Kassa

AEGON ook in hoger beroep veroordeeld in Koersplan-zaak

03-09-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
AEGONfc.jpg
Herinnert u zich Koersplan nog? Dit is een spaarproduct van Spaarbeleg van AEGON. Dit werd volop verkocht  tussen 1989 en 2002. De slogan was destijds "Verdubbel uw spaargeld met Koersplan van Spaarbeleg. Bijna 700-duizend Nederlanders kochten een Koersplanovereenkomst.
 
Waarde minder dan inleg
In 2005 besteedde Kassa voor het eerst aandacht aan de Koersplan-overeenkomsten . Op dat moment werd duidelijk dat er helemaal niets terechtkwam van de gedane beloftes van Aegon. De opgebouwde waarde van het spaarplan bleek in veel gevallen lager te zijn dan de inleg die was gedaan!
Veel te hoge premie
 De oorzaak bleek de dure premie van een ingebouwde overlijdensrisicoverzekering te zijn. En over de hoogte van de premie had Aegon nooit iets gezegd tegen haar klanten. Aegon heeft in haar brochures en in de polisvoorwaarden nooit gerept over deze premie. En steeds gesuggereerd dat de gehele inleg werd belegd waardoor te hoge eindkapitalen gepresenteerd werden, waarbij geen rekening werd gehouden met de kosten; die moesten er nog vanaf.
Stichting Koersplan de Weg Kwijt
In 2005 wordt de “Stichting Koersplan de Weg Kwijt” opgericht. Deze stichting begint een rechtszaak tegen Aegon met als inzet verlaging van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Zie de Kassa uitzending van 25 januari 2007
Rechtbank stelt Stichting in gelijk
Het eerste succes boekt de Stichting in 2009. De rechtbank Utrecht veroordeelt AEGON/Spaarbeleg tot het terugbetalen van 85% van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering.  Zie de  Kassa uitzending van 16 mei 2009. AEGON stelt hoger beroep in.
Ook in hoger beroep wint de Stichting
Afgelopen zomer, twee jaar later, deed het Gerechtshof Arnhem uitspraak. De uitspraak staat hier . Kapé Breukelaar is al jaren adviseur van Stichting Koersplan de weg kwijt. En hij licht in Kassa het belang van de uitspraak toe. Ook het hof heeft bepaald dat AEGON aan de Koersplandeelnemers -van wie de polis is afgesloten in de periode 1989 – 1998- 85% van de premie van de overlijdensrisicoverzekering moet terugbetalen. Gemiddeld levert dat deelnemers tussen de 10 en 15% extra eindkapitaal op. Dat betekent dat de opbrengst van de polissen herberekend moet worden omdat een groter deel belegd had moeten worden en dat leidt dus tot een hoger eindkapitaal. Koersplan-deelnemers die zijn gestart in 1996 of latere jaren betaalden minder premie en krijgen dus ook een kleinere compensatie, die ligt rond de 5% extra eindkapitaal. Daarnaast heeft het Hof nu ook bepaald dat Aegon zich heeft schuldig gemaakt aan misleiding. En dat is een scherpe kwalificering voor de handelwijze van AEGON.
Schadevergoeding nog niet zeker
AEGON heeft aangekondigd cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Er kan dus nog een kink in de kabel komen. Wel is het zo dat in cassatie alleen wordt getoetst of het recht goed is toegepast. De feiten worden niet opnieuw beoordeeld. Breukelaar acht de kans groot dat het vonnis bij de Hoge Raad overeind blijft. Breukelaar betreurt ook dat AEGON cassatie heeft ingesteld: “Dat is alleen maar een manier om het allemaal te vertragen, een tactiek die Aegon in de hele procedure heeft toegepast.. Het is jammer om te zien dat zo’n grote verzekeraar niet gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt, de fouten nu eens toegeeft en de gedupeerden tegemoet komt.”
Reactie van AEGON
Uiteraard heeft Kassa AEGON uitgenodigd. Maar AEGON geeft “geen inhoudelijke reactie omdat deze zaak nog onder de rechter is.” Hier vindt u de reactie van AEGON:
Reactie AEGON op uitspraak van het Hof Amsterdam met betrekking tot Koersplan Het Hof bevestigt, in lijn met hetgeen AEGON steeds gesteld heeft, dat er door Koersplan-verzekeringsnemers wel degelijk premie voor een overlijdensrisicoverzekering betaald moet worden, omdat dit een vast onderdeel van het product is en de verzekeringsnemers dit ook hadden kunnen weten. Wel past het Hof vervolgens en met terugwerkende kracht, een extreem lage (overlijdensrisico)premie toe. Het Hof baseert die premiehoogte op slechts één individuele en willekeurige polis van een ander product bij een andere verzekeraar. Dat is volgens AEGON onjuist en dus gaat AEGON in cassatie bij de Hoge Raad. AEGON zal er alles aan doen om de cassatie zo snel mogelijk te laten verlopen zodat onze klanten eindelijk duidelijkheid krijgen. Verder geeft AEGON geen inhoudelijke reactie omdat deze zaak nog onder de rechter is.
Schadevergoeding gemiddeld € 1000 en € 2000 Breukelaar heeft berekend dat deelnemers gemiddeld een bedrag tussen de € 1000 en € 2000 aan schadevergoeding zullen ontvangen. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de (maandelijkse) inleg, leeftijd van de deelnemer en de looptijd van het Koersplan. 
Twee voorbeelden: - Zo heeft Breukelaar berekend dat Frans Bruggeling ruim € 1000 schadevergoeding ontvangt. Dat is bijna 10% meer eindkapitaal. Bruggeling heeft 15 jaar lang maandelijks fl. 100 (ca € 45) ingelegd. Bruggeling betaalde bijna 12 % van de inleg aan de premie voor de overlijdensrisicoverzekering.
- René Boosten legde maandelijks fl. 300 (ca € 136) in. Hij heeft vanwege de hoge kosten zijn Koersplan na 10 jaar beëindigd. Volgens de berekening van Breukelaar ontvangt hij een bedrag van bijna € 2800 aan schadevergoeding. En dat is bijna 22% meer eindkapitaal. Boosten betaalde ook wel een hele hoge premie voor de overlijdensrisicoverzekering; deze bedroeg maar liefst bijna 18 % van de inleg.
Schadevergoeding voor alle Koersplan-deelnemers? Kunnen alle bijna 700.000 deelnemers aan Koersplan een schadevergoeding tegemoet zien als het arrest stand houdt in cassatie? Het Hof zegt dat het arrest alleen geldt voor mensen die zich hebben aangesloten bij Stichting Koersplan de Weg kwijt. Wel kunnen mensen zich alsnog aanmelden bij Stichting Koersplan de weg kwijt, mits de polis maar is gesloten in de jaren 1989 tot en met 1998. Hiervoor moet u zijn bij Stichting Koersplan de Weg kwijt. Klik hier voor de website. Het arrest geldt wel voor alle situaties: dus zowel als de Koersplan-overeenkomst nog loopt, reeds is uitgekeerd maar ook voor overeenkomsten die voortijdig zijn stopgezet.
Andere AEGON-producten Het arrest betreft alleen Koersplan van AEGON. Maar AEGON heeft meer producten verkocht met dezelfde voorwaarden als Koersplan. Dus voorwaarden waarin niet staat wat de hoogte van de premie voor de ORV is. Dat geldt o.a. voor: Aegon Spaarbeurs, MixPlan, Vermogensplan, FiscaalVoordeelPlan en BonusPlan van AEGON. Het arrest betreffende Koersplan kan dan een steuntje in de rug zijn bij een gang naar de rechter of de financiële klachteninstantie, het Kifid .
Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolisclaim Nu vragen veel mensen die zich hebben aangesloten bij Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolisclaim zich af, wat het verschil is tussen de compensatieregeling die deze Stichtingen met AEGON hebben afgesloten en deze uitspraak in hoger beroep. Breukelaar: “De uitspraak in hoger beroep levert bij Koersplan gemiddeld ongeveer 7 keer zoveel op als de compensatieregeling die eerder werd gesloten. Bij dat akkoord zou driekwart van de deelnemers aan Koersplan geen vergoeding krijgen. Nu, met deze uitspraak zou iedereen een compensatie krijgen.”
Zie ook de Kassa uitzending van 31 oktober 2009. Via deze link vindt u alle uitzendingen van Kassa over woekerpolissen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!