Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Gemeenten te slordig bij bepalen WOZ-waarde

13-02-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
13809 keer bekeken
  •  

Gemeenten moeten beter hun best doen om de WOZ-waarde van woningen nauwkeuriger vast te stellen, zodat zij minder geld kwijt zijn aan no-cure-no-pay-bureaus die met succes bezwaar maken. Dit blijkt uit het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Kassa besteedt hier in de uitzending van 13 februari uitgebreid aandacht aan.

Geïnterviewde rechters geven in het rapport aan dat zij in een beroepsprocedure te vaak tegenover slecht voorbereide taxateurs en juristen van een gemeente zitten. Gemeenten moeten daarom investeren in hun informatieprocessen. "Wanneer gemeenten bij de rechter niet goed kunnen uitleggen hoe een door het model vastgestelde WOZ-waarde zich verhoudt tot de woning van de bezwaarmaker, zal de rechter deze niet in stand laten en meegaan  in de argumenten die het no-cure-no-pay-bureau (ncnp) aandraagt", aldus Arjen Schep, bijzonder hoogleraar Heffingen van de Lokale Overheden aan de Erasmus Universiteit die het onderzoek heeft begeleid.

Door systematiek WOZ-waardering wordt niet naar individuele gevallen gekeken

De modelmatige WOZ-waardering van woningen leidt eveneens tot problemen. "De massaliteit van het proces en de wettelijke systematiek heeft tot gevolg dat gemeentes pas bij bezwaar en beroep goed kunnen kijken naar hoe de individuele woning afwijkt van de woningen waarmee in het model wordt vergeleken", aldus Schep.
De conclusies uit het WODC-onderzoek zijn opmerkelijk, omdat het juist had moeten achterhalen of ncnp-bureaus zich op grote schaal schuldig maken aan ongewenste praktijken. Dit is echter niet aangetoond. De afgelopen jaren uiten steeds meer gemeenten kritiek op deze bureaus vanwege de groeiende stapel bezwaarschriften en stijgende proceskostenvergoeding.

Gemeenten ontvingen in 2020 75.000 bezwaarschriften om ncnp

In 2020 ontvingen gemeentes maar liefst 75.000 bezwaarschriften op basis van ncnp, tegen 51.000 het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer die namens de overheid toeziet op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken. In 2019 keerden gemeenten deze bureaus 12 miljoen euro uit aan proceskostenvergoeding. De uitgaven over 2020 zijn nog niet bekend.  Deze kosten hebben mede tot gevolg dat de onroerendezaakbelasting (ozb) dit jaar fors is gestegen.

Hoop op vermindering WOZ-waarde via ncnp-bureau

Bewoners hopen via een ncnp-bureau een vermindering van de WOZ-waarde te realiseren. Want die is van invloed op onder meer de hoogte van de ozb, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait die mensen betalen via de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde telt ook mee in de huurprijs van huurwoningen. Een waardevermindering kan zodoende leiden tot lagere lasten voor de bewoner.

Ncnp-bureau verdient genoeg geld aan waardevermindering

Ook aan een minimale waardevermindering waar de bewoner nauwelijks wat aan overhoudt, verdient een ncnp-bureau volgens gemeenten goed geld. Waardoor volgens hun een perverse prikkel ontstaat om zoveel mogelijk te verdienen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet de proceskostenvergoeding daarom omlaag. Ook denken de gemeenten na over een nieuwe manier van de WOZ-waarde vaststellen door middel van een waarde-klassenstelsel waarbij elke woning in een bepaalde categorie van woningwaardes valt. "Op die manier zouden we de kosten van ncnp-bureaus beter in de hand kunnen houden", aldus beleidsmedewerker Robin Vonk.

Kleinere gemeenten leveren beter werk dan grotere gemeenten

Uit navraag bij de Waarderingskamer blijkt dat momenteel dertien gemeenten onder verscherpt toezicht staan omdat de kwaliteit van de WOZ-uitvoering te wensen overlaat. Diverse andere gemeenten functioneren weliswaar voldoende volgens de toezichthouder, maar laten wel steken vallen bij bijvoorbeeld de afhandeling van het aantal bezwaarschriften. Uit het WODC-onderzoek blijkt dat kleinere gemeenten vaak beter werk afleveren dan grote gemeenten.

Gemeenten moeten vaker in woning kijken om tot goede waardebepaling te komen

Dankzij een recente opmerkelijke uitspraak van het tuchtcollege van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs kunnen register-taxateurs die de WOZ-waarde vaststellen mogelijk gedwongen worden om nauwkeuriger hun werk te doen. Uit deze uitspraak blijkt onder meer dat zij in bezwaar-en beroepsprocedures de woning inpandig moeten taxeren om tot een goede WOZ-waarde te komen. De betreffende register-taxateur die voor een landelijk ncnp-bureau woningen taxeert, had dit nagelaten. Hij is daarom voor een half jaar geschorst en heeft een boete gekregen. Tegen de uitspraak kan nog wel beroep aangetekend worden. "Omdat bij dit register zowel taxateurs zijn aangesloten die taxeren voor gemeenten als voor ncnp-bureaus, kan deze uitspraak tot gevolg hebben dat ook gemeenten vaker in de woning moeten kijken om tot een goede waardebepaling te komen. Door dat in de bezwaarfase vaker te doen, kunnen beroepsprocedures bij de rechter worden voorkomen", aldus bijzonder hoogleraar Arjen Schep.

Hoe maak je bezwaar tegen je WOZ-beschikking?

Ieder jaar stelt de gemeente opnieuw de WOZ-waarde van je koop- of huurwoning vast in een WOZ-beschikking. Een gemeente kan een hoge WOZ-waarde vaststellen, wat betekent dat je huis veel waard is. Dat is echter niet altijd gunstig. Als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde op je beschikking, dien je dit binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bij je gemeente te doen. Na dit termijn is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken.
In de bijlage van je beschikking lees je hoe je bezwaar kunt doen in jouw gemeente. Hoe je bezwaar kunt maken, verschilt namelijk per gemeente. In je bezwaar dien je onder andere op te schrijven waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Verder kan het helpen een taxatieverslag aan te vragen.
Vraag een taxatieverslag aan
Bij je gemeente kun je zo’n taxatieverslag aanvragen. Hierin staat hoe de WOZ-waarde is bepaald. In zo’n taxatieverslag staan in de meeste gevallen ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Met deze verkoopcijfers kun je uitzoeken of de waarde van jouw woning goed is berekend. Deze gegevens kun je gebruiken bij je bezwaar. De gemeente doet vervolgens een uitspraak op jouw bezwaar.
Niet eens met uitspraak gemeente?
Indien je het niet met deze uitspraak eens bent, kun je in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Als je het vervolgens niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kun je nog in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. In dat geval moet je griffierechten betalen.

WOZ-waarde huurwoning

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar je als huurder op moet letten om te kijken of je succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde en een gratis modelbrief opgesteld.

Met name voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Wanneer het bezwaar namelijk succesvol is, gaat vervolgens de ‘maximaal toegestane huurprijs’ van je woning omlaag. Bereken met de huurprijscheck van de Huurcommissie hoeveel punten je woning heeft en wat de maximale toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hier geldt: hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten en dus ook hoe lager de maximale toegestane huurprijs. Jouw verhuurder moet dan de huur verlagen.

Meer informatie hierover in Kassa: 13 februari 2021 om 19:05 bij BNNVARA op NPO 1.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (19)

Fred Bergman
Fred Bergman19 feb. 2023 - 15:41

Diverse gemeenten proberen misbruik te maken van de onwetendheid van de woningeigenaren, bovendien zijn er taxateurs die vooringenomen, niet luisterend naar de belastingplichtige, een flitsbezoek brengen aan het onroerend goed, binnen een kwartier weer weg zijn en alleen maar vooringenomen meningen gespuid hebben. Zij dienen de belastingplichtige niet, ook de gemeente niet, uitsluitend zichzelf. Zij willen scoren om hun carriere te steunen en passen waarderapporteringen en matrix aan, aan het door hen gestelde doel, terwijl ze een rookgordijn ophangen dat voor de gemiddelde belastingplichtige niet te doorgronden is. Gevraagde gedetailleerde berekeningen weigeren zij te geven, zodat ze de deksel pas op de neus krijgen als ze voor de rechter staan. De gemeenten bloeden hiervoor, die betalen miljoenen aan NCNP juristen, terwijl dat voorkomen had kunnen worden als zij fatsoenlijke ambtenaren zouden hebben, die serieus op bezoek gaan en serieus luisteren en lezen.

Hans Keldermans
Hans Keldermans6 mrt. 2021 - 10:53

Beste Mensen, WOZ bij mij van 272.000 naar 418.000 bepaald waarde huis. argument van de gemeente is we gaan van kubieke meters naar vierkante meters. Wat maakt het uit als er niets aan je huis is veranderd ?? mijn huis is geen 318.000 waard. Gemeente Oosterhout.

DFK
DFK19 feb. 2021 - 22:54

Wat vaak door huiseigenaren vergeten wordt en ook niet in programma's over de woz waarde aan de orde komt is dat de hoogte van de woz waarde niet alleen van belang is voor de jaarlijkse belastingen, maar dat je hier ook mee te maken krijgt in geval van erfenissen of in ons geval in het verleden bij het bepalen van de afkoopsom van de erfpacht. Bij ons bleek de woz-waarde achteraf veel hoger dan de indentieke woning van buren. Dit scheelde duizenden euro's in de afkoopsom die betaald moest worden. De gemeente toonde zich hiervoor ongevoelig en hield vast aan de 'objectief' vastestelde woz waarde als uitgangspunt Houd er dus rekening mee dat de belastingwinst misschien klein is in de woz-aanslag van de gemernte, maar het waardeverschil in bijzondere andere gevallen toch heel fors kan zijn!

RvLeusden
RvLeusden18 feb. 2021 - 17:00

De enige juiste waarde van een woning is de herbouw waarde, alles daarboven valt in de categorie wat de gek er voor geeft. Het zou iedereen een hoop kosten en werk schelen als dit het uitgangspunt zou zijn. Zeker bij erfpacht waar de grond niet eens van de woningeigenaar is, en derhalve ook niet mee zou moeten tellen.

Frank-Linssen
Frank-Linssen17 feb. 2021 - 14:45

In het programma wordt gezegd: kijk op de website en daar kan je heel stappenplan zien. Ik zie niet veel meer dan: "Bij je gemeente kun je zo’n taxatieverslag aanvragen. Hierin staat hoe de WOZ-waarde is bepaald. In zo’n taxatieverslag staan in de meeste gevallen ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Met deze verkoopcijfers kun je uitzoeken of de waarde van jouw woning goed is berekend. Deze gegevens kun je gebruiken bij je bezwaar. De gemeente doet vervolgens een uitspraak op jouw bezwaar" En dit is nog steeds erg globaal... 2 tot 3 andere huizen vergelijken met je eigen huis is nog altijd een zeer subjectief gedoe. Ja, het is ook een 2 onder 1 kap. Ja, het heeft ongeveer dezelfde kubieke meters, maar dan nog.. Nergens kan je iets vinden over in hoeverre bijv. een afwijking van de inhoud of kubieke meters een x% verschil zou moeten maken op je WOZ waarde.. Dus hebben jullie niet wat meer concrete voorbeelden over hoe je met zo'n taxatieverslag om gaat?

Jan van der Kaaij
Jan van der Kaaij15 feb. 2021 - 11:27

Voor mijn gemeente wordt via een Gemeenschappelijk Regeling (GR voor 14 gemeenten) de Wet WOZ uitgevoerd. Bezwaar maken begint met de vereiste dat dit gedaan wordt binnen 6 weken. De gemeente heeft daarna tot het einde van het jaar de tijd om te reageren. Op mijn bezwaarschrift over 2019 kwam dan ook pas in december een reactie. De waarde werd aangepast naar aanleiding van andere referentiewoningen. De argumenten hiervoor sneden geen hout. In het taxatierapport voor 2020 werd de relatie tussen mijn woning en de referentiewoningen weer niet duidelijk. Telefonisch heb ik toelichting gevraagd, maar de GR wist alleen te vertellen dat het een complexe zaak is en dat ik bezwaar moet maken. Tegen de aanslag 2020 heb ik weer bezwaar gemaakt. Omdat er een groot verschil is tussen de referentiewaarden en mijn woning en omdat bij de aanslag wordt aangegeven de de aanslag volgens een in hoge mate geautomatiseerd proces (m2 berekening en rekenregels) tot stand komt, heb ik contact gezocht met de Waarderingskamer (schriftelijk en telefonisch). Op mijn vraag of de Waarderingkamer (W) heeft vastgesteld dat hun waarderingsinstructie is nageleefd door de GR geeft de W aan, dat zij de uitkomsten van het gebruikte taxatiemodel hebben beoordeeld en in zijn algemeenheid als voldoende hebben beoordeeld. Daarna heb ik in de vorm van een WOB verzoek nadere informatie en (externe) rapporten gevraagd inzake ondermeer de kwaliteit van de computersystemen. Het antwoord schriftelijk was dat die informatie niet werd gegeven, omdat ik om documenten moet vragen (blijkbaar zijn rapporten geen documenten, of de GR heeft die niet). Telefonisch werd meegedeeld dat ik vragen gesteld had, die de W zou moeten vragen. In het antwoord op mijn bezwaar werd in december 2020 aangegeven, dat een fout was gemaakt en de waarde werd aangepast. Mijn verzoek om te worden gehoord werd niet gehonoreerd. Op meer specifieke vragen over selectiecriteria voor referentiewoningen en secundaire kenmerken (zoals onderhoud, inrichting, ligging, overlast etc) werd niet ingegaan. Op mijn vraag hoe de grootte en waarde van een stuk grond bij mijn woning is bepaald liet de GR weten dit door de GR wordt bepaald (m.a.w. dat gaat je niets aan). De WOZ waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen en dient juist te worden vastgesteld. En de waardebepaling zal van nog grotere invloed zijn op belastingen, wanneer de woning naar box 3 van de IB wordt gebracht. Mijn indruk van de GR is dat de betrouwbaarheid (juistheid en integriteit) van de systemen niet is onderzocht en dat de ambtenaren die de aanslag opleggen geen kennis hebben van de situatie ter plaatse. De GR voldoet niet aan de waarderingsinstructie van de W. Ik heb geen beroep aangetekend. De waarderingskamer gaf in het telefoongesprek aan dat hun waarderingsinstructie gevolgd dient te worden om aan de Wet WOZ te voldoen. Beroep aantekenen zou kunnen leiden tot de uitspraak dat de aanslagen door de GR aangemaakt, niet aan de wet voldoen. Dat zou voorlopig niets oplossen. Mijn ervaring met bezwaar maken is dan ook niet positief. m vr gr. J. van der Kaaij

Wit-Wozzer
Wit-Wozzer15 feb. 2021 - 10:21

Ik heb met interesse uw verhaal "Gemeenten te slordig bij bepalen WOZ-waarde" op de website van BNNVARA gelezen en de reportage gezien. Ik hou me als gepensioneerd ingenieur al sinds 2008 met de WOZ bezig en heb me ook al met de OZB bezig gehouden een paar jaar voor de wet WOZ van kracht werd. Ik weet dus ook hoe het er toen aan toe ging. De wet WOZ had 4 doelstellingen, die naar mijn mening geen van vier gehaald zijn. De wet WOZ zou meer transparantie en controleerbaarheid voor de burger brengen, maar bracht juist duisternis. Voorheen kon ik de vastgestelde waarde narekenen, maar nu niet meer. Voor de informatie, die ik toen wel kreeg is een misleidend en nietszeggend taxatieverslag in de plaats gekomen, bij wet opgelegd aan gemeenten. Er zijn betrouwbare en onbetrouwbare waarderingsmethoden. De wetgever heeft helaas bij de in werking treding van de wet WOZ in 1995 onbetrouwbare methoden aan de gemeenten opgedrongen. Die hebben zich nu zo vastgenesteld, dat afschaffing daarvan niet zonder pijn meer kan. De taxaties in Nederland voldoen nu niet aan de Europese hypothekenrichtlijn. Dat had wel gemoeten in 2016, maar de Waarderingskamer heeft de wet WOZ aanpassing buiten die noodzakelijke aanpassingen weten te houden. Daar is vanuit Europa nog een probleem bij gekomen. De Europese Richtlijn van de EBA. Voor iedere taxatie moeten de getaxeerde woningen bezocht zijn. En terecht. De meeste gemeenten hebben hun KOUDV- en liggingsfactoren niet op orde en dat na 25 jaar WOZ! Ze vinden die opnames te veel werk. Ze taxeren liever van achter de computer. Het is niet het een of het ander, zoals professor Arjen Schep zegt in de reportage. Het moet allebei. Zonder een betrouwbaar model kan geen betrouwbare taxatie worden afgegeven. Met een betrouwbaar model kan wel een betrouwbare taxatie worden afgegeven, maar zonder alle waardebepalende kenmerken kan die waarde niet zo nauwkeurig mogelijk zijn en ook dat is vereist. Volgens dhr. Brard van der Zanden zijn de taxaties van gemeenten met 4 of 5 sterren gewoon goed, maar het aantal sterren wordt niet bepaald door hoe goed de WOZ-waarde overeenstemt met de juiste waarde. Het aantal sterren wordt bepaald door hoe goed de gemeente de instructies van de Waarderingskamer opvolgt. De Waarderingskamer controleert niet op de juistheid van de waarde, want die weet de Waarderingskamer ook niet. Die wil de Waarderingskamer niet eens weten, want het gebruik van die onbetrouwbare waarderingsmethoden mogen niet door de mand vallen. De Waarderingskamer doet er juist alles aan om dat te verhullen. Gemeenten moeten de waarden gelijk zetten aan de koopsom of de op basis van een vraagprijs verwachte koopsom. Die trucs moeten de zogenaamde aansluiting van modelmatig waarderen op het marktniveau aantonen. Daarmee wordt de politiek, de media en de burger dan verteld, dat die WOZ-waarderingen best wel goed zijn. Ze zijn niet goed. Ook de WOZ-rechtspraak is niet goed. De bij de rechter gebruikte methoden zijn ook onbetrouwbaar. De rechter accepteert die op basis van een stel geheime regels aan rechters gedoceerd op een geheime cursus voor uitsluitend rechters. Regels grotendeels afkomstig van de Waarderingskamer en geformuleerd in het voordeel van gemeenten. Gemeenten kennen die regels natuurlijk ook. Het wordt tijd, dat ook de Staat der Nederlanden de wet WOZ aanpast aan de Europese richtlijnen en ophoudt met haar misleidingen. Zolang dat niet gebeurt, heeft de woningeigenaar, ook de wel goed onderlegde, die NCNP-bedrijven hard nodig.

josjanine
josjanine14 feb. 2021 - 21:01

W.O.Z. waarde. Halve waarheden vertellen is net zo erg als liegen. Dhr van de Zanden vertelt dat het voor een burger heel makkelijk is om dit aan te vechten. Ja klopt, als je een huis van tien uit een dozijn hebt misschien wel. Mijn ervaring is anders. Als je het idee hebt dat je WOZ waarde te hoog. Is het heel veel werk. De burger moet verschillende evenredige huizen vinden en achter de waarde van deze huizen zien te komen en deze als voorbeeld geven. De burger is onwetend. De gemeente niet. Bij de gemeente zijn alle prijzen gewoon bekend en voor hen is het gemakkelijk de waarde te weerleggen als zij dit willen. Het is een strijd met ongelijke wapens. Dit is sinds een paar jaar iets veranderd omdat de W.O.Z waarde openbaar is in te zien Jaren geleden werd mijn huis te hoog getaxeerd. Ik heb dit bestreden tot wij voor de rechter in den Haag stonden. De rechter stelde mij in het gelijk. De gemeente( Reeuwijk) werd veroordeeld en moest de waarde bijstellen, dit deed de gemeente. Twee maanden later kreeg ik een aanslag voor het volgende jaar met het oude bedrag en 10% er boven op. Met de gemeente Reeuwijk viel niet te praten. Met een Paternalistische reactie vonden zij, dat zij gelijk hadden. Rechter of geen rechter. Omdat ik de eerste keer al het werk( heel veel) zelf gedaan had , kreeg ik niets vergoed. De rechter vertelde mij wel de vergoeding die er voor stond. Het jaar er op volgend, heb ik het bezwaar door een makelaar laten doen. Deze kreeg het zonder problemen voor elkaar. Met overtuigende vergelijkingen. De gemeentes hebben een hekel aan deze bureaus. Want het voordeel van kennis hebben zij niet meer. De gemeente Reeuwijk was erg hardleers. Meerdere malen werd de W.O.Z. waarde met duizenden euro’s verlaagd. De gemeentes praten gemakshalve niet over de vele huizen die veel te hoog zijn geschat. De ambtenaren beschikken over juridische correcte voorgeprogrammeerde brieven ( alleen datum en naam in te vullen)met sluitingstermijnen, waar de burger aan moet voldoen terwijl zij zelf er zelden zijn ( ziek, vakantie , in bespreking op cursus ) en terug bellen doen zij zelden. Want voor hen is dit maar een vervelende dwars liggende burger. Eind conclusie. Als het niet meer interessant was voor de bemiddelaars stopten deze er direct mee. 1 tot 25 Euro’s verschil op b.v. 400.000,- Euro’s is voor een rechter niet acceptabel.

Wim Bruikman
Wim Bruikman14 feb. 2021 - 14:50

Mijn ervaring , met het zelf bezwaar aanteken, en daarna in ( hoger)beroep gaan. Om het modelmatig bepalen , van de WOZ waarde , aan te passen . Zijn niet positief, en wordt bij identieke appartementen geen onderscheid gemaakt , of deze al dan niet naast een recreatie flat ligt, hier overlast, en inkijk van heeft, en het uitzicht , door een buiten het recreatie flat gelegen , noodtrappenhuis gedeeltelijk weg genomen wordt. Ook een exstra terras wordt niet mee gewogen. De gemeentelijke taxateur is, in de beroeps fase , met 100% plagiaat van makelaars advertentie zonder een opneming ter plaatse , een waarde oordeel blijven geven. Die door de heffingsambtenaar is overgenomen. Klagen hierover bij het verantwoordelijk bestuursorgaan en de Ombudsman zijn afgewezen , door gebruik te maken, van de Awb artikel 9:1 e en d , en 9:22 Het enige wat overblijft is het straf recht , omdat er valsheid in geschrifte is gepleegd, ook omdat er meer berdog tijdens de hoger beroepszaak is gepleegd, Ik heb hierover 14 dagen geleden de officier van justitie , een brief geschreven. Hopelijk kan hij iets doen, tegen het niet integer handelen van de heffingsambtenaar

aad piraat
aad piraat14 feb. 2021 - 10:40

Ik betreur het tevens dat in de behandeling van dit onderwerp eenzijdig de belangen van de huizenkoper zijn belicht. De huurder welke via de WOZ waarde dubbel wordt benadeeld is hierin het ondergeschoven kindje gebleken. Sinds de invoering van de WOZ waarde als mede graatmeter voor het bepalen van de hoogte van de huur betaald de huurder namelijk bij een te hoge WOZ niet alleen een te hoge gemeentelijke belasting heffing maar ook nog eens een te hoge huur. Het had Kassa dan ook in een streven naar volledigheid gesierd om in de uitzending ook een vertegenwoordiger van de Woonbond uit te nodigen ter verdediging van de belangen van met name de sociale huurder.

aad piraat
aad piraat14 feb. 2021 - 9:37

Het is ook niet uit gelegd waarom een eenmaal verlaagde WOZ waarde niet meeweegt in de nieuwe bepaling van het volgende jaar enz . waarmee jaarlijks terugkomende bezwaarprocedures onnodig worden

bharmsen
bharmsen14 feb. 2021 - 8:54

Zodra mijn WOZ aanslag binnen is kijk ik even via se site van de gemeente met welkwoning mijn woning is vergeleken en bel dan de gemeente en na een aangenaam gesprek waar ik vertel waarin mijn woning afwijkt van die in het taxatierapport en dan kom ik er altijd wel uit met de betreffende persoon en wordt mijn WOZ wederom verlaagd en weet ik nu al dat het volgend jaar weer het zelfde liedje is, maar een extern bureau inschakelen is niet perse nodig en kost de samenleving onnodig veel geld.

1 Reactie
dragon1
dragon115 feb. 2021 - 17:20

Dan moet je niet in Leiderdorp wonen, want daar wordt men snel afgescheept d.m.v. een buro was het direct 22000 euro lager

H A Tan
H A Tan13 feb. 2021 - 19:19

In het verleden vele malen bezwaar gemaakt: zonder succes. De gemeente Almere vergelijk mijn hoekwoning met een middenwoning (hoekwoningen zijn minder in trek i.v.m. warmtekosten e.d.). Tevens kiezen zij een woning die verkocht is met een hoog verkoopbedrag omdat aan deze woning heel veel is aangepast met nieuwe keuken, badkamer en dakkapel, etc. Mijn woning is nog steeds hetzelfde als het toen in 1987 werd opgeleverd. Als ik dan eiste dat de gemeente een taxateur mijn woning opnieuw moet taxeren om een goede WOZ-waarde te bepalen, wil de gemeente dit niet doen. Als ik ook een taxatie rapport van de vergelijkbare woning wil hebben, werd dat ook geweigerd. In de wet staat dat de gemeente verplicht is om een taxateur te laten komen en een rapport van de vergelijkbare woning te geven. Ik ga nu ook zo'n ncnp inschakelen: misschien hebben zij meer kans dan ik om de waarde omlaag te krijgen.

1 Reactie
Roybx
Roybx14 feb. 2021 - 7:43

Hoekwoningen zijn beter geïsoleerd dan tussenwoningen. Dat klinkt raar als ik dat zeg maar ik maak wekelijks warmteverlies berekeningen voor nieuwbouw woningen . De "tussenmuren" van de tussenwoningen worden minder goed geïsoleerd dan buitenmuren waardoor er meer warmteverlies is naar de andere tussenwoning dan de hoekwoning verliest naar de buitenzijde. Dat even ter informatie.

Theetuin Stadsland
Theetuin Stadsland13 feb. 2021 - 18:50

het is niet waar dat zelf bezwaar maken tegen de woz waarde gemakkelijk is, althans qua resultaat. ik heb twee keer zelf bezwaar gemaakt, 2x afgewezen, daarna 5 x via bezwaarmaker.nl: 5 x succes, zeer veel van de waarde af, net als de man uit den haag!

miennaamishaaz
miennaamishaaz13 feb. 2021 - 13:04

De Huurprijs/WOZ waarde is ook lastig vast te leggen. --------------- heb dit wel een paar keer voor de grap gedaan, maar dan krijg je problemen als je een lost toilet wilt invoeren. Waaronder doe je dit? losse ruimte? badkamer? overige ruimtes? Want als je badkamer selecteerd, wordt er ook gevraagd naar Douchwand etc. ========================== De gehele WOZ calculator mag van mij wel op de schop, met een EXACTE specificatie voor elke mogelijke ruimte. Dus ipv een zolder als overige ruimte markeren, wordt het als zolder gemarkeerd. Een lost toilet wordt niet meer als {badkamer/overig} gemarkeerd, maar als TOILET. -------------------- Tevens zou er ook een optie bij moeten voor de WOZ calcualtor de optie om eigen aangebrachte voorzieningen te markeren. Stel om je wasmachine in de douche te gebruiken, moet je een douche wand toevoegen, omdat de ruimte anders te klein is. Voor de WOZ waarde verhoogt deze wand de prijs, maar het is geen eigendom van de verhuurder. of je plaatst je eigen keuken/keukenblad in een huurhuis. omdat de verhuurder/woningbouw nog niet van plan is in 10 jaar te verbouwen, waarbij je nog een ouderwets aluminium Popcorn blad hebt, met weinig tot geen ruimte voor een goede inrichting met de keuken/ NEN normen die dan gelden mbt fornuis/kasten.

LEON Gubbels
LEON Gubbels13 feb. 2021 - 6:54

Als een notaris de erfbelasting berekend van een woning met de WOZ waarde en je krijgt van de belasting de aanslag,maar in het zelfde tijd dat de belastingaanslag binnen is hebben ze de WOZ aanslag in het zelfde jaar met ongeveer 30.000 euro lager staat is dat ongeveer 1800 euro per erfgenaam hoe kun je dit veranderen want het kan dan ook nog daardoor toeslagen mis lopen en de belasting betalen voor dat het erfbedrag bekend is.

1 Reactie
cjss
cjss5 mrt. 2021 - 10:12

Beste Leon, als belanghebbende erfgenaam een herbeschikking aanvragen bij de gemeentelijke belasting instantie, onderbouwt met een taxatie rapport, let op dit moet je ook doen binnen 6 weken nadat je het huis op je naam hebt gekregen of verkocht als erfgenaam. (zie woz wet art 17)

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!