Sfeerfoto van Kassa
Kassa
Kassa

Kassa zie je weer live op maandag 22 augustus, om 20.30 uur op NPO1!

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en actuele artikelen. Bekijk de Kassa-uitzending online!
Kassa

Jouw loonstrookje: wat betekent het allemaal?

20-01-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
15617 keer bekeken
  •  
geld betalen eurobiljet 1127
Als je loonstrook binnenkomt, let je vaak alleen op wat je betaald krijgt en ga je weer over tot de orde van de dag. Maar er staat nog veel meer op dan alleen je nettoloon. De getallen en afkortingen vliegen je om de oren. Wat betekenen ze? We zetten het voor je op een rij.
2020 begint voor de meeste werknemers goed, met een (iets) hoger nettoloon. Dit is te danken aan een aantal maatregelen van het kabinet.
Aan de hand van een voorbeeldloonstrookje van salarisdienstverlener ADP (uiteraard met fictieve gegevens) kijken we wat er zoal op staat. Bekijk de afbeelding verderop in dit artikel! Aan de hand daarvan volgt de toelichting.

Wat betekenen de termen en afkortingen?

Bovenaan de loonstrook, in het deel boven het adres, lees je eerst algemene gegevens. De maand van uitbetaling en de afdeling waar je voor werkt staan er bijvoorbeeld genoemd. Ook je jaarloon staat er vermeld. Moeilijker te duiden zijn de termen en afkortingen. Wat betekenen ze?
Termen en afkortingen
% LH TBB: Dit is het belastingpercentage dat wordt toegepast op 'bijzondere beloningen' zoals vakantietoeslag, bonussen, dertiende maand of overwerk.
Auto: heb je een auto van de zaak? Ja (J) of Nee (N).
BSN: Dit is jouw unieke Burgerservicenummer. Onder dit BSN-nummer sta je geregistreerd bij het UWV en de Belastingdienst.
IKV: Het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) is voor het UWV en de Belastingdienst van belang als je opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever. Als dat het geval is zie je dit hier terug op je strookje.
% verr. LHK: Het percentage voor 'verrekening loonheffingskorting'. In totaal zijn er zes heffingskortingen. De definitieve afrekening hiervan vindt plaats als je aangifte inkomstenbelasting doet.
Salaris, maand: Het overeengekomen salaris, per maand. Op de plek Maand kan op een loonstrook ook Dag of Uur staan.
Ov. uurl.: Overwerkuurloon, het uurloon voor eventueel overwerk dat je verricht.
Min. loon: Het bruto wettelijk minimumloon.
Arbeidsduur: De met jou overeengekomen arbeidsduur, per periode in uren.
Contr. uren: Het aantal gewerkte uren dat je bent overeengekomen met je werkgever.
ZVW, ZW, WW, WIA: Lees je op je loonstrook de afkortingen ZVW (Zorgverzekeringswet), ZW (Ziektewet), WW (Werkloosheidswet) en WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)? Dan ben je voor deze vier wetten verzekerd. Je werkgever betaalt deze premies.
Res: Staat voor Reservering. Lees je hier een J van Ja, dan wordt geld ingehouden voor een speciaal fonds, bijvoorbeeld een sociaal fonds in jouw branche. Bij een N(ee) gebeurt dit niet.
Voorbeeld loonstrookje 2020 (bron ADP)
salarisstrook ADP 2020

De cijfers

Onder het adresgedeelte op de loonstrook (zie de afbeelding) staat de uitwerking van je salaris in cijfers.
Toelichting bij betalingen en inhoudingen (linker kolom)
Betalingen
Onder deze noemer staan de betalingen, je salaris, eventuele overuren, representatiekosten (mits daarvan sprake was) over deze maand.
Netto TWK resultaat: TWK staat voor met Terugwerkende Kracht. Het bedrag kan positief en negatief zijn. Een TWK-wijziging komt bijvoorbeeld voor als er een nieuwe CAO is afgesloten. Die kan zijn ingegaan op een datum in het verleden, waardoor je extra salaris ontvangt.
Inhoudingen
Bij inhoudingen staat opgesomd wat er op je salaris wordt ingehouden, zoals premie voor je pensioen en loonheffing. Loonheffing is de belasting die je werkgever aan de Belastingdienst betaalt, zodat jij dat niet zelf achteraf hoeft te doen. Loonheffing is een verzamelnaam voor: loonbelasting en premie volksverzekeringen zoals de AOW-premie.
Bedragen
Loon ZVW: het loon waarover de premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) is berekend en afgedragen.
Heffingsloon: het loon waarover de loonheffing (belasting) wordt berekend. Dit wordt berekend volgens de loonheffingstabel.
Loonheffing: het bedrag aan loonbelasting dat op het salaris wordt ingehouden.
Arbeidskorting: Dit bedrag geeft de (arbeids)korting op je loonheffing aan. De hoogte van de korting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en leeftijd.
Pensioenpremie: Iedere maand draag je geld af voor je pensioenopbouw. Hier lees je het bedrag.
Res. vakantietoeslag: Het is wettelijk bepaald dat het vakantiegeld (tenminste 8% van je salaris) op je loonstrook wordt vermeld.
Belastbaar voor (middelste kolom loonstrook)
Onder het kopje belastbaar zie je hoe de betalingen en inhoudingen (bijvoorbeeld pensioenpremie) zijn berekend.
De kolom t/m deze periode zijn de totalen onder elkaar gezet tot en met deze maand (periode).
De kolom TWK
Als een wijziging met Terug Werkende Kracht (TWK) van toepassing is, volgt na herrekening een TWK-resultaat. In deze kolom lees je hoe die tot stand is gekomen. Het TWK-resultaat vind je als bedrag (positief of negatief) terug onder de kolom Betalingen. Een bijvoorbeeld van een wijziging met terugwerkend kracht kan de invoering van een nieuwe CAO zijn.
Je nettoloon
Helemaal onderaan zie je dan het resultaat van alles erboven: je betalingen, inhoudingen en je nettoloon! Check of het bedrag overeenkomt met wat er op je bankrekening is bijgeschreven.
Tot besluit
Mede dankzij onze verzorgingsstaat en sociale verzekeringsstelelsel is een gemiddelde loonstrook best ingewikkeld geworden. Heb je vragen over je loonstrookje, of klopt er iets niet? Doe dan navraag bij de salarisadministratie van je werk- of opdrachtgever.
Controleer ook regelmatig of het aantal uren en je bruto- en nettosalaris op je salarisstrookje nog juist zijn. Want daar is het natuurlijk allemaal om te doen.
Bronnen: CNV, ADP, Belastingdienst, Loonwijzer

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (1)

simon55
simon5522 jan. 2020 - 13:16

Kassa , ik klaag jullie aan , mijn naam is ongevraagd gebruikt op het loonstrookje

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!