Sfeerfoto van Kassa
Kassa
Kassa

Iedere zaterdag 19.05 uur op NPO1

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en het laatste nieuws. Bekijk actuele onderwerpen en uitzending gemist online!
Kassa

Wat moet je weten over het nieuwe pensioenstelsel?

24 jul 2020
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
1068 keer bekeken
  •  
pensioen aow
De komende jaren gaat ons pensioenstelsel veranderen. Onlangs sloot het kabinet namelijk een nieuw pensioenakkoord over pensioen en AOW met werknemers- en werkgeversorganisaties. Hierin zijn een aantal afspraken gemaakt, waaronder dat mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid krijgen om eerder te stoppen met werken. Wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent, zetten we voor je uiteen.
Na een jaar te hebben onderhandeld over het nieuwe pensioenakkoord, hebben vakbonden, werkgevers en het kabinet de laatste puntjes op de i gezet. Hieronder vind je de belangrijkste punten uit het nieuwe akkoord.

Minder snel stijgende AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft ook na de afspraken gekoppeld aan de levensverwachting, maar wel in mindere mate. De AOW-leeftijd zal niet één jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar slechts acht maanden. Dat betekent dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 jaar en vier maanden blijft, in 2020 met drie maanden stijgt en vervolgen in 2024 uitkomt op 67 jaar. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd daarna per jaar dat we langer leven met acht maanden.
Waar de rest van de concrete plannen in het pensioenakkoord nog worden aangepast in de Pensioenwet, is de wet voor het minder snel laten stijgen van de AOW-leeftijd al aangenomen. Deze geldt al sinds 1 januari 2020. De verwachting van Rijksoverheid is dat de rest van de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 ingaan.

Betere pensioenafspraken voor zware beroepen

Omdat voor enkele beroepen doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar is, krijgen werkgevers en werknemers de komende vijf jaar nog de kans om afspraken te maken over het zogeheten ‘vervroegd pensioen’. Werkgevers en werknemers, en dus niet de overheid, bepalen om welke beroepen het precies gaat. Vervroegd pensioen mag maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd worden aangeboden door een werkgever. Met deze wijziging kunnen mensen met zware beroepen eerder met pensioen zonder boetes.
Verder kunnen mensen met zware beroepen zelf het laatste deel van hun werktijd inrichten. Er bestaan hiervoor meerdere mogelijkheden, zoals eerder of geleidelijk stoppen met werk, het pensioen eerder in laten gaan of een zogeheten ‘generatiepact’. Dit laatste is een vorm van arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers.

Beter nabestaandenpensioen

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om het nabestaandenpensioen. Dit pensioen bestaat om bij overlijden de achterblijven de partner en/of kind(eren) financieel te helpen. Door allerlei regeltjes is het systeem achter het nabestaandenpensioen best ingewikkeld. Mensen weten vaak niet wat het betekent voor het nabestaandenpensioen als ze van baan wisselen of gaan scheiden. Daarnaast denken achterblijvende partners soms recht te hebben op het nabestaandenpensioen, maar zoals we in 2020 in Kassa al lieten zien, is dat niet altijd het geval.
Met de afspraken in het pensioenakkoord worden de regels over het nabestaandenpensioen weer simpeler gemaakt en wordt de positie voor nabestaanden financieel verbeterd. Wel blijven de pensioenregelingen gelden voor gehuwden of geregistreerde partners, voor ongehuwd samenwonenden geldt dit niet automatisch.
Zo is er in de toekomst nog maar één type partnerpensioen bij overlijden van de partner voor de pensioendatum. Dit partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Er mag maximaal een bedrag van 50 procent van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Daarnaast is het partnerpensioen straks niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Het maakt dus niet uit hoelang iemand al pensioen opbouwt, er wordt altijd maximaal 50 procent van het salaris verzekerd.
Bij het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum stopt op het moment van overlijden van de partner het ouderdomspensioen en gaat het nabestaandenpensioen in. Verder verandert er in het partnerpensioen na de pensioendatum niets.

Rendement en eigen inleg bepalen hoogte pensioen

In het pensioenakkoord staat onder andere dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker moet worden. In het huidige pensioenstelsel wordt elke deelnemer een gegarandeerd pensioen beloofd. Dit komt meestal neer op een pensioenuitkering van 70 procent van het gemiddeld verdiende loon. Voor mensen die al met pensioen zijn, verandert er met het nieuwe stelsel niets; zij zullen hun gegarandeerde pensioen behouden. Iedereen die nu nog binnen een sector werkt, betaalt dezelfde premie en bouwt hetzelfde pensioen op.
Met name door de lage rekenrente kan deze belofte niet meer worden waargemaakt. Met deze rente bepalen pensioenfondsen hoeveel geld ze in kas moeten hebben om alle pensioenen uit te keren. Aan deze rekenrente komt nu een einde, omdat veel pensioenfondsen een te lage dekkingsgraad hebben. Pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas om de pensioenen te kunnen blijven uitkeren bij een rendement gelijk aan de huidige rekenrente van 0,3 procent. Het pensioen kan bij een actueel rendement van 1 procent voor 100 procent uitgekeerd worden en bij 7 procent rendement voor ruim 300 procent. Pensioenfondsen hebben dus nu aan 1 procent rendement voldoende om pensioenen nominaal uit te kunnen keren.
In het nieuwe stelsel verdwijnt de belofte van een gegarandeerd pensioen, maar blijven werknemers en werkgevers samen geld opzijzetten voor pensioen. Fondsen mogen rekenen met een verwacht rendement. Hierdoor worden pensioenkortingen kleiner en is de kans op indexatie groter. Verder spaart iedereen zijn eigen pensioenvermogen bij elkaar, door middel van de eigen premie en de daarop behaalde rendementen. Dat betekent dat werknemers dezelfde premie blijven betalen en dat premiegeld naar het persoonlijke aandeel in het pensioenvermogen gaat. Je kan zelf dan zien hoeveel er voor jou gespaard is, waardoor je een zekere mate van zekerheid hebt.

Collectieve pot met eigen aandeel

Het geld zit in het nieuwe stelsel in een collectieve pot, maar elke deelnemer krijgt een overzicht van hoeveel geld er voor hem of haar is. Van de pot is een klein deel een reserve voor als het straks tegenzit. De rest van de pot - ook wel gezamenlijke pensioengeld - wordt door fondsen belegd. Werknemers kunnen dus niet meer individueel een beleggingsbeleid kiezen. Door te beleggen vanuit een collectieve pot kunnen namelijk hogere beleggingswinsten behaald worden dan met kleine individuele potjes.
Wanneer het goed gaat met de economie, groeit hierdoor het verwachte pensioen. Op basis van het rendement wordt bepaald hoe hoog de pensioenpremie moet worden om ervoor te zorgen dat de collectieve pot voldoende gevuld is op de pensioendatum. Het is namelijk de bedoeling dat jou een voorwaardelijk koopkrachtig pensioen kan worden aangeboden. Wanneer een deelnemer hogere pensioenrendementen behaald, bouwt hij of zij een grotere ‘pot geld’ op en dus een hoger pensioen.
Bonden en werkgevers kunnen besluiten de pensioenpremie te verlagen. Hiermee besparen zij - en ook jij - geld, want er wordt minder pensioenpremie afgedragen. Wanneer hiermee niet het beoogde rendement wordt bereikt, wordt de pot kleiner. Dan kan er alsnog worden besloten de premie weer te verhogen.

Pensioen beweegt mee met economie

Door deze wijziging hoeven pensioenfondsen niet meer enorme buffers op te bouwen voor ze pensioenen mogen verhogen, zoals dat nu het geval is, maar kunnen ze pensioenen sneller uitdelen als het goed gaat met de beleggingen en hun vermogen groeit. Hierdoor kunnen pensioenen ook sneller worden verhoogd (en verlaagd als rendementen tegenvallen). Dit betekent dat het pensioen iets beweeglijker wordt en dus ook lager kan worden als het slecht gaat met de economie. Wel wordt deze beweeglijkheid kleiner naarmate je dichterbij je pensioen komt.
Er zijn enkele groepen voor wie deze wijziging niet goed uitkomt, bijvoorbeeld voor mensen halverwege hun loopbaan. Deze mensen krijgen ofwel een compensatie, stelt Rijksoverheid, of er zullen voor hen andere afspraken komen.

Extra keuzerecht bij pensioen

Mensen die pensioen opbouwen, krijgen een extra keuzemogelijkheid. Het wordt een wettelijk recht dat mensen eenmalig een bedrag in één keer kunnen laten uitbetalen. Wat houdt dat precies in? Pensioenaanbieders dienen pensioenopbouwers de mogelijkheid aan te bieden om eenmalig een bedrag op te nemen vanaf 1 januari 2022. Hiermee wordt de resterende levenslange pensioenuitkering wel wat lager.
Om ervoor te zorgen dat je genoeg pensioen overhoudt, is de hoogte van het uit te keren bedrag maximaal 10 procent van het ouderdomspensioen. Daarnaast moet na de opname de resterende levenslange uitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen. Deze is in 2020 vastgesteld op € 497,27 bruto per jaar. Verder kan het bedrag alleen worden opgenomen ná de pensioendatum en is het niet mogelijk om te stapelen met hoog-laagpensioen*.
*Bij het hoog-laagpensioen krijgen mensen in de eerste periode een hoger pensioen uitbetaald en daarna een lager pensioen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers

Door het nieuwe pensioenakkoord en de opgestelde regels zijn zelfstandigen straks verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Aan sociale partners heeft het kabinet gevraagd om deze zomer met een voorstel te komen voor de verzekeringsplicht. Hierdoor zijn straks alle zelfstandigen beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.
Bron: AD, AOb, De Nederlandsche Bank, FD, NRC, Rijksoverheid, RTL Nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

Dina Vermunt
Dina Vermunt4 nov 2020 - 9:06

Ik wil graag weten hoe het zit als je ZZPer bent en ook eerder wil stoppen met werken omdat je een zwaar beroep uitoefent, kun je dan ook van de regeling gebruik maken of is het alleen voor werknemers in loondienst.

holiday
holiday3 aug 2020 - 19:40

Het is toch van de gekke dat je betaald voor je pensioen en als je er dan recht op hebt, je dan gekort wordt omdat je een partner hebt die nog werkt en daarom jij gekort wordt. Ik moest toch ook niet minder premie betalen omdat mijn partner werkte.Hetzelfde geld ook voor de AOW, wel de volle pond betalen, maar als je vrouw nog een inkomen heeft, dan wordt je gekort op je uitkering.Bestolen worden wij door de overheid.

1 Reactie
manwijf
manwijf4 aug 2020 - 8:42

Liefdadigheid gaat altijd ten koste van iemand. Er zijn er ook die AOW krijgen zonder dat zij hier vanaf hun 15e wonen. De omschrijving van wie welke rechten heeft klopt dus ookl niet. Daar kunnen ze beter van maken: Iedereen krijgt het gratis, behalve Nederlanders die hier geboren zijn. 

jayjay49
jayjay493 aug 2020 - 12:42

???? Mag ik ook van de KASSA-redactie een reactie tegemoet zien???

jayjay49
jayjay493 aug 2020 - 12:07

Simplistisch gesteld zou het m.i. niet zo moeten zijn,dat het totaal van de AOW-bedragen van twee partners onder het bedrag uitkomtdat een individu ALLEEN heeft opgebouwd aan AOW rechten.”

jayjay49
jayjay493 aug 2020 - 12:06

Een ander probleem probeer ik aan te kaarten bij de politiek.Simplistisch gesteld zou het m.i. niet zo moeten zijn,dat het totaal van de AOW-bedragen van twee partners onder het bedrag uitkomt dat een individu ALLEEN heeft opgebouwd aan AOW rechten.”Want ik ben getrouwd met  Thaise, die 28% aan AOW-rechten heeft opgebouwd, maar samen krijgen we nu zo'n 145 Euro per maand minder dan dat IK ALLEEN aan AOW zou hebben gekregen. Dus zo'n 3000 Euro per jaar, inclusief vakantiegeld scheelt dat!! M.i. een kronkel, een fout in de AOW regelgeving, maar ik vind weinig begrip, empathie voor dit onrecht.  Als ik morgen ga scheiden, of mijn vrouw overlijdt dan heb ik volgende maand wel recht op MIJN volledige AOW, hetgeen dus betekent zo'n 147 Euro extra per maand!! Bizar!!!!    Heeft iemand een suggestie HOE dit aan te pakken???

theodorusme
theodorusme3 aug 2020 - 11:20

Ik vraag me af wat en met de huidige, overvolle, pensioenpot gaat gebeuren.

1 Reactie
cjgk
cjgk3 aug 2020 - 18:25

Wegsluizen natuurlijk naar Zuid-Europese landen door die zgn eurobonds waar ook NL in zit...dat is het belang van deze hufterige regering die de elite helpt de zakken te vullen...en dan krijgen we later ook nog wat op een doodvogeltje lijkt..nl. het Basisinkomen...dat klinkt leuk maar betekent niet meer dat we letterlijk uit de hand van deze regering gaan eten, en moeten doen wat zij zeggen...dus je laten vaccineren etc. en braaf (sheeple) doen wat zij willen, dan kun je hier, het is niet veel zo`n € 1100 van gaan vegeteren...

marleenvanh
marleenvanh3 aug 2020 - 11:08

Ik ben van 1957. Wanneer ik het goed begrijp heb ik dan drie maanden winst..... (van 67 en 3 maanden naar 67)

1 Reactie
sira
sira3 aug 2020 - 12:36

Ik ben bang dat je pech hebt, ik in ieder geval wel (21/09/55). Dit is op de site van de belastingdienst te vinden:Geboren  na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954: 66 + 4 maanden. Geboren na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955: 66 + 4 maanden. Geboren na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956: 66 + 7 maanden.Geboren na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957: 66 + 10 maanden. Geboren na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958: 67 jaar.