Sfeerfoto van Kassa
Kassa
Kassa

Elke zaterdag om 19:05 opnpo1

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en het laatste nieuws. Bekijk actuele onderwerpen en uitzending gemist online!
Kassa

Deel twee: hoe gaan we om met de veranderingen in de zorg?

7 mrt 2015
  •  
leestijd 4 minuten
195x90_pensioen5_01.jpg
Mensen moeten langer thuis blijven wonen en vaker een beroep doen op mantelzorg. In 2015 worden de veranderingen in de zorg één voor één doorgevoerd en volgen wij het komende jaar vijf mensen die hier mee te maken hebben. Deze week volgen we Annie Levering die kampt met een scheve rugwervel en ernstige rugklachten en de familie Van de Velde met een meervoudig beperkte dochter van elf.
Annie Levering: "Mijn kinderen zeggen weleens: "Mam jij wordt wel 100." Op deze manier hoeft dat niet voor mij." Erika de Haan is moeder van meervoudig gehandicapte dochter Lotte: "Ik maak me er echt wel zorgen over of we wel zo door kunnen gaan en hoe het verder moet."
Thuiszorg
Vanaf dit jaar wordt de zorg anders geregeld. 24-uurs zorg wordt nog betaald door de overheid. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor wijkverpleging en verzorging. De gemeente zorgt voortaan voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, ondersteuning èn voor de jeugdhulp. Er wordt flink bezuinigd. Mensen moeten langer thuis blijven wonen en meer beroep doen op mantelzorg. Hoe gaat de overgang? Wat zijn de zorgen? Wat merken mensen hier echt van?
Deze week
Mevrouw Levering is 83. Lang geleden is ze van de trap gevallen en sindsdien heeft ze een scheve rugwervel en ernstige rugklachten. Na het overlijden van haar echtgenoot is ze verhuisd zodat ze dichter bij haar kinderen kwam te wonen. Haar woning is ook aangepast en ze wordt twee keer per week geholpen bij het douchen. Ze krijgt al tientallen jaren huishoudelijke hulp. De afgelopen tien jaar was dat zes uur per week. Annie heeft van de gemeente gehoord dat ze vanaf 23 maart van zes naar anderhalf uur hulp zal gaan. Het aantal douche-uren blijft gelijk. Ze kan wel met korting aanvullende uren afnemen, maar dan is de eigen bijdrage tussen de negen en vijftien euro. Als je dan het gemiddelde neemt, zou ze zo'n €200 per maand moeten betalen daarvoor, dat geld heeft ze niet. Ze heeft samen met een advocaat bezwaar aangetekend bij gemeente. Deze week werd bekend dat mevrouw Levering een half uur per week extra hulp krijgt. In totaal krijgt ze dus twee uur huishoudelijke hulp. Dat is onvoldoende en ze gaat in beroep. Over zes weken wordt de uitslag verwacht.
Familie Van de Velde
Erika en Marco hebben een meervoudig beperkte dochter van elf (Lotte) en twee zoons van zeven en acht. Lotte heeft een progressieve spierziekte. Het huis is aangepast en haar levensverwachting is onduidelijk. Lotte heeft een hoog zorgzwaartepakket met indicatie VG8. Als alles goed gaat zou ze naar de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten worden overgeheveld. Dat zou geen consequenties met zich mee moeten brengen, er zou niets mogen veranderen voor haar. Toch gaat er voor Lotte veel veranderen. Er is veel onzekerheid over hoe het komende jaar zal verlopen. Lotte krijgt nu negen dagdelen onderwijs en die worden niet gerekend als zorguren. De allergrootste zorg van de ouders en van Lotte is of ze na de zomer nog naar school kan. Heliomare, de school van Lotte, heeft deze week aangegeven dat als er niet snel voldoende geld beschikbaar wordt gesteld het onderwijs per 1 augustus 2015 wordt stopgezet. Lotte en 147 andere ernstig meervoudig gehandicapte kinderen komen dan thuis te zitten. Daarnaast is het onduidelijk of Lotte onder de Wlz blijft vallen. Lotte gaat nu af en toe naar een kleinschalig logeerhuis. Dit logeerhuis krijgt minder geld in het nieuwe systeem en dreigt nu weg te vallen. Het logeerhuis is echter hard nodig om ouders tot rust te laten komen. Ondertussen zijn moeder en dochter druk bezig met de voorbereidingen van de triathlon op 13 juni 2015. Ze vinden het fantastisch om deze sportieve uitdaging samen aan te gaan. Ze willen ook zoveel mogelijk geld te zien op te halen om nog meer onderzoek naar spierziekte te kunnen laten doen.
Als je Lotte wilt volgen en steunen ga dan naar de website van Spieren voor Spieren .
Hervorming Langdurige Zorg  
Op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen. Het nieuwe uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 2015 is een overgangsjaar. Iedereen met  een AWBZ-indicatie heeft het overgangsrecht. Je behoudt recht op medische zorg, maar de omvang kan wijzigen, de situatie blijft dan in 2015 nog hetzelfde, zodat alle partijen de tijd hebben om de nieuwe zorg in kaart te brengen.
Verdeling van de zorg
- Gemeenten > Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): lichte zorgondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer, mantelzorgondersteuning en financiële ondersteuning bij woningaanpassingen.
- Gemeenten > Jeugdwet: alle jeugdhulp.
- Zorgverzekeraars > Zorgverzekeringswet (Zvw): medische zorgondersteuning thuis, dus verpleging en persoonlijke verzorging, medische ingrepen, huisartsenzorg, intensieve kindzorg, palliatieve zorg.
- Rijksoverheid > Wet langdurige zorg (Wlz): verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ernstig chronisch zieken, zorginstellingen.
Voor meer informatie kun je terecht bij ouderenbond ANBO , mantelzorgorganisatie  Mezzo , belangenvereniging  Per Saldo  voor mensen met een PGB, Hervorminglangdurigezorg.nl, Rijksoverheid  over de Wmo en Hoeverandertmijnzorg.nl.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar