Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Herman Sier

Projectmanager
Herman Sier is een 59-jarige projectmanager. Hij werkt voor stadsdeel West in Amsterdam aan de voorbereiding van een opknapbeurt van een woningblok aan de Bos en Lommerweg (naast de Kolenkitkerk). Toen hij op www.worsethanbad.org zag hoe groot de olieramp in Nigeria was, kwam hij in actie. Na een vergeefse oproep aan het bestuur van Shell, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, om actie te ondernemen tegen deze olieramp, verkocht hij de aandelen Shell die hij als pensioenvoorziening bezat. Als vrijwilliger nam hij vervolgens deel aan de door de VARA en Milieudefensie georganiseerde 'Missie naar Nigeria', waarvan de VARA op 5 oktober a.s. een documentaire uitzendt.

Artikelen