Kassa

Problematische schulden: Wat nu?

16-08-2004
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1023.jpg
Voor mensen die door hoge schulden niet meer in staat zijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen is er hulp. Organisaties voor maatschappelijk werk en gemeentelijke kredietbanken helpen mensen bij het oplossen van hun schuldproblemen. Schuldhulpverlening tegen betaling is in Nederland niet toegestaan. Bedrijven die u aanbieden om tegen betaling uw schulden te saneren zijn zeer waarschijnlijk niet bona-fide. Ga niet met ze in zee!
Hoe werkt de hulp van maatschappelijk werk en wat kunt u zelf doen?
Schuldhulpverleners zullen nadat ze uw situatie hebben onderzocht proberen tot een vergelijk te komen met de schuldeisers over de manier waarop de schulden worden terugbetaald. Ze kunnen ook proberen de schuldeisers te bewegen een deel van de schuld kwijt te schelden. Als de schuldeisers niet akkoord gaan met deze zogenaamde minnelijke regeling kunt u een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In dit geval kan de rechter een schuldsaneringsregeling opleggen.
Een schuldsaneringsregeling houdt in dat iemand met schulden voor een periode van drie tot vijf jaar zoveel mogelijk van zijn schulden terugbetaalt. Aan het einde van de regeling worden de overgebleven schulden kwijtgescholden. Tijdens de periode van terugbetaling wordt een bewindvoerder aangesteld. Deze bewindvoerder krijgt het beheer over het inkomen en het vermogen van de schuldenaar. Waardevolle bezittingen van de schuldenaar worden verkocht, de inkomsten worden ook gebruikt om schulden af te lossen. De bewindvoerder zorgt ervoor dat de schuldenaar zoveel mogelijk van zijn schulden betaald en zelf een inkomen op het bestaansminimum overhoudt. De rechter kan ook besluiten om de schuldenaar een inkomen iets hoger dan het bestaansminimum toe te wijzen. Schulden waarop het recht van onderpand of hypotheek rust, vallen meestal niet onder de schuldsaneringsregeling: de schuldeiser heeft immers het recht om deze goederen te verkopen om de schuld te vereffenen.
Als de rechter geen schuldsaneringsregeling toewijst, of de schuldenaar voert de afgesproken regeling niet uit, dan kan er faillissement worden uitgesproken.
Faillissement
Schuldeisers, maar ook de schuldenaar zelf kan bij de rechtbank vragen om een faillissement. De rechter zal een faillissement uitspreken als een schuldenaar heeft opgehouden te betalen en schuldsaneringsregelingen geen soelaas meer bieden.
Bij het uitspreken van het faillissement worden een Rechter Commissaris en een Curator benoemd. De schuldenaar zal in de praktijk te maken hebben met de curator, die is belast met de uitvoering van het faillissement.
De curator kan na het uitspreken van het faillissement beschikken over alle inkomsten en bezittingen van de gefailleerde. Uit de opbrengst van verkoop van de bezittingen zullen de schulden worden betaald en ook het inkomen wordt daarvoor gebruikt, afgezien van een bedrag rond het bestaansminimum dat de gefailleerde krijgt. De gefailleerde verliest alle mogelijkheden om zaken te kopen of te verkopen of om nieuwe overeenkomsten aan te gaan, in enkele gevallen moet zelfs het paspoort worden ingeleverd om voor de curator beschikbaar te blijven.
Een faillissement kan worden opgeheven als alle schulden zijn betaald, of als de schuldeisers akkoord gaan met het betalen van een deel van de schuld. Een dergelijk akkoord moet wel door de rechtbank worden bevestigd.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!