Kassa

Consument stuurt geld naar CJIB door phishingmails

21-10-2017
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
CJIB 930x520HOME
Sinds een paar weken worden consument overspoeld door phishingmails die afkomstig lijken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Er zijn mensen die de nep aanmaningen betalen aan het CJIB en niet aan de oplichters. Dat meldt het AD.
Tientallen betalingen
Marjan van Mierlo van het CJIB zegt dat ze tientallen betalingen hebben ontvangen terwijl deze consumenten geen overtredingen hebben begaan. Het CJIB stort het geld terug als blijkt dat de persoon geen verkeersboete heeft openstaan.
Geloofwaardig
Volgens het CJIB zijn er momenteel negen varianten in omloop. De mails zien er echt uit. Zo zijn er geen kromme zinnen, heeft het een CJIB-logo en zijn de bedragen geloofwaardig. De hoogte van de boetes variëren van een paar tientjes tot honderden euro's.
De geloofwaardigheid wordt versterkt als de afzender noreply@cjib.nl is. Alleen een belangrijk verschil: het CJIB stuurt geen boetes of aanmaningen via de e-mail.
Aangifte
Het CJIB geeft aan dat ze iedere keer aangifte doen, maar is het lastig omdat een phishingmail maar enkele dagen mee gaat. Een nieuwe variant is dan alweer in omloop.
Bron: AD
Klik hier voor de meest recente phishing mails.

Meer over:

cjib, phishingmails
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (4)

simon55
simon5523 okt. 2017 - 12:54

En je hebt nog steeds van die kwiebussen die betalen als n blinde hond

1 Reactie
hans125
hans12531 jan. 2018 - 12:44

Als ze zo'n bericht krijgen loopt het al dun door hun broek, ga eerst even vragen of het wel klopt allemaal.

abbut
abbut23 okt. 2017 - 12:51

Prima handelwijze van het CJIB natuurlijk. Maar helaas veel extra werk dat door de belastingbetaler moet worden opgehoest. Dat zou een aardige kostenpost kunnen zijn als die wordt meegenomen bij veroordeling + 'pluk ze'-aanpak. Als het ooit zover komt bij deze oplichters. Ik heb die voorbeeldmails op de Kassasite bekeken. Er is geen een zonder spel- of taalfout. Dat zou al een indicatie moeten zijn van fraude(poging). Ook wijkt de formulering op onderdelen af van de brieven van het CJIB.Wie goed leest, weet dat dit nep is. Zelf kreeg ik een mail die over een datum en tijdstip gaat waarop ik (met mijn auto) in het buitenland was en onmogelijk de genoemde overtreding kon hebben begaan. Ook dat is een controlemiddel voor de oplettende lezer: kloppen datum en tijd? Bovendien meldt het CJIB altijd waar de overtreding is vastgesteld (bijvoorbeeld: 'ter hoogte van ... straatnaam + huisnummer').

Tonijn
Tonijn23 okt. 2017 - 8:47

Ook eentje ontvangen  Gеасhtе bеstuurdеr, U hееft ееn bеsсhikking еn vеrvоlgеns twее ааnmаningеn оntvаngеn оvеr hеt оvеrtrеdеn vаn ееn vеrkееrsvооrsсhrift. Wij hеbbеn u mееrdеrе mаlеn реr briеf vеrzосht оm dе bеtаling tе vоldоеn. Hеt ореnstааndе bеdrаg is tоt hеdеn niеt ор dе rеkеning vаn hеt Сеntrааl Justitiееl Inсаssоburеаu (СJIВ) bijgеsсhrеvеn. U kunt реrsооnlijk bij hеt ВKR inzаgе krijgеn оvеr dе infоrmаtiе diе hеt ВKR оvеr u hееft оntvаngеn. Wij zullеn wij uw bаnk орdrасht gеvеn оm bеslаg tе lеggеn ор uw rеkеning vаnаfdonderdag 26-10-2017 tоt hеt vоllеdigе bеdrаg is vоldааn. Dit hоudt in dаt u gееn tоеgаng mееr hееft tоt uw rеkеning еn gеld. Оmsсhrijving: Оvеrtrеding оvеrsсhrijding mаximum snеlhеid ор аutоsnеlwеg mеt 12 km/h Fеitсоdе: V101С Dаtum: 11-04-2017 Tоеgеstаnе snеlhеid: 100 km/h Gеmеtеn snеlhеid: 116 km/h Gесоrrigееrdе snеlhеid: 112 km/h Орgеlеgdе sаnсtiе: € 36 Аdministrаtiеkоstеn: € 3,25 Tе bеtаlеn: € 39,25 - Klik hiеr ор: оnlinе bеtаlеn оm dе fасtuur tе vоldоеn, lеt ор dаt u dе juistе bеdrаg: € 39,25 invult. - Klik vеrvоlgеns ор kореn. - Вij uw bitсоinsаdrеs vult u: 1GRTUwDy893m7UbUyRSr9Mm4VhSPg6ccwE - U kunt nu dirесt uw bеtаling dоеn viа iDЕАL. Kiеs hiеrtое uw еigеn bаnk. - Zоdrа u hеt ореnstааndе bеdrаg hееft bеtааld, оntvаngt u ееn bеvеstiging еmаil. Niеt bеtаlеn Wij zijn dаn gеnооdzааkt bеslаg tе lеggеn ор uw rеkеning. Веnt u hеt niеt ееns mеt dе bеsсhikking? Dаn kunt u nа dе bеtаling in hоgеr bеrоер gааn bij dе оffiсiеr vаn justitiе vаn Раrkеt Сеntrаlе Vеrwеrking Ореnbааr Ministеriе (Раrkеt СVОM). Wij vеrtrоuwеn еrор u hiеrmее vоldоеndе tе hеbbеn gеinfоrmееrd  Аlvаst hаrtеlijk dаnk vооr uw mеdеwеrking. Hооgасhtеnd                    Сеntrааl Justitiееl Inсаssоburеаu   

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!