Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Pensioen te vroeg afgekocht kost veel geld

22-03-2014
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
93 keer bekeken
  •  
195x90_pensioen2_03.jpg
Als je met pensioen gaat en je hebt pensioen opgebouwd, dan ontvang je naast je AOW ook een pensioenuitkering. Als je maar een klein pensioentje hebt opgebouwd kun je dit in één keer afkopen. Door de veranderde pensioenwetgeving blijken veel mensen met een AOW en een partnertoeslag opeens de dupe te worden van deze afkoopregeling. Dit jaar ontvang je je AOW-pensioen op '65-jarige leeftijd en twee maanden'.
Afkopen
In artikel 66 van de Pensioenwet staat dat een pensioenuitvoerder een pensioen mag afkopen als de uitkering van het pensioen minder bedraagt dan €458,06 (2014). Je pensioenfonds doet je een voorstel voor een bedrag waarmee je in één keer het hele bedrag ontvangt. Ontvang je partnertoeslag en wordt de afkoop van het pensioen in de maand uitgekeerd waarin je partner daadwerkelijk de 65-jarige leeftijd bereikt, dan trekt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het bedrag van je partnertoeslag af.
Kwijt
Mensen die te maken krijgen met deze vordering van de SVB raken zo een groot gedeelte van het opgebouwde pensioen weer kwijt. Dit overkwam mevrouw Boskma. Dit kan anders: als de pensioenfondsen het reglement aanpassen en de afkoop uitkeren in de maand nadat je partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan krijg je geen vordering van de SVB. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft dit per 1 januari 2014 geregeld. Het ABP is op dit moment bezig om de aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren.
Reactie Pensioenfonds ABP
"Wij zijn hard bezig om zaken te regelen. We hebben sinds afgelopen maandag alle afkopen on hold gezet. Totdat het reglement is aangepast (kan enige tijd duren) zal ABP coulant omgaan met de uitbetalingsdatum van de afkoop van kleine pensioenen als deelnemers daarom verzoeken. Dit om te voorkomen dat men een deel weer bij SVB of belastingdienst moet inleveren. Deelnemers die al een afkoopbrief hebben ontvangen, kunnen het beste even bellen met ABP. Dan kan hun verzoek om uitstel van betaling worden vastgelegd. Zoals Jose Meijer aangaf treedt ABP in overleg met de SVB en Belastingdienst. ABP wil bewerkstelligen dat het afgekochte pensioen van de reeds benadeelde deelnemers hetzelfde wordt behandeld als was dat uitgekeerd op de AOW-leeftijd. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar ABP voelt zich gesterkt door een uitspraak van de rechter in Zeeland in een soortgelijke casus."
Reactie Pensioenfonds Zorg en Welzijn
"Wij kunnen niet voor of namens de deelnemer bij de SVB bezwaar of beroep aantekenen. Ook kunnen wij geen klacht voor of namens de deelnemer indienen. De deelnemer moet dit zelf doen. Wel kan een verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank een eventuele procedure kansrijker kunnen maken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant deed op 22 maart 2013 een uitspraak over afkoop van pensioen waarvan de opbouw heeft plaatsgevonden vóór het moment waarop het recht op AOW is ontstaan. De SVB mocht in deze zaak het afgekochte pensioen niet korten op de AOW-toeslag. Belangrijk te vermelden is dat het hier gaat om een rechterlijke uitspraak (het is dus geen wettelijk verbod!) Maar wellicht helpt deze uitspraak u wel bij een mogelijk bezwaar/beroep tegen de SVB. Wij adviseren u in uw bezwaarschrift te melden dat voldaan is aan de voorwaarden van 'kennelijk onredelijk resultaat', zodat het afkoopbedrag niet in mindering mag worden gebracht op de AOW-toeslag."
Reactie SVB
De volledige reactie van de SVB is hier te lezen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!