Sfeerfoto van Kassa
Kassa
Kassa

Elke zaterdag om 19:05 opnpo1

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en het laatste nieuws. Bekijk actuele onderwerpen en uitzending gemist online!
Kassa

Veel onrust door verbod op asbestdaken

4 feb 2017
  •  
leestijd 3 minuten
20110415-asbest_02.jpg
Asbestdaken zijn een groot probleem. Circa een half miljoen huishoudens heeft zo’n dak. Die daken beginnen na vijftien à twintig jaar te verweren. Daarom moeten ze voor 2024 allemaal gesaneerd en vervangen zijn, want dan zijn de jongste daken circa 30 jaar. Maar de oudste is al een halve eeuw.
Duizenden euro’s
Bewoners maken zich grote zorgen. Want de sanering kost al snel 15 tot 20.000 euro en dat geld heeft lang niet iedereen. Er is een subsidieregeling van 15 miljoen euro dit jaar, maar dat potje is bij lange na niet genoeg. Bewoners moeten duizenden euro’s bijleggen. De asbestverwijderaars hebben bovendien maar beperkte capaciteit en hun tarieven stijgen.
Gevolg: mensen met asbestdak blijven er langer dan verstandig is onder wonen. Daardoor lopen ze kans dat het dak gaat schilferen en die vezeltjes zijn de oorzaak van longvlieskanker. Bewoners zijn ten einde raad. Wat moeten ze nu?
Financiële regelingen
Lelystad heeft de handschoen opgepakt. De gemeente biedt de mogelijkheid om een lening af te sluiten voor de sanering. Dat gebeurt door middel van een zogeheten SVn-lening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, tegen een volgens hen gunstig tarief.
Maar het probleem is dat er ook mensen zijn die de lening niet krijgen of niet kunnen betalen. En dan zitten ook de buren met een probleem. Want het asbestdak op een rijtjeswoning moet je in een keer vervangen. Dit is extra lastig in buurten zoals in Lelystad die gemengd koop en huur zijn en waar dus ook de corporatie moet meewerken.
En er zijn ook gemeenten die nog weinig doen. Bijvoorbeeld Dordrecht. Daar zijn nog geen financiële regelingen voor bewoners. Tot ongenoegen van actievoerder Rob Ekkers van Contactgroep Eigenaren Astbestwoningen. Via zijn website kunnen bewoners met een asbestdak elkaar vinden. Hij ontvangt geluiden van bewoners uit Purmerend, Alkmaar en Terneuzen waar gemeenten ook weinig tot niks voor hun burgers doen.
“Zeer zorgwekkend”
Uit een enquête van Kassa onder de vijftig grootste gemeenten komt eenzelfde beeld naar voren. Het blijkt dat slechts een handvol gemeenten ervan op de hoogte is waar de grootste risicowijken liggen. ,,Dit is zeer zorgwekkend”, vindt milieu-en asbestdeskundige Otto Hegeman. ,,Gemeenten zouden dit natuurlijk moeten weten. Deze wijken moeten het eerst worden aangepakt. Hoe ander kunnen gemeenten handhaven en milieurisico’s uitsluiten.”
Behoefte aan een deltaplan
Dit is extra prangend omdat veel daken, zoals in Lelystad, uit onwetendheid zijn schoongemaakt met een hogedrukreiniger. Ook zijn hier in het verleden tegen uitdrukkelijke waarschuwingen in daken bewerkt met een straal grit, om ze vervolgens ‘netjes’ te kunnen schilderen. Dit leidt tot uitstoot van asbestvezels naar de lucht en verontreiniging van de omgeving.
Volgens Hegeman is dringend behoefte aan een deltaplan. ,,Om te beginnen moet in kaart worden gebracht waar de grootste risicowijken liggen. Zo moeilijk is dat niet. Dat kan door middel van luchtfoto’s. In een aantal provincies gebeurt dat al. Ook moet er meer geld beschikbaar komen in de vorm van renteloze leningen en koppeling met duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen.”
Deze subsidie zou volgens hem voor iedereen moeten gelden, dus ook voor mensen met kleine daken die nu worden uitgesloten. Bewoners zouden ook gestimuleerd moeten worden om het hele asbestdak te vervangen. Want volgens de huidige regeling mogen asbestgevels bijvoorbeeld blijven zitten.
Programmabureau asbestversnelling
Vereniging Eigen Huis vindt dat de bemoeienis van de overheid niet moet ophouden bij het verplichten van asbestsanering met slechts een geringe subsidie. Om daadwerkelijk alle asbesthoudende daken voor 2024 gesaneerd te krijgen is ook praktische hulp en ondersteuning hard nodig. Daarbij kan gedacht worden aan het instellen van gemeentelijke asbeststeunpunten waar woningeigenaren terecht kunnen voor advies, ondersteuning en ontzorging.
Bewoners met een asbestdak worden bij problemen aangeraden contact op te nemen met het door het ministerie van infrastructuur en milieu opgerichte programmabureau asbestversnelling . Dat inventariseert of dezelfde problemen ook elders opduiken. Soms is een probleem in een andere gemeente of provincie op een creatieve manier opgelost en kan die methode ook elders worden toegepast. Neem ook contact op met de gemeente. 

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (3)

avatar
asbestwoning14 feb 2017 - 16:57

Werkt dit inmiddels?

1 Reactie
avatar
asbestwoning14 feb 2017 - 17:30

Het bericht hierboven was een test, omdat ik merkte dat een bericht toevoegen niet mogelijk was. Nu kennelijk weer wel.. Het enige dat ik hier kwijt wil, en dat in de uitzending en in het artikel hierboven helaas niet duidelijk werd, is: eigenaren van ,een woning met een asbestdak: bezoek de website asbestwoning.nl van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen en schrijf je in. Samen moeten we zorgen voor de nodige voorzieningen om de asbestsanering van onze huizen haalbaar te krijgen.
Rob Ekkers

avatar
bvdsteeg5 feb 2017 - 15:36

de asbestgekteSimon Rozendaal, Elsevier 3-6-2016 Simon Rozendaal is chemicus en schrijft alveertig jaar over wetenschap, waarvan dertig jaar voor Elsevier. Onlangs publiceerde hij het alomgeprezen Alleswordt beter! Nou ja, bijna alles.Deze week een fragment uit datboek over asbest. Op woensdag 2 juni publiceerden twee burgemeesters, tweebestuurders van woningcorporaties en de Nijmeegse hoogleraar Ira Helsloot hetpamflet Laten we eindelijk normaal doen over asbest. Daarin betoogden ze dat erin Nederland sprake is van asbesthysterie en dat daardoor honderden miljoeneneuro’s verspild worden.Ook in het weekblad Elsevier isdit de afgelopen decennia regelmatig gesteld en Rozendaal schreef in zijnboek een hoofdstukje over asbest, waarin hij probeert te verklaren waaromzo weinig mensen weigeren in te zien dat het tegenwoordig in bijna alleopzichten beter gaat dan vroeger. Een van zijn verklaringen is dat ergroepen in de samenleving zijn die er baat bij hebben om de situatie van nuslecht af te schilderen. De asbestgekte is daarvan een voorbeeld.Geld in het laatjeDe eerste keer dat tot mijdoordrong dat er goed te verdienen valt aan angst was toen ik me in asbestverdiepte. Even voor alle duidelijkheid: ik zal de risico’s van asbest nietbagatelliseren. No way. Asbest is een ernstig gezondheidsprobleem. De kleinescherpe vezels kunnen zich diep in de longen nestelen en daar een geniepigekanker (mesothelioom, ook wel asbestkanker) veroorzaken.Het boek Alles wordt Beter! Nou ja, bijna alles (Uitgeverij Atlas) is hier te bestellenMaar asbest is een containerbegripvoor allerlei stoffen. Slechts van één – crocidoliet (blauw asbest) – staatvast dat het levensgevaarlijk is. Over alle andere soorten bestaat serieuzetwijfel. Zo’n 90 procent van alle soorten asbest die ooit gebruikt zijn, is witasbest.Dat is in chemisch opzicht wezenlijk anders dan blauw.Wit asbest (chrysotiel) is een silicaat van magnesium, blauw asbest eensilicaat van natrium en ijzer. Ze hebben de de naam asbest gemeen, maar dat ishet dan ook wel. Een beetje zoals een leeuw en een lam beide zoogdieren zijn. Ik was in 1993 op bezoek bij de Zeeuwse patholoog-anatoomHans Planteydt, die samen met Jan Stumphius, bedrijfsarts bij de Vlissingsescheepswerf De Schelde, het asbestprobleem op de wereldkaart heeft gezet. Hijvertelde me dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland twee fabriekenvoor gasmaskers waren. In de ene werd met blauw asbest gewerkt, in de anderemet wit asbest. Alleen onder de arbeiders die met blauw asbest werkten, kwamlater mesothelioon – de vingerafdruk van asbest – voor. Reinste hysterieEen ander voorbeeld, waar de Amerikaanse politicoloogAaron Wildavsky me een jaar eerder op wees, is het plaatsje Asbestos in Canada.‘Dat mijnstadje ís asbest. Al decennialang draait alles om asbest. Toch hebbenechtgenoten en kinderen van de mijnwerkers daar geen gezondheidsschade. Demijnwerkers zelf wel, al is het niet duidelijk wat door roken en wat doorasbest komt, maar de geringe concentraties waaraan hun familieleden zijnblootgesteld, leiden niet tot extra sterfte.’ Zoals Hans Planteydt – nogmaals: een van de grootsteasbestdeskundigen ooit – in 1993 in Elsevier zei over asbestverwijdering in Nederland:‘Een giller, die mannen in maanpakken. Het heeft niets met wetenschap te maken,maar alles met psychologie en politiek. Je reinste hysterie. Wel kost hetgoud.’ In Nederland werd blauw asbest in 1978 in de ban gedaanen alle andere vormen in 1993. Dat heeft een aardige bedrijfstak in het levengeroepen. De bedrijven die in asbestverwijdering zijn gespecialiseerd,verdienen goed, juist omdat iedereen als de dood is wanneer ergens asbest wordtaangetroffen.Het heeft de sloopsector een flinke impuls gegeven. HetEconomisch Instituut voor de Bouw (EIB) had het in een rapport uit 2014 zelfsover de ‘sloop- en asbestverwijderingsbedrijven’. De asbestverwijdering alleentekent voor ruim 400 miljoen euro en heeft nauwelijks last van de crisis.Logisch, want angst trekt zich weinig van conjectuur aan. Aan de grote klokHet EIB verwacht dat de asbestverwijderingsbranche(driehonderd gespecialiseerde bedrijven) met 7 procent per jaar zal groeien.Zeven procent groei – dat zijn cijfers die normaal alleen in de Chineseeconomie voorkomen! De groei in de sloopbranche komt dan ook bijna uitsluitendop het conto van de asbestverwijdering. Ergens in 2018 schiet de asbestbranchealleen door het plafond van 1 miljard euro. Ik stond in de jaren negentig eens bij de junioren vanSparta naar het voetballen te kijken van mijn zoon, samen met een andere vader,die een asbestverwijderingsbedrijfje had. Onze beide zoons waren geen grotevoetbaltalenten, dus we hadden tijd om een boom op te zetten. Toen ik tegen hemzei dat ik van diverse deskundigen had gehoord dat alleen blauw asbestgevaarlijk was, zei hij: ‘Ja natuurlijk, dat weet iedere asbestverwijderaar.Maar je denkt toch niet dat we dat aan de grote klok hangen?’

avatar
harryromijn5 feb 2017 - 13:02

Jaren geleden moest en zou...In mijn in 1980 gebouwde huis een grote aanvaring gekregen met Bouw & Woningtoezicht van de gemeente Houten. Er MOESTEN asbest-platen in de ruimte rond de C.V.-ketel gemonteerd worden, anders werd zelfs de bouwvergunning ingetrokken. 20 jaar later moesten er forse kosten gemaakt worden om diezelfde platen te laten verwijderen, op MIJN kosten natuurlijk, want de Gemeente Houten wist van niets meer. Inmiddels al weer 16 jaar geen enkel probleem. Voortaan daag ik welke ambtenaar dan ook met een opmerking tegen mijn wens in voor de bestuursrechter. Ooit eens in mijn huidige woonplaats, Breda, een overeenkomstig geval gehad bij het gebruik van Belgische bouwmaterialen. Ter plekke DG 23 = EU mededinging, toen nog van Montri, later van onze Nelie, gaan bellen. Enkel het indrukken van de toetsen op het mobieltje lieten de ambtelijke bezwaren als per schok verdwijnen.