Joop

Roos Boer

medewerker IKV Pax Christi
Roos Boer is afgestudeerd in Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is sinds 2007 werkzaam voor IKV Pax Christi; eerst als beleidsmedewerker Veiligheid en Ontwapening, nu als programmaleider Clustermunitie. Namens IKV Pax Christi is zij nauw betrokken geweest bij de succesvolle campagne tegen clustermunitie in Nederland. Als lid van de stuurgroep van de Internationale Cluster Munitie Coalitie werkte zij bovendien aan de totstandkoming van het Internationale Verdrag tegen Clustermunitie dat op 1 augustus 2010 in werking trad.

Artikelen