Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Miljoenen euro's aan uitvaartpolissen in de la

10-05-2014
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
2088 keer bekeken
  •  
195x90_contract_01.jpg
In de jaren vijftig en zestig hebben Nederlandse consumenten massaal een uitvaartpolis afgesloten. Daar heb je jaren geleden steeds een premie voor betaald. Die polissen vertegenwoordigen tegenwoordig nog steeds een waarde en dat weten heel veel mensen niet. Hoe kom je aan je geld en bij welke verzekeraar moet je nu zijn als je eigen verzekeraar niet meer bestaat?
Polis heeft waarde
Dik van Velzen vertelt in de uitzending dat het bezit van een polis het bewijs is van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst. Van Velzen is verzekeringsjurist en hoofdredacteur van het verzekeringsblad 'De Beursbengel'. Bij een overlijden moet je daarom contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij. Na overlegging van een bewijs van overlijden gaat deze dan tot uitkering over. Ook als je zo'n polis pas jaren na het overlijden van de verzekerde vindt, kun je nog aankloppen bij de verzekeraar. In de wet staat dat je tot vijf jaar na het overlijden van de verzekerde het geld nog kan opvragen. Verschillende verzekeraars melden ons dat ze coulant omgaan met die termijn.
Verzekeringsmaatschappij bestaat niet meer
Het probleem is wèl dat veel verzekeringsmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld de HAV Bank (N.V. Levensverzekering-Maatschappij) te  Schiedam, de Utrechtsche Verzekerings Bank en de Concordia Cöoperatieve Levensverzekeringsmaatschappij, niet meer bestaan. Hiervoor biedt een lijst  van De Nederlandsche Bank uitkomst. Hierop staan ruim 900 oude maatschappijen èn de naam van de rechtsopvolger. Let wel: deze lijst wordt niet meer geüpdate door De Nederlandsche Bank en de gegevens die hier (op het moment van schrijven) op staan zijn zes maanden oud. De Nederlandsche Bank heeft een informatiedesk waar je terecht kan. Zo kun je achterhalen bij welke verzekeraar je moet aankloppen voor een uitkering. 
Verbond van Verzekeraars
Ook is er een helpdesk voor nabestaanden bij het Verbond van Verzekeraars. Deze helpdesk is nabestaanden behulpzaam zijn bij het opsporen van levensverzekeringen (waaronder ook de  uitvaartverzekeringen) van de overledene. 
Afkoop vaak mogelijk
Heb je zelf een oude uitvaartpolis, dan kun je bij de meeste verzekeraars om afkoop vragen. Je ontvangt dan nu een som ineens. Bij overlijden ontvangen je nabestaanden niets. Bij afkoop maakt de verzekeraar een berekening van de huidige waarde van de polis. Zo ontving een verzekerde (nu 50 jaar) voor een polis met een waarde van 800 gulden (€363,02) een afkoopsom van €199. Wel minder dan de €363,02 die bij overlijden wordt uitgekeerd. 
Onvindbare verzekerden
Uitvaartverzekeraars gaan zelf ook actief op zoek naar rechthebbenden op een polis. Zo meldt Ardanta "wanneer klanten in onze database de leeftijd van 105 jaar bereiken gaat een vijfjarige periode van start waarin wij onze uiterste best doen om de begunstigde(n) van de uitvaartpolis te vinden. Dit door onder andere brieven te sturen naar het/de laatst bekende adres(sen) en naar de desbetreffende gemeente en te vragen om een overlijdenscertificaat en eventuele bekende begunstigden." Uitvaartverzekeraars berichten ons dat het zoeken naar rechthebbenden wordt bemoeilijkt omdat ze geen toegang hebben tot de Basisregistratie personen BRP, voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie.
Verzekeraar keert niet uit
Peter Ragetlie vond in de nalatenschap van zijn nicht een oude uitvaartpolis. Deze polis is afgesloten in 1951. Bij overlijden van de nicht bestaat recht op een bedrag van 1000 gulden. Hoe verging het Peter Ragetlie? Hij diende bij Delta Lloyd een verzoek tot uitbetaling van de oude polis in. Daar kreeg hij nul op het rekest. Volgens Delta Lloyd is de polis van zijn nicht meer dan tien jaar geleden stop gezet. Tien jaar na het beëindigen van een verzekering worden de klantgegevens uit de administratie verwijderd. Daar is Peter Ragetlie niets van bekend. Kassa legde de kwestie ook aan Delta Lloyd voor. Zij hebben toegezegd uit coulance de 1000 gulden (€453,78) uit te betalen. Van Velzen vindt dat verstandig. Wel benadrukt hij nog dat Delta Lloyd zelfs de verplichting heeft om uit te kerenm omdat het bezit van een polis wijst op het bestaan van een verzekering. Als Delta Lloyd niet het tegendeel kan bewijzen, moet worden uitgekeerd. 
Reactie Delta Lloyd
De heer M. R. heeft in 1951 twee begrafenisverzekeringen voor zijn kinderen afgesloten. De polis met verzekerde de heer F. R. is een lopende polis; de polis met verzekerde mevrouw T.A. R. is meer dan 10 jaar geleden stopgezet. Na 10 jaar (wettelijk vereiste 7 jaar) worden de gegevens uit ons administratiesysteem verwijderd en wordt het dossier vernietigd. Hierdoor is de reden van stopzetting niet meer te achterhalen. Wij vinden het heel vervelend dat de heer P.L. R. (executeur) geen antwoord op zijn vragen heeft gekregen, omdat zijn brief uit 2013 niet ontvangen is door Delta Lloyd. Wij hebben contact gezocht met de heer P.L. R. en gaan graag met hem in overleg om tot een goede oplossing voor beide polissen te komen. Het verzekerde bedrag van de stopgezette polis betalen wij uit coulance uit, vanwege de aanvullende informatie en de specifieke omstandigheden van deze polis. Daarnaast zullen we de lopende polis uitkeren in verband met het overlijden van de verzekerde de heer F. R.  
Klacht indienen
Als je er met de verzekeraar niet uitkomt en ook reeds een officiële klacht heeft ingediend, dan kun je naar het klachteninstituut Kifid .
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!