Kassa

Rechtsbijstandverzekeraars belemmeren vrije advocatenkeuze van klant

02-03-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
586 keer bekeken
  •  
rechtspraak recht 930 520
Kassa kreeg de afgelopen maanden tientallen klachten over de rechtsbijstandverzekering. Rode draad in de klachten was dat de juristen van de verzekeraars verkeerde adviezen gaven. Als mensen dan naar een eigen advocaat stapten, en dat mag, dan bleek de vergoeding die deze advocaat kreeg veel te laag. Terwijl ze met hun advocaat wel wonnen bij de rechter of tuchtorgaan.
Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) heeft een rechtsbijstandverzekering. Als je ineens wilt of moet procederen, dan heb je recht om zelf een advocaat te kiezen. Maar in praktijk, zegt oud-advocaat Ton Steinz, wordt die vrije keuze belemmerd door verzekeraars, vooral omdat ze dusdanige lage bedragen beschikbaar stellen voor een advocaat, dat deze niet of niet goed kan procederen.
Stel dat je een eigen advocaat wilt inhuren, dan is de maximale dekking bij zaken waar een advocaat niet verplicht is (dat zijn vooral zaken bij de kantonrechter), aanzienlijk lager dan waar die verplichting wel het geval is. Bij DAS bijvoorbeeld is de maximum vergoeding bij zaken waar een advocaat verplicht is € 60.000,-. Bij zaken waar dat niet verplicht is, wordt maximaal € 6.050,- beschikbaar gesteld (dat is exclusief onkosten). En daar komt dan nog een eigen risico van € 250,- bij. Die limieten gelden alleen voor extern ingehuurde advocaten, niet voor de juristen van de verzekeraar zelf. Hieronder zie je een overzicht van verzekeraars met het soort product en de bijbehorende kosten.
Tekst gaat verder onder het tabel.
Lijst rechtsbijstand
Bron: Moneyview, 1 maart 2019

Waarom doen verzekeraars dit?

Verzekeraars hechten aan dit historisch gegroeide naturamodel, dat erg doet denken aan wat in de zorgverzekering bestaat. Het leidt er immers toe dat de kosten in eigen hand worden gehouden. Allereerst kijken de juristen van de verzekeraar of de zaak niet zonder procedure is op te lossen, dat levert minder sores op en is goedkoper dan naar de rechter stappen. Als dat niet lukt en een procedure lijkt zinvol, dan voeren ze die bij voorkeur zelf want een externe advocaat is duur.
Maar dit mag niet, stelt oud advocaat Ton Steinz die zich al jaren met deze materie bezig houdt. Want in 2013 en 2016 stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie het recht op de vrije advocatenkeuze wettelijk verplicht. En dat recht mag niet belemmerd worden door te lage vergoedingen. En dat is in Nederland de staande praktijk. Verzekeraars stellen echter dat als ze met meer externe advocaten zouden werken, de kosten te hoog worden. En dat kan ertoe leiden dat de premies omhoog moeten gaan.

Reactie DAS en Verbond van Verzekeraars

Volgens Steinz is dat niet waar. Dat blijkt uit landen als België en Duitsland waar alle zaken door externe advocaten worden gevoerd en waar de premies nauwelijks anders zijn dan in Nederland. In Duitsland worden de maxima per zaaksoort vastgesteld. Voor de vergoeding van advocaatkosten gelden geen speciale maxima. Die kosten vallen onder het maximum van de betreffende zaak.
En in België zijn er niet eens maxima en als er dan toch te hoge bedragen worden gedeclareerd wordt dat voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die er een oordeel over velt. Volgens Steinz werkt dit prima. De verzekeraars weerspreken dit. Volgens verzekeraar DAS zijn de kosten van advocaten in Nederland in ieder geval verhoudingsgewijs hoog en onvoorspelbaar en daarmee voor verzekeraars onvoldoende beheersbaar. Daarom zijn volgens DAS de kostenmaxima noodzakelijk. Lees hun volledige reactie hier .
Het Verbond van Verzekeraars adviseert consumenten om zich bij de keuze van een rechtsbijstandsverzekering te verdiepen in kosten die rechtsbijstandsverzekeraars maximaal vergoeden als de consument zelf in het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure een rechtshulpverlener wil kiezen. De vergoeding verschilt namelijk per verzekeraar. Lees de volledige reactie van Het Verbond van Verzekeraars hier .
Wat moet je nu doen als blijkt dat de verzekeraar te weinig heeft betaald aan de advocaat? Volgens Ton Steinz kun je dan procederen tegen die te lage vergoeding. Of je gaat over naar een verzekeraar die wel een hoge vergoeding biedt. In de tabel hierboven kun je zien wie dat zijn.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (4)

Erik88
Erik884 mrt. 2019 - 18:34

Ik ben al 25 jaar bij Arag. Ik heb mij nog nooit in de voorwaarden verdiept. Net even naar de voorwaarden van Klaverblad gekeken. Volgens het staatje hierboven de beste voorwaarden. Maar ik kan de bedragen niet terugvinden.

kleinealbert
kleinealbert3 mrt. 2019 - 11:26

Als het waar is wat maffy1948 over DAS schrijft, dan is er spraken van belangenverstrengeling. DAS kan namelijk niet zelf een conflict oplossen tussen twee partijen die allebei bij hen verzekerd zijn. Ze moeten dan een onafhankelijke derde partij inschakelen...Doet DAS dat niet dan moet je ze gewoon aanpakken en de media erbij gaan halen...Daar zijn ze heel gevoelig voor, want door negatieve publiciteit alleen al kunnen ze klanten, dus inkomsten , kwijtraken. En de bedoeling is zoveel mogelijk premie binnen te harken en zo weinig mogelijk uit te geven, zodat aandeelhouders en andere zakkenvullers gespekt blijven worden.

maffy1948
maffy19483 mrt. 2019 - 9:06

Ik had DAS en ben daar weggegaan omdat ze niet eerlijk zijn, als je een conflict heb met een bedrijf die ook DAS heeft, zijn ze voor dat bedrijf en niet voor de particulier. Dus wat moet je dan nemen Ik ben wel gek op blauw maar deze blauw raad ik niet aan dan maar voor de midden kleur GEEL ARAG.  Er zijn zelfs maatschappijen waar de rechtsbijstand vertegenwoordiger in het bedrijf genesteld is hoe wil je dan nog een eerlijk recht spreken Blauw in ieder geval niet. Laat KASSA daar maar eens een eerlijk antwoord opgeven, moet je bij een bank  ABN AMRO, Klaverblad of een AEGON dan zijn? Vertel het maar.

Ruudje1970
Ruudje19702 mrt. 2019 - 20:31

Ik heb een pro recht polis bij ARAG en wil gebruik gaan maken van een eigen advocaat. Zowel de ARAG als de polisvoorwaarden vermelden een maximum bedrag van 6000 euro.Tov de 50000 beschikbaar voor een ARAG jurist zijn goedbeschouwd natuurlijk beide bedragen belachelijk.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!