Kassa

Nabestaanden dupe van niet-transparante uitvaartondernemers

04-11-2017
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
507 keer bekeken
  •  
Monuta
Kassa besteedde al eerder aandacht aan onverwachte kosten voor postmortale zorg waar nabestaanden mee te maken krijgen. Eerder lieten we zien dat nabestaanden na het overlijden van een dierbare een hoge rekening kregen voor mortuariumkosten waar zij niet over waren ingelicht en die vaak niet transparant bleken te zijn. Als iemand in het ziekenhuis of verzorgingstehuis overlijdt, wordt het lichaam overgedragen aan het mortuarium dat een ruimte in de instelling huurt en in beheer heeft. Wat nabestaanden vaak niet weten is dat die partij naast mortuariumbeheerder vaak ook uitvaartonderneming is, en dus ook geld verdient met het uitvoeren van uitvaarten. Die ‘dubbele pet’ is niet altijd zichtbaar voor nabestaanden, maar je moet wel de rekening betalen.
Informeren
Als iemand in een ziekenhuis of zorginstelling overlijdt, ontstaat er een proces dat voor nabestaanden vaak niet op voorhand duidelijk is. De eerste 3 uur na overlijden komen de kosten voor de zorg voor het lichaam voor de rekening van het ziekenhuis, de zogenoemde noodzakelijk zorg. Na die 3 uur begint de teller van het mortuarium dat bij het ziekenhuis in het gebouw zit, en wordt beheerd door een ondernemer, te lopen. Alle zorg die dan wordt verricht valt onder de wenselijke zorg, en die kosten worden vaak zonder overleg door de mortuariumbeheerder op de nabestaanden verhaald. Ziekenhuizen stellen dat de verpleging vanzelfsprekend verantwoording draagt voor het helder informeren van nabestaanden over wat er na een overlijden gaat gebeuren. Dat lijkt echter niet altijd goed te gaan, waardoor nabestaanden in een ziekenhuis alleen een folder krijgen van de mortuariumbeheerder, en dat dat hun bron van informatie wordt. De mortuariumbeheerder die in veel gevallen ook nog een uitvaartonderneming runt. Het is dus de vraag of je dan als nabestaande objectief geïnformeerd wordt.
Geen opdracht, wel de rekening
In de reportage zien we onder anderen het verhaal van mevrouw Markesteijn, die in mei haar zoon verloor. Het lichaam was overgedragen aan mortuariumbeheerder Zuylen, die ook uitvaarten verzorgt. Mevrouw Markesteijn geeft aan zeer ontdaan te zijn door de manier waarop de uitvaartondernemer van Zuylen met haar communiceerde. Toen zij aangaf met een andere ondernemer in zee te willen gaan kreeg die in eerste instantie het lichaam van de overleden zoon niet mee van Zuylen. Ook zou de ondernemer van Zuylen volgens mevrouw Markesteijn op haar hebben ingepraat in een poging de uitvaart te mogen gaan verzorgen. Een rekening van 907,90 euro volgde, voor de werkzaamheden die Zuylen al verricht had maar waar door mevrouw Markesteijn geen opdracht voor was gegeven. Ondernemer Zuylen wilde niet in de uitzending reageren, maar de uitvaartondernemer in kwestie laat Kassa schriftelijk weten dat Zuylen transparant is geweest over de kosten en dat zij maatwerk hebben geleverd bij de wensen van mevrouw Markesteijn, zoals lage kosten en geen vervoer van het lichaam. De rekening van ruim 900 euro blijft dan ook staan. De volledige reactie van uitvaartonderneming Zuylen lees je HIER .
Offerte
Ook meneer Van Hees uit Breda werd de dupe van de handelswijze van een mortuariumbeheerder annex uitvaartondernemer. Toen van Hees’ vader kortgeleden overleed in het Amphia Ziekenhuis in Breda, werd het lichaam overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis. Dit mortuarium wordt gerund door Monuta, die ook uitvaarten verzorgt. Van Hees kreeg van een medewerker te horen dat het lichaam van zijn vader vervoerd zou moeten worden vanuit het ziekenhuismortuarium. Van Hees geeft aan Kassa aan dat hij niet wist dat hij dat überhaupt zou kunnen weigeren op dat moment, en instemde met vervoer. In het ziekenhuis kreeg hij een folder met het Monuta logo er op. Hij belde naar Monuta met vragen en direct kwam er een uitvaartondernemer van Monuta bij hem thuis langs. Voor een vrijblijvend gesprek, dacht van Hees, waarna nog een offerte zou volgen. Van Hees had nog niet besloten met welke ondernemer hij in zee zou gaan om de uitvaart van zijn vader te laten verzorgen. De wensen die met hem werden doorgenomen bleken echter niet vrijblijvend, maar direct op een rekening te worden opgenomen door Monuta. Toen van Hees nog voor het ontvangen van de ‘offerte’ liet weten een uitvaartondernemer te hebben gevonden die de uitvaart zou gaan regelen, liet Monuta weten dat er al een rekening was opgebouwd voor reeds uitgevoerde diensten die hij zou moeten betalen. Die rekening bleek een overzicht van diensten waar meneer van Hees op geen enkele wijze opdracht voor had gegeven, maar die wel tot 1800 euro was opgelopen! Er werden onder anderen honderen euro’s gerekend voor een kist die hij helemaal niet had uitgekozen, maar waar zijn vader wel al in was gelegd door Monuta. Na het telefoontje van Kassa deze week laat Monuta diezelfde middag nog weten de rekening van 1800 euro te hebben aangepast, meneer van Hees zou nu nog 392 euro moeten betalen. Die kosten staan voor het vervoer van zijn vaders lichaam (300 euro) en mortuariumkosten (92 euro). Roos Zwetsloot, Directeur Uitvaart bij Monuta, reageert tijdens de uitzending in de studio.
Opdrachtformulier
Monuta geeft aan dat de klacht van meneer van Hees reeds op hun afdeling klachtenafhandeling bekend was. Het bedrijf geeft aan de rekening te hebben verlaagd omdat zij het standpunt van de familie (dat er geen sprake was van een opdracht overeenkomst) respecteren. Monuta stelt ook dat dit aanleiding was voor hen om het proces opnieuw te bekijken. Zij stellen voor een separaat opdrachtformulier in te voeren waarmee nabestaanden formeel moeten bevestigen dat ze begrijpen wat er gaat gebeuren en wat de bijbehorende kosten zijn. Meneer van Hees stelt dat hij noch door de uitvaartondernemer noch door het Amphia ziekenhuis, waar zijn vader is overleden, heldere voorlichting heeft gehad over wat er na het overlijden zou gebeuren en wat de procedure is zodat hij gebruik had kunnen maken van het moment om rustig en in overleg een beslissing te kunnen nemen. Het Amphia Ziekenhuis laat Kassa weten dat zij de zaak betreuren, en ook niet herkennen dat nabestaanden geen voorlichting krijgen van de verpleging na een overlijden. De volledige reactie van het Amphia Ziekenhuis lees je HIER .
Machtsstrijd in de branche
Jan Jaap Palma is uitvaartondernemer die zegt vaak uitvaarten van de grote partijen over te nemen omdat nabestaanden bij hem aankloppen, en vertelt aan Kassa hoe hij deze misstanden in de dagelijkse praktijk meemaakt.
Palma legt uit dat de situatie zoals die nu is, ervoor zorgt dat het belang van transparantie naar consumenten/nabestaanden toe bij veel ondernemers niet voorop staat. De zaken die in de reportage aan het licht komen zijn dan ook zeker geen uitzonderingen, stelt Palma. De branche probeert zelf in stand te houden dat de uitvaartondernemer die door een familie wordt aangesteld zonder vragen de kosten van de mortuariumbeheerder overneemt, en die op de rekening doorspeelt aan de familie. Op die manier kom je er als nabestaanden dus moeilijk achter of de kosten die jij gepresenteerd krijgt wel terecht zijn, en waar die uit zijn opgebouwd. Immers, de uitvaartondernemer die jij in de arm hebt genomen, en waarop je vertrouwt voor advies over kosten, doet mee aan de onderling afgesproken regel om kosten door te berekenen aan de klant en zal dus als doel hebben dat jij als nabestaande die kosten betaalt. Palma stelt dat de keuzevrijheid van nabestaanden om een uitvaartondernemer te kiezen in het geding komt als een mortuariumbeheerder ook uitvaartondernemer is en er dus baat bij heeft om ook de uitvaart te mogen uitvoeren. Palma reageert in de uitzending op de uitleg van Monuta in de studio.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

Rob1234
Rob123410 nov. 2017 - 13:49

https://www.youtube.com/watch?v=cDQpzKz3gkA

Monna
Monna7 nov. 2017 - 13:51

Wij hebben bij moer onze moeder laten cremeren zij waren direct over de prijzen, vind wel een beetje raar verhaal van monuta dat ze een grijs gebied hebben? je kan toch eerlijk zijn.  Bij Monuta waren we 4 x zoveel kwijt dan bij moer leg dat maar eens uit.

fred leeuw
fred leeuw6 nov. 2017 - 23:41

Wat een schandalige manier van interviewen. Mensen niet fatsoenlijk uit laten praten als de antwoorden je niet aan staan omdat het niet in je straatje passen. Dan nog een concurrent gebruiken om de medewerker van monuta af te maken. Ik kan me goed voorstellen dat geen enkele onderneming nog uitleg wil geven bij Kassa. Echt de meest onfatsoenlijke uitzending die ik gezien heb. Laten ze maar op zoek gaan naar een fatsoenlijke presentatrice die de consumentenbelangen objectiever kan behandelen. Je zou haast denken dat Kassa andere belangen heeft.

FransRos
FransRos6 nov. 2017 - 18:01

Misschien begrijp ik het niet goed, maar het lijkt me toch van zelf sprekend als je een afscheidsdienst in de kerk wil dat de kosten dan voor de nabestaanden zijn   en niet voor de Uitvaartonderneming.  Hetzelfde  ook voor de grafstenen 

Theodor59
Theodor596 nov. 2017 - 14:55

In september jl. is ons moeder overleden. Wij (mijn broer en ik) hebben een uitvaartonderneming in de arm genomen. Tijdens het intake gesprek, was de eerste vraag van hen: graag hebben wij de naam en polisnummer van de uitvaartverzekering !!!!!. Toen wij aangaven dat wij al contact hadden opgenomen, kregen wij een vertrokken gezicht van de uitvaarder voor ons.  Toen wij vervolgens hun onderdelen  / diensten gingen bespreken, konden zij ons GEEN prijzen / bedragen geven, die er voor stonden. We hebben het volgende afgesproken:  wij leveren de tekst voor de prentjes, wij zorgen voor de opening van het bestaand familiegraaf, wij zorgen voor de heilige mis, wij zorgen voor de koffietafel. Wij wilden van hen voor de uitvaart een proforma factuur ontvangen met een complete financiele specificatie. Welnu, de proforma factuur hebben wij ontvangen, maar er zat GEEN financiele specificatie bij, maar wel was een bedrag voor een grafgraver opgevoerd, die zij de opdracht hadden gegeven, zonder ons weten en/of toestemming. Wij hebben de uitvaartonderneming erop gewezen, dat zij de opdrachtgever zijn en dat de graverskosten niet voor onze rekening komen. De uitvaartonderneming gaf toe dat het hun fout was en haalde de kosten van de factuur af. Maar enkele dagen later, kregen wij rechtstreeks de factuur voor het openen van het graf, van de graver zelf, met de  opdrachtbon van de uitvaartondernemeing. Als dit al niet genoeg crimminele energie is, kregen wij vervolgens ook nog een factuur van de kerkgemeenschap.  Wij hebben de graver en de kerk schriftelijk uitgelegd, dat wij niet de opdrachtgever(s) zijn. En hebben de uitvaartonderneming in gebreke gesteld.  Vervolgens kregen wij van een incassobureau post, met de opvordering tot betaling, inclusief rente en de aankondiging tot gerechtelijke kosten van 500 tot 600 euro. Wij hebben het incassobureau verzocht de opdracht  te stoppen, anders dienen wij een klacht in bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Maar of dit alles nog niet genoeg was, stond de uitvaartonderneming, gisteravond, zondagavond dus om ca. 18.45 bij mijn broer aan de deur met een door hen opgestelde verklaring, in het nadeel van ons beiden en of mijn broer deze even wilde ondertekenen. Mijn broer heeft de verklaring in ontvangst genomen, maar niet ondertekend. Dit is pure oplichting en afpersing onder toedoen van opvoerende dreigende druk door de uitvaartonderneming.     

FransRos
FransRos5 nov. 2017 - 23:23

Bedroevende uitzending, schandalig gedrag t.o.v de fasten

Charles Benschop
Charles Benschop5 nov. 2017 - 17:37

Kassa moet beter research doen. Dhr. Fipperson is met zijn onderneming al drie keer failliet gegaan, 

1 Reactie
Kay88
Kay8810 nov. 2017 - 15:48

NUL relevant m.b.t. dit onderwerp lijkt me, maar het zit u blijkbaar hoog....

Brui
Brui5 nov. 2017 - 11:32

Wat een slecht interview, de partij waarmee gesproken wordt krijgt geen gelegenheid haar standpunt toe te lichten, Kijk uw interview eens terug. Wat kan u gesprekken afkappen.

Charles Benschop
Charles Benschop5 nov. 2017 - 3:28

De presentatrice van KASSA heeft een bijzondere relatie met Jan Jaap Palma. Deze tweede uitzending over Uitvaartverzorging is wederom 1 grote commercial voor Uitvaart24. Hoe geloofwaardig is deze dame nog?

1 Reactie
Monna
Monna7 nov. 2017 - 13:53

Inderdaad uitvaart24 is ook niet eerlijk over de prijzen.

Catelijne Zantboer
Catelijne Zantboer4 nov. 2017 - 21:42

Of Brecht van Hulten het nu wel of niet goed deed vanavond, feit blijft dat de uitvaartbranche een keiharde business is waarin geld moet worden verdiend. Maar het gaat bijna altijd om erg kwetsbare mensen waarmee gewoon respectvol moet worden omgegaan. Een uitvaart kan maar 1 keer en het zou naar mijn mening niet zo mogen zijn dat de nabestaanden er een rotgevoel én ook nog eens een torenhoge rekening aan over houden. Lijkt me niet goed voor de rouwverwerking als je nog met de uitvaartonderneming in 'gevecht' moet om de rekening!  Mijn eigen moeder is overleden en pasgeleden heb ik nog een blog geschreven over mijn ervaringen met een uitvaartmevrouw en het crematorium. http://www.caatkracht.nl/geen-kind-meer-zonder-moeder/ 

1 Reactie
FransRos
FransRos5 nov. 2017 - 0:15

U zou de reactie de reactie van de Uitvaartonderneming  even moeten lezen oordeelt u waarschijnlijk  wel anders. De familie  had geen geld om de uitvaart laten te verzorgen dus de kosten deden niet terzake  en zijn waarschijnlijk  op de gemeenschap  verhaalt.Dus om de hele uitvaartbranche in een slecht daglicht te zetten is hoogst merkwaardig.  Hetzelfde gebeurde met die gasmeters denk je nou echt dat die meters er nog zouden hangen als er maar een kleine kans op gevaar was. Daarbij gedroeg de presentatrice  zich zeer onbehoorlijk tegen de 2 dames

Benaero
Benaero4 nov. 2017 - 21:08

Ben.Inderdaad ook een waardeloos interview. Als jullie op deze wijze doorgaan denk ik niet dat je nog deskundigen aan tafel zult krijgen. Mijn waardering voor de mevrouw van Monuta die niet of nauwelijks de ruimte kreeg de berichtgeving enigszins te nuanceren. Weerzinwekkend optreden van de presentatrice.

FransRos
FransRos4 nov. 2017 - 20:26

Hallo Mevrouw van Kassa Ga je eens geweldig schamen over je gedrag ten opzichten van de dames van de energie meter en Mountain.  Ten eerste wil je alleen maar scoren voor je programma en gaf je ze niet de kans om hun verhaal te vertellen.  En je had natuurlijk wel moeten vertellen  dat het een politie melding was en de zoon al twee weken dood in huis lag. In dit geval was het duidelijk dat U zelf wilde scoren over de rug van die familie.

1 Reactie
korenbloem2000
korenbloem20005 nov. 2017 - 12:39

Mevrouw moest zeker ongesteld worden, of had een enorme suikershot genomen  ;-)

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!