Sfeerfoto van Kassa

Kassa

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en het laatste nieuws. Bekijk actuele onderwerpen en uitzending gemist online!
Kassa

Databank verzekeraars vervuild door foute claimgegevens

16 mrt 2019
  •  
leestijd 3 minuten
verzekering930x520
Kassa ontdekte dat het Centraal Informatie Systeem CIS van de verzekeraars niet alleen daadwerkelijke claims bevat, maar ook de data registreert van mensen die alleen maar een informatieverzoek hebben gedaan. Bovendien wordt de databank door verzekeraars gebruikt om te beoordelen of ze een klant accepteren. Dat mag niet.
De CIS databank is primair bedoeld om fraude op te sporen en alle schadeclaims die verzekeraars ontvangen, worden erin opgenomen. Maar diverse verzekeraars, zoals ING en Allsecur melden standaard ook alle  informatieverzoeken aan het CIS. Dat blijkt uit opgenomen gesprekken met de schadeafdelingen van deze verzekeraars. En ook Achmea, Univé, en Allianz hebben informatieverzoeken geregistreerd als echte claimschades, dat is te lezen in de opgevraagde CIS rapporten van diverse consumenten.
Dat is niet de bedoeling, stelt directeur CIS Anne van Doorn. “Ik schrik daarvan en het mag alleen maar als het goed is uitgelegd aan de consument.” Chris van Dam, Tweede Kamerlid CDA, vindt CIS een prima systeem omdat het fraude detecteert, maar hij vindt ook dat het CIS teveel registreert. Zijn volledige reactie zie je in het fragment hieronder.
Acceptatiebeleid
De CIS databank wordt door de verzekeraars ook gebruikt om het risico van nieuwe klanten te meten, het zogenaamde acceptatiebeleid. Dat mag niet, nota bene volgens de eigen reglementen. In artikel 2 van de toelichting op het privacyreglement staat: De gegevensverzameling is niet bedoeld om te bekijken of het claimverleden van betrokkene reden vormt hem buiten de deur houden. De onderzochte verzekeraars zoals Reaal, Ditzo en ING gebruiken de CIS databank om te kijken naar het aantal schademeldingen in de 5 jaar dat het CIS de registraties bijhoudt.
Als een klant teveel registraties heeft, wordt hij geweigerd. Hoeveel registraties ‘ teveel’ is, wordt zelden duidelijk. Reaal heeft bij een klant 4 registraties in 2,5 jaar teveel genoemd, maar schrijft in een reactie dat dit onderdeel is van een bredere beoordeling van het klantbeeld. ING noemt bij een klant 10 schademeldingen bij het CIS in 5 jaar tijd een “ afwijkend claimgedrag”. Vijf daarvan waren informatieverzoeken, en vijf echte schadeclaims. Zijn die 5 informatieverzoeken meegeteld? ING weigert hier antwoord op te geven, vanwege de privacy. Ditzo schrijft in de afwijzing dat alle schademeldingen meetellen, ongeacht of het informatieverzoeken, echte claims of meldingen van schade door derden betrof.
Gebruik databank
Hoe moet de databank dan wel worden gebruikt? Ook daar is het CIS zelf heel duidelijk over:
''De informatie die CIS beheert voor haar deelnemers is bedoeld om te controleren of betrokkene naar waarheid heeft geantwoord op de door de deelnemers gestelde vragen over zijn verzekeringsverleden. Heeft hij bijvoorbeeld de juiste informatie verstrekt hoeveel claims hij heeft ingediend of over de beëindiging van een verzekering omdat hij zijn afspraken met de verzekeraar niet na kwam. Daarnaast kan aan de hand van de claimhistorie worden beoordeeld of een claim niet eerder of ergens anders ook is ingediend.''
CIS is onbekend
Tenslotte: weinig mensen kennen het CIS, ook al wordt het genoemd in de polisvoorwaarden van verzekeraars en in de correspondentie met de klant. ING erkent dit probleem en schreef Kassa dat ze de informatie over de registratie bij stichting CIS bij schademeldingen duidelijker (gaan) benoemen in de communicatie. Ze geven verder aan dat dit proces direct wordt opgestart.
Wie afgewezen is door een verzekeraar en denkt of weet dat dit komt door een registratie in het CIS, kan daar het dossier opvragen . Kassa houdt deze kwestie in de gaten. Meld je bij ons als jij denkt of weet dat je ten onrechte bij het CIS staat geregistreerd.

Meer over:

, ,

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!