Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

10 Tips bij de belastingaangifte 2013

07-03-2014
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
60 keer bekeken
  •  
aangifte.jpg
Maart is de maand van de belastingaangifte. Samen met Fiscalert presenteren wij 10 tips die je kunt gebruiken bij het invullen. Voor 1 april moet de (digitale of papieren) aangifte inkomstenbelasting over 2013 zijn verstuurd.
10 TIPS
1. Controleer ingevulde aangifte
Vanaf 1 maart kun je de vooraf ingevulde aangifte downloaden van www.belastingdienst.nl. Het is een handige service, maar controleer de gegevens wel altijd goed. Wat vooraf is ingevuld, is niet altijd juist, zelfs als het gaat om gegevens van de fiscus zelf, zoals het bedrag van de voorlopige aanslag! Slechts een beperkt aantal gegevens wordt vooraf ingevuld. Je zult de aangifte dus óók moeten aanvullen met de ontbrekende gegevens en aftrekposten.
2. Fouten in aangifteprogramma Belastingdienst
Het aangifteprogramma dat je vóór 1 maart 2014 kon downloaden bevatte fouten. Een deel daarvan is hersteld in de vooraf ingevulde aangifte van ná 1 maart, maar niet alles. De Belastingdienst geeft een overzicht van de onvolkomenheden op haar website in dit bericht: ' Belangrijk nieuws over het aangifteprogramma'. Je kunt daar ook lezen wat je moet doen. Lees dit bericht voordat je de aangifte indient als je het aangifteprogramma van voor 1 maart hebt gebruikt! Heb je al voor 1 maart 2014 aangifte gedaan over 2013? Je kunt dan na 1 maart, nu dus, de nieuwe versie van het aangifteprogramma 2013 downloaden en opnieuw aangifte doen. LET OP:
Lees voordat je de aangifte indient en ook als je al aangifte hebt gedaan de informatie over fouten in het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst (kijk hier). In sommige situaties moet je namelijk opnieuw aangifte doen of kun je beter geen aangifte doen samen met je partner.
3. 65-plusser: doe aangifte!
Wist je dat 65-plussers met een laag inkomen en niet vergoede zorgkosten vaak kunnen profiteren van de aftrek van specifieke zorgkosten (ziektekosten)? Tenminste, als er aangifte wordt gedaan, en daar schort het dus nogal eens aan bij die groep. Zelfs als je geen belasting hoeft (bij) te betalen omdat je inkomen vrijwel alleen bestaat uit AOW, is het doen van aangifte aan te raden. Ook als je te weinig belasting betaalt om geld terug te kunnen krijgen, kan het opvoeren van specifieke zorgkosten toch leiden tot een ‘teruggaaf’ op basis van de Tegemoetkomingsregeling Specifieke Zorgkosten (TSZ-regeling). En dat is toch weer mooi meegenomen.
4. Slim schuiven
Fiscaal partners mogen schuiven met bepaalde inkomsten en aftrekposten. Door slim te schuiven, valt geld te verdienen. Een voorbeeld: de ene fiscaal partner zit met de top van het inkomen in het 42%-tarief, de andere betaalt 52%. In deze situatie is het voordelig om (een deel van) de aftrekposten naar de meestverdienende partner te schuiven.
> Vul nooit klakkeloos alle aftrekposten in bij de meestverdienende partner. Op het moment dat door de aftrek het inkomen in een lager tarief wordt belast dan dat van de minstverdienende partner, mis je belastingvoordeel. In dat geval kan de minstverdienende partner beter ook een deel van de aftrek voor zijn rekening nemen.
LET OP:
Je mag niet schuiven met inkomen dat bestaat uit loon, winst, AOW, pensioen of een andere uitkering. Tel het inkomen van jouw fiscaal partner dus nìet op bij dat van jezelf.
5. Lening bij familie
Heb je in 2013 geld van je familie geleend voor je eigen woning en geldt voor deze lening een annuïtaire aflossingsplicht? Je hebt alleen recht op renteaftrek als je tijdig de informatie over deze lening doorgeeft aan de Belastingdienst. Daarvoor vind je een speciaal formulier op www.belastingdienst.nl > programma’s en formulieren > doelgroep: ‘particulier’ en onderwerp: ‘wonen’ > opgaaf lening eigen woning.
Aan deze informatieplicht moet uiterlijk worden voldaan bij het indienen van de aangifte over het belastingjaar waarin de lening is aangegaan. Doe je de aangifte over 2013 pas na 31 december 2014 (dat mag alleen als je extra uitstel vraagt èn krijgt), dan moet je de informatie uiterlijk op 31 december 2014 hebben doorgegeven aan de Belastingdienst.
6. Vraag dividendbelasting terug
Als je belegt, is de kans groot dat je dividenden ontvangt. Daar wordt altijd dividendbelasting op ingehouden. Vergeet niet het bedrag van de ingehouden dividendbelasting in je aangifte op te geven. Dat wordt namelijk in mindering gebracht op wat je eventueel aan belasting moet betalen (of opgeteld bij jouw teruggaaf).
7. Trek advocaatkosten af
Advocaat- en proceskosten die gemaakt zijn voor de verkrijging, het behoud of de verhoging van te ontvangen partneralimentatie zijn aftrekbaar in box 1. Niet aftrekbaar zijn de kosten van de echtscheidingsprocedure zelf en van de verdeling van het vermogen. Nota’s van de advocaat zul je dus eventueel moeten splitsen. In dit verband zijn ook aftrekbaar telefoon-, porto-, reis- en incassokosten.
LET OP:
Advocaat- en proceskosten zijn nooit aftrekbaar voor degene die partneralimentatie betaalt, wèl voor degene die partneralimentatie ontvangt.
8. Trek studiekosten af
Door de nieuwe regels hebben studenten niet meer te maken met normbedragen en kunnen tegenwoordig de werkelijke studiekosten worden afgetrokken. Voor het studiejaar 2012-2013 geldt een overgangsregeling.
De wetgever heeft ervoor gekozen om heel precies op te schrijven welke studiekosten nog voor aftrek in aanmerking komen. Aftrekbaar zijn:
* lesgeld, cursusgeld en collegegeld
* examengeld voor een extraneus (iemand die alleen examens aflegt, maar geen lessen volgt)
* uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek
* promotiekosten (de kosten van publicatie van het proefschrift en de kosten van de voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen voor de promotieplechtigheid)
* door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen
Uiteraard is aftrek alleen mogelijk voor zover de kosten voor rekening van de student zijn. Ontvangen studiefinanciering (prestatiebeurs exclusief reisvoorziening) komt in mindering op de totaal aftrekbare kosten.
> Meer informatie over de overgangsregeling is te vinden in het aangifteprogramma.
9. AOW'ers bespaar € 1.914 belasting!
AOW'ers met een fiscaal partner moeten goed opletten of zij de ouderenkorting wel optimaal benutten. Zij lopen namelijk het risico dat zij anders veel teveel belasting betalen. AOW'ers hebben recht op een ouderenkorting van € 1.032 of € 150, afhankelijk van de hoogte van het eigen verzamelinkomen.
•    Had je recht op AOW, een fiscaal partner en bedroeg je verzamelinkomen net iets meer dan € 35.450? Het kan aantrekkelijk zijn om iets meer vermogen toe te delen aan je partner zodat je verzamelinkomen lager wordt dan € 35.450. Je krijgt daardoor in plaats van € 150 maar liefst € 1.032 ouderenkorting! Jouw voordeel: € 882.
•    De ouderenkorting kan alleen benut worden met de belasting die betaald moet worden over het eigen verzamelinkomen. Heeft een van beide fiscaal partners een laag verzamelinkomen, dan bestaat het risico dat de ouderenkorting niet wordt benut. Dit kan opgelost worden door meer vermogen toe te delen aan deze partner. Je voordeel bedraagt maximaal € 1.032.
Het totaal te behalen voordeel kan daardoor oplopen tot wel € 882 + € 1.032 = € 1.914 aangezien beide situaties zich kunnen voordoen in een gezamenlijke aangifte.
> Je kunt in de elektronische aangifte onder 'Overzicht' zien hoe hoog jouw verzamelinkomen is (scroll naar onderen) en hoe hoeveel ouderenkorting je benut (klik op Af: heffingskortingen). Onder 'Verdeling' kun je schuiven met aftrekposten en vermogen.
10. Aftrekpost vergeten? Doe opnieuw aangifte
Als je een aftrekpost bent vergeten en je aangifte al hebt ingediend, dan kun je dat corrigeren door opnieuw aangifte te doen. De laatst ingediende aangifte telt!
Ook als je over eerdere jaren een aftrekpost hebt gemist, kun je dat nog corrigeren voor de jaren 2009, 2010, 2011 of 2012. Ook dat kan simpelweg door opnieuw elektronisch aangifte te doen. (download het aangifteprogramma van het desbetreffende jaar op www.belastingdienst.nl).
Meer tips en informatie? www.fiscalert.nl
Contact met de Belastingdienst:

Webcare

De Belastingdienst is online actief om vragen te beantwoorden, ook over de aangifte: Lees hier meer

Contact via Twitter zie: https://twitter.com/belastingdienst Bellen?
0800 - 0543 (gratis). Voor vragen over belastingen en toeslagen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!