Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Waterschapslasten stijgen

07-01-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
waterkraan_04.jpg
Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de waterschapslasten voor huishoudens in 2011 gemiddeld met 1,6% stijgen.
Natuurlijk zijn er dit jaar weer waterschappen die de tarieven fors laten stijgen. Bij Delfland stijgen de tarieven voor meerpersoonshuishoudens met 8,5%, gevolgd door Aa en Maas met 7,4% en Rijnland met 6,7%. Peel en Maasvallei is de absolute topper met een stijging van 10,1% voor de eenpersoonshuishoudens.
Dalende tarieven
In Zeeland zorgen twee fuserende waterschappen voor dalende tarieven bij met name het voormalige waterschap Zeeuws Vlaanderen (-18%). Dit vertekent het landelijke beeld. De gemiddelde stijging buiten Zeeland bedraagt zo’n 3%. Naast de fuserende waterschappen zijn er nog twee waterschappen waar de tarieven dalen: Hunze en Aa’s met 0,5% en Noorderzijlvest met 0,9%.
Gematigde tariefstijging
De gemiddelde tariefstijging is gematigd te noemen in het licht van het feit dat op 23 november 2010 de Spoedwet 100 miljoen in de Tweede Kamer is aangenomen. Als gevolg van deze wet krijgen waterschappen nieuwe taken bij de verbetering van dijken. Met ingang van 2011 betekent dit een lastenverzwaring van 100 miljoen die door de waterschappen moet worden opgebracht. Uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bij 20 van de 25 waterschappen hier geen tariefsverhoging voor nodig is. Naar eigen zeggen kunnen deze taken in 2011 worden uitgevoerd door efficienter te werken, reserves aan te spreken en projecten uit te stellen. 
Versnippering van taken
De watertaken in Nederland zijn erg versnipperd. Zo gaan de 418 gemeenten over de riolering, de 25 waterschappen over de dijken en het oppervlaktewater en de 10 drinkwaterbedrijven over het drinkwater. Voorts wordt het verkeer op het water geregeld door gemeente, provincie, waterschap of Rijk. Deze versnippering leidt tot hoge vermijdbare kosten, die worden afgewenteld op de burger.  
Efficiency door samenwerken
In het licht van verwachte lastenverzwaringen is de Vereniging Eigen Huis van mening dat het steeds urgenter wordt dat partijen in de waterketen gaan samenwerken, zodat een belangrijke efficiencyslag wordt gemaakt. Een voorbeeld van goede samenwerking is Amsterdam. Daar zijn alle watertaken per 1 januari in één organisatie ondergebracht. Dit leidt en heeft geleid tot forse besparingen. Alleen al het samenvoegen van het beheer van riolering en zuivering in zelfstandige afvalwaterbedrijven kan structureel tot een besparing van 600 miljoen euro kan leiden. Momenteel worden deze taken veelal nog door respectievelijk gemeenten en waterschappen los van elkaar uitgevoerd. Vereniging Eigen Huis is van mening dat deze samenvoeging moet worden afgedwongen met een afvalwaterwet, omdat zij bang is dat deze anders niet tot stand komt. De vereniging pleit in dit kader al langer voor onafhankelijk toezicht door een landelijke rekenkamer op de tarieven en efficiency van de waterschappen.
Bron: Vereniging Eigen Huis

Meer over:

water, diginieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!