Kassa

Pensioenfondsen in zwaar weer

20-10-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
pensioen_60.jpg
De Nederlandse pensioenfondsen hebben hun dekkingsgraad in het derde kwartaal fors achteruit zien gaan. De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre fondsen in staat zijn om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen, van de vier grootste pensioenfondsen zakte tot ruim onder de vereiste 105 procent.
Lage rentestand
De fondsen zien hun bezittingen lager gewaardeerd worden door de lage rentestand en hebben forse verliezen geleden op de beurzen. Om de dekkingsgraad weer omhoog te krijgen, moeten ze hun pensioenuitkeringen waarschijnlijk bevriezen en in een later stadium wellicht verlagen. ABP
Het percentage van de pensioendekking bij ambtenarenpensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland met 2,8 miljoen deelnemers, is gedaald naar 90 procent. Dit betekent dat tegenover elke 100 euro die ABP nu of in de toekomst uitbetaalt een vermogen van 90 euro beschikbaar is.
Uitgesloten
ABP wijt de lage dekkingsgraad ,,bijna helemaal'' aan de lage rentestand. Het pensioenfonds acht het vrijwel uitgesloten dat de pensioenen komend jaar zullen meegroeien met de salarisontwikkeling. Het fonds sluit het verlagen van de huidige pensioenuitkeringen en het verlagen van de pensioenrechten van de mensen die werken niet uit en stelt dat dit dichtbij komt als de dekkingsgraad ,,niet op heel korte termijn fors aantrekt''.
Zorg & Welzijn
De dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg & Welzijn is ook fors gedaald, tot 91 procent, tegen 110 procent in het vorige kwartaal. Als de dekkingsgraad dit jaar niet meer verbetert, verhoogt het fonds de pensioenen niet. Een verlaging van de pensioenaanspraken en -uitkeringen wil het fonds ook niet uitsluiten. PME
Bij het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) liep de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen terug van 98 procent naar 86 procent. Het fonds moet volgens het herstelplan dat het eerder kreeg opgelegd uiterlijk eind 2013 weer terug zijn op de wettelijk vereiste dekkingsgraad en overweegt aanvullende maatregelen om dit te kunnen bereiken. Als de effectenmarkten en de rente zich niet ,,zeer sterk herstellen zijn aanvullende maatregelen nodig om voldoende herstel te bewerkstelligen''. PMT
De dekkingsgraad van PMT, het pensioenfonds voor de Metaal en Techniek, ging in het derde kwartaal achteruit tot 84,3 procent, van 102 procent in het voorgaande kwartaal. Ook dit fonds overweegt een verhoging van de pensioenpremie, als de dekkingsgraad eind dit jaar beneden de 96 procent uitkomt. Het fonds moet deze dekkingsgraad in het kader van zijn herstelplan behalen. ANP
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!