Sfeerfoto van Kassa

Kassa

Zaterdag 19 september om 19:20npo1

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en het laatste nieuws. Bekijk actuele onderwerpen en uitzending gemist online!
Kassa

Dit verandert er voor jou in 2020

20 dec 2019
  •  
leestijd 5 minuten
2020 nieuwjaar 1127
De tabaksaccijns gaat fors omhoog, de ondersteuning voor Windows 7 stopt, de maximumsnelheid gaat omlaag. Wat verandert er allemaal in 2020? Kassa zet een selectie van nieuwe wetten, regels en overige veranderingen die in het nieuwe jaar ingaan voor je op een rijtje.

AOW-leeftijd minder snel omhoog

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting, maar deze gaat minder snel omhoog. In 2020 en 2021 komt er helemaal geen stijging en blijft het 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd niet meer met één jaar stijgen, per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden.

Tweeschijvenstelsel

In 2020 zijn er geen drie schijven voor de inkomstenbelasting meer maar twee schijven. Het tarief tot een inkomen van 68.507 euro is 37,35 procent. Boven de 68.507 euro is het tarief 49,50 procent. Daarnaast gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog. Volgens het kabinet gaan mensen hiermee over het algemeen meer overhouden en wordt werken, of meer werken, lonender.

Wet arbeidsmarkt in balans

In 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in. De regering wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Dit wijzigt er onder meer per 1 januari:

- Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.
- Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.
- Oproepkrachten krijgen minstens vier dagen van tevoren oproepen voor werk. Als de werkgever binnen vier dagen weer afzegt, heeft de werknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

Geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers wiens partner is bevallen recht op aanvullend geboorteverlof. Na de eerste week verlof kan de werknemer nog maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen, met een uitkering van 70 procent van het maximale dagloon. In overleg met de baas kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan vijf weken spreiden.

Koopkracht

De meeste mensen zien naar verwachting de koopkracht met gemiddeld 1 tot 2 procent stijgen. Vooral tweeverdieners met een middeninkomen en kinderen gaan er in 2020 op vooruit. Op de website van het Nibud kun je checken wat er volgend jaar met jouw koopkracht gebeurt.

Einde ondersteuning Windows 7

Op 14 januari 2020 stopt Microsoft met de ondersteuning voor Windows 7. Er komen geen beveiligingsupdates meer, ook stopt de technische support bij problemen.

Wijzigingen dekking basisverzekering

Iedere basisverzekering heeft dezelfde dekking. De volgende vergoedingen komen per 2020 nieuw in de basisverzekering:

- Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten.
- De medicijnen durvalumab en abemaciclib (bij longkanker) en het middel Fampyra (bij multiple sclerose).
- De mogelijkheid om logeerkosten in plaats van reiskosten vergoed te krijgen bij een behandeling in het ziekenhuis die minimaal drie dagen aaneengesloten. De vergoeding is maximaal 75 euro per nacht.
- Als een geneesmiddel nog niet geregistreerd staat in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) kun je er toch een vergoeding voor krijgen als het middel door de apotheek zelf bereid kan worden.
- Stoppen met roken programma’s vallen vanaf 2020 niet meer onder het eigen risico. Je hoeft hiervoor dus zelfs niets meer bij te betalen.

Tabaksaccijns

Stop je met roken in het nieuwe jaar? Dan scheelt je dit extra in de portemonnee. Per 1 januari 2020 stijgt de accijns op sigaretten en shag namelijk met 14 cent. Op 1 april stijgt de accijns op sigaretten en shag nog eens met 1 euro.

Digitaal lezen

Digitaal lezen wordt goedkoper. E-books, digitale kranten en tijdschriften krijgen hetzelfde lage btw-tarief als de papieren versies (was 21 procent, wordt 9 procent).

Wijzigingen energiebelasting

Het kabinet wil duurzaam energiegebruik stimuleren. De energiebelasting op aardgas gaat met 3,99 cent per kubieke omhoog. De belasting op elektriciteit gaat juist omlaag met 0,09 cent per kilowattuur. Dit tarief daalt de komende jaren verder.
Tegelijkertijd verlaagt het kabinet het totaal aan belastingen op de energierekening. Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 1179 m3 gas en 2525 kWh elektriciteit per jaar gaat het belastingdeel van de energienota in 2020 met 100 euro omlaag ten opzichte van 2019. 
Betaal je meer of minder aan energie in 2020? Check de rekentool op de site van Milieu Centraal.

Elektrisch rijden

De komende jaren blijven er belastingvoordelen voor elektrische auto's bestaan. Tot en met 2024 hoeft je geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Vanaf 2020 stijgt de bijtelling voor elektrische auto's van de zaak. Toch blijft de bijtelling voor elektrische auto's lager dan voor benzine- of dieselauto's.

'Roettax' oude diesels

De overheid wil het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk maken. Eigenaren van een oudere diesel betalen vanaf 1 januari 2020 een toeslag van vijftien procent op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Voor een gemiddelde auto die op diesel rijdt (tussen de 1350 en 1450 kilo) kost dat 225 euro per jaar extra.

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid op autosnelwegen overdag (van 6 tot 19 uur) wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur. Vanaf 19 uur tot 6 uur blijft de huidige situatie ongewijzigd. De verlaging van de maximumsnelheid op alle autosnelwegen wordt in één weekend (tussen 12 en 16 maart) doorgevoerd.

Spoorboekje NS

De NS zorgt op een aantal trajecten voor een kortere reistijd en een betere overstap. Een aantal stations krijgt een nieuwe naam.  Een samenvatting van de wijzigingen (ingegaan per 15-12-2019) lees je in het artikel hieronder.

Eigen huis

Voor hoge inkomens wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. In 2020 daalt de aftrek, van 49 naar 46 procent. Tot 2023 daalt de aftrek verder tot 37,05 procent, voor huiseigenaren in het hoogste belastingtarief.  

Regels huurverlaging aangepast

Huishoudens met een rekenhuur boven 737,14 euro en een laag inkomen komen in aanmerking voor het vragen om huurverlaging voor een sociale huurwoning. Met een 'laag inkomen' wordt een inkomen lager dan 15.500 euro als je alleen woont, 26.500 euro als je met twee personen woont of 33.500 euro als je met drie of meer personen woont bedoeld.

Huurbevriezing

Voor gezinnen gaat de maximale inkomensgrens om voor huurbevriezing in aanmerking te komen voor gezinnen omhoog van 38.035 euro naar 43.500 euro. Alleenstaanden hebben minder kans om voor huurbevriezing in aanmerking te komen. De maximale inkomensgrens om hierop aanspraak te maken gaat voor hen omlaag van 38.035 euro naar 27.000 euro.
Bronnen: Rijksoverheid, Nibud, Rijkswaterstaat, Kassa, Eigenhuis.nl, Belastingdienst

Meer over:

, , , , , , , , ,

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!