte de rechtszaak voor elkaar gaat krijgen voor al die hard werkende metaalarbeiders die al jaren zwaar gedupeerd zijn wel grote kantoren bouwen en de top die strijkt wel dikke vette salarissen op van ons wel verdiende geld en de kas is in 12 jaar al meer dan verdubbeld met 57 miljard extra waar moet dit heen

Ton Bruggink
Ton Bruggink31 okt. 2021 - 18:50

Geachte redactie, Ik zag de bijdrage over onze pensioenen. Als je de mensen in Nederland goed wilt informeren, dan moet die voorlichting wel compleet zijn. Naast het lid van de pensioenfederatie blijkt uit alles, dat hij evenals de kamerleden zelf niet weten waar ze over praten. De historische gang van zaken: Omstreeks 2007 is door onze regering een nieuw criterium geintroduceerd. De dekkingsgraad. Tot die tijd werd al ongeveer sedert de invoering van pensioenen, de waardestijging van de pensioenen met een vast percentage theoretisch berekend ( bij mijn weten 3 %) . In de nieuwe wetgeving werd toen vastgelegd, dat de uit te betalen pensioenen altijd betaalbaar moesten zijn. Besloten werd toen de waardebepaling van het vermogen van pensioenfondsen te koppelen aan de kortlopende rente. Tot op heden heb ik alleen 50PLUS horen geven, die een reële weergave was van de realiteit. Naast het feit, dat de gekozen rekenrente als instrument van de ECB wordt gebruikt om de rente in Europa laag te houden, zodat zwakke landen als Italie, Griekenland etc hun economie middels leningen betaalbaar hielden ( Draghi presiedent directeur van de ECB, wat toevallig he). Naast de miskleun om te koppelen aan deze rente wordt de waarde van het pensioenvermogen natuurlijk bepaald door het rendement wat die pensioenfondsen realiseren. In 2007 was het vermogen van de pensioenfondsen ongeveer € 600 mjrd. Dit zou niet toereikend zijn om de verplichtingen te kunnen betalen. Sedert dien hebben de fondsen gemiddeld 6 % rendement gerealiseerd waarmee dat vermogen op ruim 1800 mird is gekomen. En nog blijven onze bestuurders de mensen voorhouden, dat ook dat vermogen onvoldoende zou zijn. Alle betroffen bestuurders verschuilen zich achter de wet die in 2007 ten onrechte de koppeling heeft gemaakt met de kortlopende rente en durfen niet te erkennen, dat dit een blunder van het eerste uur was. Zij blijven volharden in de leugen, dat het vermogen niet toereikend is, om de verplichtingen van de fondsen te kunnen betalen. Voor mij is het duidelijk, dat hiermee een andere doel wordt nagestreefd, maar begrijp niet goed welk doel dat dan wel is.

beanfield
beanfield31 okt. 2021 - 13:20

IK heb 2 pensioentjes 1 van PMT en 1 van PME, samen 2500 euro per jaar Bruto. in 2008 6 en 5,8 gekort en na die tijd niets er meer bij Dan lees ik in de krant er worden wel bonussen uitgekeerd hoe kan dit is toch niet te rijmen vr.groet

rinuszwam
rinuszwam31 okt. 2021 - 12:50

Dat hebben de Danken aan Rutten met zijn VVD aanhang !!! Ook het CDA heeft hierin een kwalijke rol in gepeeld ! Al vanaf 2008 is dat toen al door het Neoliberale kabinet bepaald !! Oneerlijk, met pensioenpremies omgaan , Armoede is er geïntroduceerd incl .de schandalige voedselbanken enz.enz. !! De tweedeling in deze ONRECHTVAARDIGE maatschappijvorm is het resultaat !! Super Rijken versus Armoede !! En toch maar de 4 jaarlijkse verkiezingen in meerderheid stemmen op de VVD en CDA !! ONBEGRIJPELIJK !!!

dekke875
dekke87531 okt. 2021 - 11:18

Ik heb een ABP-pensioen. Is er een groep of een claimanten club waarbij ik kan aansluiten om dit fonds ook aan te klagen vanwege de nalatigheid van indexering? peter@dekker.nu

D.Meijer
D.Meijer31 okt. 2021 - 9:23

Waarom werd er niet gepraat over het verplicht invaren,van pensioen oud naar nieuw??? Wij hebben toch rechten in dit land !!!!

1 Reactie
rinuszwam
rinuszwam31 okt. 2021 - 12:55

Gewone mensen hebben geen rechten in dit land ! alleen bij de 4 jaarlijkse verkiezingen hebt je het recht om te kiezen , echter vele kiezen NIET of stemmen op een partij welke juist tegen hun belangen ingaan ! DAT IS HELAAS DE REALITEIT !!

kees_100
kees_10031 okt. 2021 - 9:01

De overheid doet alsof de pensioenfondsen collectieve overheidsfondsen zijn. Dit zijn ze echter niet. Alleen de deelnemers krijgen (later) een pensioenuitkering. Toekomstige generaties die niet meedoen krijgen niets. Als ik naar een willekeurig pensioenfondskijk (bpfBouw). Dan hadden zij een belegd vermogen van 73152 mln in 2020 + nog 7594 mln reserve = totaal 80746 mln vermogen. De werkelijke pensioenuitkeringen waren 1316 mln en er werd ontvangen aan premies 2317 mln. Er komt dus aan premies meer binnen dan uitgaven en daarnaast is er nog rendement over het fondsvermogen. Door de reken je arm rekenrente was de dekkingsgraad toch maar 111,1% eind 2020. Ga je zelf rekenen met de aanname er zijn geen deelnemers meer die pensioen opbouwen, er wordt geen rendement gemaakt, geen inflatie en de pensioenuitkeringen blijven constant. Het vermogen is dan op na 80746/1316 = 61,3 jaar. In wekelijkheid is er wel rendement en rentestijgingen kunnen worden afgedekt. De gemiddelde pensioenuitkering loopt niet langer dan 20 jaar. Wat gaat er dan met de rest van het geld gebeuren? Als een pensioenfonds geen deelnemers meer heeft moet ook het geld op zijn. Een systeem zoals in de USA waar de pensioenpremies op een geblokkeerde rekening worden gestort en je zelf kan kiezen waar je onderbrengt lijkt mij veel beter.

4 Reacties
JannieBoe
JannieBoe31 okt. 2021 - 11:03

Ik heb onvoldoende kennis om uw berekeningen helemaal te kunnen volgen maar merk wel één ding op: dat de gemiddelde pensioenuitkering niet langer loopt dan 20 jaar is inmiddels achterhaald en zal in de toekomst steeds verder uit het zicht raken. Het Actuarieel Genootschap 2020 meldt: 'In 2020 is de gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen 87,8 jaar. De komende decennia loopt de levensverwachting verder op. In 2060 is de gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen 91,3 jaar.'

Neil80
Neil801 nov. 2021 - 18:59

Kees, ik zit in de pensioenbusiness, en je berekening is onvolledig en onjuist. Je gaat er vanuit dat er alleen maar uitkeringsgerechtigden zijn, echter 249 duizend van de 776 duizend deelnemers aan de regeling (zie jaarverslag 2020) krijgen een uitkering. Die andere 527 duizend deelnemers hebben ook opbouwpremie ingelegd en hebben dus aanspraken opgebouwd. Daarvoor worden dus ook beleggingen voor aangehouden. De aanname dat er geen premie opgebouwd wordt is objectief onjuist. Getuige het feit dat u de getallen kent hebben we hetzelfde jaarverslag gelezen, 2020, en daar staat in dat er 147 duizend actieve deelnemers zijn en 369 duizend slapers. De algemende reserve van 7.594 mln mag je niet optellen bij de beleggingen, reserves staan aan de andere kant van de balans. Het Amerikaanse systeem hebben we in NL al, het gegarandeerde premie stelsel (DB-stelsel).

kees_100
kees_1002 nov. 2021 - 7:24

@Neil80: Het is een grove schatting op basis van de genoemde aannames zoals genoemd. Het klopt dat er aanspaken zijn die in de toekomst moeten worden betaald maar, die vallen weg tegenover de overlijdens. Dus het aantal ontvangers van pensioen stijgt maar licht. Kan je zelf zien in de jaarverslagen. Dus de schatting klopt wel degelijk. Ik snap wel al je brood er vanaf hangt dat je wat anders roept. Een gegarandeerd hoog inkomen de pensioenbusiness willen wel meer mensen.

JannieBoe
JannieBoe2 nov. 2021 - 8:27

Jammer kees-100 van die zin 'Ik snap wel al je brood er vanaf hangt dat je wat anders roept.' Ik vind het een interessante en discussie maar met zo'n zin houden de argumenten helaas op.

Wilson-28
Wilson-2830 okt. 2021 - 21:20

Het is ongelooflijk dat invoering van het nieuwe pensioenstelsel pas rond 2026 gerealiseerd kan worden, terwijl er al zo'n 10 jaar gelobbyd is voor het pensioenakkoord in 2019. Het nieuwe pensioenstelsel had in 2019 op de plank moeten liggen. Nu het nog jaren gaat duren geeft dat te denken. Ik vrees voor een pensioenaffaire van grotere omvang dan de kindertoeslagaffaire. De voorzitter van de Federatie van Pensioenfondsen gaf het eigenlijk al aan: stap over van de huidige op de marktrente gebaseerde rekenrente op een op de rendementen gebaseerde rekenrente. Natuurlijk een prudent verwacht rendement. En voer een prudente, wettelijke indexatieregeling in zoals de pensioenfondsen al jaren als hun beleid hadden. Overigens moet Nederland ook eens goed kijken naar het kapitaaldekkingsstelsel dat leidt tot exorbitante besparingen. Wereldwijd zou dit systeem tot onmogelijke investeringen leiden. Rob de Brouwer c.s. bepleiten een hybride pensioenfinanciering die mij terug doet denken aan het gemitigeerde kapitaaldekkingsstelsel dat het ABP had vóór de privatisering in de tijd de overheidspensioenen nog welvaartsvast waren! Peter Jong, gepensioneerd actuaris

1 Reactie
Old Dean
Old Dean31 okt. 2021 - 16:33

Als actuaris moet u ook weten dat op een gegeven moment de rente over rente rendement harder gaat doortellen voor de opbouw dan de ingelegde premie! En we praten over een deelname van 40 jaar in het verleden. Ook wil ik erop wijzen dat de wet op de loonbelasting wat betreft artikelen over pensioen opbouw in 2015 drastisch is gewijzigd. Het is de overheid die vuig spel speelt, omdat dit een behoorlijke verlaging van pensioenpremie tot gevolg heeft. Het zou mooi zijn als het initiatief veel breder gedragen gaat worden dan alleen deze initiatief nemers van PMT nu doen. Ik vind het ook slap van de FNV dat ze zich voor het karretje laat spannen door wanbeleid van de overheid. Zeker dit Markje de bezuiniger. Helaas is de tekst die ik in 2005 las niet meer te achterhalen, Of misschien in archieven met oude wetboekteksten.

Pschuc
Pschuc30 okt. 2021 - 19:13

De overheid moet met spoed de noodzakelijke wetten maken, opdat mensen het pensioen inclusief indexatie krijgen waar zij altijd voor betaald hebben

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!