Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Frank Wassenberg

Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren
In 2015 en 2016 was Frank Wassenberg al tijdelijk Kamerlid, maar in maart 2017 keerde hij terug naar het Binnenhof met een eigen zetel. Frank houdt zich onder meer bezig met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, met de gaswinning in Groningen en met een aantal dierenwelzijnsdossiers, waaronder de jacht, proefdieren en biotechnologie bij dieren.

Artikelen