Sfeerfoto van Kassa
Kassa
Kassa

Iedere zaterdag 19.05 uur op NPO1

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en het laatste nieuws. Bekijk actuele onderwerpen en uitzending gemist online!
Kassa

Duizenden huurders gedupeerd door mislopen huurverlaging

7 dec 2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
194 keer bekeken
  •  
Duizenden sociale huurders hebben afgelopen jaar niet de huurverlaging of -bevriezing gekregen waarop ze recht hebben, omdat wooncorporaties hun hierop niet hebben gewezen of omdat ze de afspraken hierover niet wilden nakomen. Een deel van de betreffende huurders blijkt volgend jaar helemaal niet meer in aanmerking te komen voor een lagere of gelijkblijvende huur, omdat de regels hierover inmiddels zijn aangescherpt. Dit meldt de Woonbond aan Kassa.
Een eerdere enquête van Aedes onder haar leden wees ook in deze richting. Daaruit blijkt dat driekwart van de corporaties de regels over het verlagen en bevriezen van de huur niet naleeft.  

Nieuwe afspraken over huurverlaging en -bevriezing

De afspraken over huurverlaging en -bevriezing, waarbij de huurverhoging tijdelijk wordt stopgezet, volgen uit het Sociaal Huurakkoord dat eind vorig jaar is afgesloten tussen de Woonbond en de koepel van wooncorporaties Aedes. Zij zouden hiermee huurders met een laag inkomen in verhouding tot een relatief hoge huur tegemoetkomen. Via de site van de Woonbond konden huurders kijken of ze voor huurverlaging of huurbevriezing in aanmerking kwamen. Honderdduizend mensen maakten hiervan gebruik. Als zij vervolgens huurverlaging of huurbevriezing aanvroegen bij hun wooncorporatie kregen zij echter veelal nul op rekest.

Onduidelijkheid over uitvoering van regels

Volgens de Woonbond was er onduidelijkheid over de uitvoering van de regels, waardoor de ene corporatie de regels al wel uitvoerde en de andere niet. Volgens Aedes komt dit doordat er nog wet- en regelgeving van kracht was die botste met afspraken uit het akkoord.

Nieuwe afspraken

In de uitzending van Kassa van zaterdagavond laten de Woonbond en Aedes weten nieuwe afspraken te hebben gemaakt over de inkomens- en huurgrenzen die aan deze onduidelijkheid een einde moeten maken.
Hieruit blijkt echter dat veel alleenstaanden met een laag inkomen in verhouding tot hun huur dit jaar nog wél in aanmerking zouden moeten komen voor huurverlaging of huurbevriezing, terwijl zij daar volgend jaar ineens geen recht meer op hebben. Dit heeft ermee te maken dat de inkomensgrenzen voor deze groep naar beneden zijn bijgesteld. Daarentegen zijn de inkomensgrenzen voor gezinnen iets opgerekt, waardoor meer huurders uit deze categorie aanspraak kunnen maken op een lagere of gelijkblijvende huur.

Vraagtekens bij nieuwe regels

Of de problemen rondom het verlagen van de huur hiermee opgelost zijn, blijft nog maar de vraag. Want ook nu is het volgens Aedes mogelijk dat lokale afspraken tussen corporaties en huurdersorganisaties voorrang kunnen krijgen boven de landelijke afspraken uit het Sociaal Huurakkoord. GroenLinks zal er daarom voor pleiten het vastleggen van de regels in de Woningwet.

Grote verwarring onder huurders

De onduidelijkheid leidt tot grote verwarring onder huurders die zich bij Kassa melden. Zij begrijpen niet waarom de wooncorporatie hun huur het afgelopen jaar niet wilde verlagen of bevriezen, terwijl ze financieel klem zitten en betalingsregelingen moeten treffen om rond te komen. Veel huurders maken zich grote zorgen dat ze hun woning kwijtraken en geven aan dat geen betaalbare andere woning beschikbaar is.
Volgens eerdere ramingen van de Woonbond zouden 300.000 mensen in aanmerking moeten komen voor huurverlaging of -bevriezing. Of dit aantal door de nieuwe afspraken is gedaald of gestegen, is nog niet bekend.
Zaterdag 7 december 2019 verschaffen directeur Paulus Jansen van de Woonbond en voorzitter Marnix Norder van Aedes duidelijkheid over de aangescherpte regels uit het huurakkoord in de uitzending. Je ziet Kassa om 19:05 bij BNNVARA op NPO 1.

De nieuwe regels samengevat

Huurverlaging:

Vanaf 2020 is huurverlaging alleen mogelijk bij huishoudens met een laag inkomen en een huur die door huurstijgingen is uitgekomen boven de nieuwe huurtoeslaggrens van 737 euro. De inkomensgrenzen om voor huurverlaging in aanmerking te komen worden opgerekt voor gezinnen. Die grens ligt nu nog op 30.825 en gaat naar 33.500 euro. Er komen minder in aanmerking voor huurverlaging. Die inkomensgrens gaat omlaag van 22.700 naar 15.500 euro.

Wie kan er om huurverlaging vragen?

Huishoudens met een rekenhuur boven 737,14 euro en een laag inkomen komen in aanmerking voor het vragen om huurverlaging. Met een 'laag inkomen' wordt een inkomen lager dan 15500 euro als je alleen woont, 26500 euro als je met twee personen woont of 33500 euro als je met drie of meer personen woont bedoeld.

Huurbevriezing:

Alleenstaanden hebben minder kans om voor huurbevriezing in aanmerking te komen. De maximale inkomensgrens om hierop aanspraak te maken gaat voor hen omlaag van 38.035 euro naar 27.000 euro. De maximale inkomensgrens van 38.035 euro om voor huurbevriezing in aanmerking te komen gaat voor gezinnen daarentegen omhoog naar 43.500 euro.

Wie kan er om huurbevriezing vragen?

In 2020 kunnen twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen in aanmerking komen voor huurbevriezingen.

Het gaat voor groep 1 om huishoudens met een rekenhuur boven de 'aftoppingsgrens' en een laag inkomen. De aftoppingsgrens in 2020 is 619,01 euro voor één- en tweepersoonshuishoudens en 663,40 euro voor huishoudens bestaande uit drie of meer personen. Met een 'laag inkomen' wordt een inkomen lager dan 15500 euro als je alleen woont, 26500 euro als je met twee personen woont of 33500 euro als je met drie of meer personen woont bedoeld.

Groep 2 betreft huishoudens met een rekenhuur boven 737,14 euro en een iets hoger inkomen. Met een 'iets hoger inkomen' wordt een inkomen tussen 15500 euro en 27000 euro als je alleen woont, tussen 26500 en 37000 als met twee personen woont of tussen 33500 en 43500 als je met drie of meer personen woont bedoeld. 

Reacties

Vestia laat weten geen huren te bevriezen onder de huurtoeslaggrens van 2019 van 720, 42 euro. Zie hieronder de uitgebreide reactie. Volgens het Sociaal Huurakkoord zou Vestia dit echter wel moeten doen. Op de website van de Woonbond ziet je een overzicht van de regels om vanaf 2020 voor huurverlaging en huurbevriezing in aanmerking te komen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (4)

Newman
Newman9 dec 2019 - 12:36

Interessante uitzending, maar roept veel vragen op. Ook op de site van de Woonbond blijft veel onduidelijk. Zo kun je alleen huurbevriezing krijgen als je minstens 6 maanden een laag inkomen hebt. Maar dat moet je dan aantonen adhv een inkomensverklaring van de belastingdienst. Maar hoe kun je als in juli de huur omhoog gaat al precies weten wat je inkomen dat jaar is? Een inkomensverklaring over 2020 kun je nog niet krijgen dan, en sterker nog: als je bijv in april bevriezing aan vraagt is waarschijnlijk de verklaring over 2019 nog niet eens beschikbaar. Vorig jaar weigerde mijn verhuurder de huur te bevriezen, hoewel ik aan alle voorwaarden voldeed, met als argument dat het akkoord nog niet in de wet is vastgelegd. Dat argument kunnen ze dit jaar weer aandragen. M.a.w: het akkoord/de afspraken zijn niets waard, want veel verhuurders willen de afspraken pas nakomen als de wetgever ze dwingt. De Woonbond wil sowieso geen enkele vraag beantwoorden tenzij je eerst EUR 36 overmaakt

Maria12345677890
Maria123456778908 dec 2019 - 13:51

Wonenbreburg wilde er niet aan meedoen ook al voldeed je aan de voorwaarden. Triest dat de voorwaarden nog strenger worden. Meer dan 50% van je inkomen gaat op aan de huur. Dan nog de andere vaste lasten. We houden niks meer over. En we hebben het zo goed in Nederland. Waarom komen steeds meer mensen in de schulden en worden meer mensen dakloos. Het wonen in Nederland is gewoon te duur geworden. 

gypsyjoy
gypsyjoy8 dec 2019 - 12:33

Jammer dat ik dit niet geweten heb. Dan had ik mijn vuist sterker kunnen maken. Geen idee of dat geholpen had overigens. Mijn huur is 720 en ik heb uitsluitend een alleenstaande AOW. En een puber in huis maar ik ben voor de wet geen gezin. Dat ben je pas als er een partner is Treurig dat ook hier weer de alleenstaanden niet voor vol worden aangezien.
De alleenstaande ouder is immers afgeschaft. Als je een uitkering hebt.Of AOW. Het zijn meestal de moeders die hier de dupe van zijn. En die tellen helemaal niet mee. Waren het overwegend vaders geweest,was die regeling nooit tot stand gebracht. We leven nog altijd in een patriarchaat. Is er wel eens onderzocht hoeveel procent vd alleenstaande vrouw is? Ik hoor het graag.  

2 Reacties
tijger1
tijger18 dec 2019 - 16:42

En dan hebt u toch ook zorgtoeslag en huurtoeslag een kindgebondenbudget? 

gypsyjoy
gypsyjoy9 dec 2019 - 10:06

Helaas, geen kindgebonden budget. Dat krijgen (pleeg)ouders niet. Dus voor mij geen vangnet toen de alleenstaande ouder werd afgeschaft. De regering noemt dat beoogd beleid. Huurtoeslag wordt berekend tot mijn aftopping grens.Die grens werd ingesteld vlak nadat ik hier kwam wonen. Ik werd niet gewaarschuwd. Maar heb aangepaste woning nodig. Weg kom ik niet meer, zoals zovelen. Er zijn te weinig woningen voor de laagste aftopping helaas. Ook jongeren,starters dus, zitten in de knel. Die mogen meestal niet kopen en kunnen ook niet huren, behalve als ze 10 jaar wachten. Ik ben lid van 3 woningnetten, al jaren en jaren en kom niet aan de beurt, zelfs niet voor een gewone woning. Doorstromen kun je vergeten. Iedereen blijft zitten waar die zit. Niemand komt meer weg.Dat heeft die toeslaggrens opgeleverd.

aad piraat
aad piraat8 dec 2019 - 11:10

Tja juist dankzij de legio partijen zonder enige moraal barsten we in dit landje van de wetten. Het niet houden aan afspraken is bij bestuurders en mede elite nu eenmaal gemeengoed met de nadruk op gemeen m.b.t. de gedupeerden. Je hebt toch echt een ernstige verstandelijke beperking als je denkt betrouwbare afspraken te kunnen maken met Vestia en consorten nota bene de veroorzakers van de verhuurders heffing.