Met onze acties en programma's zetten we zaken in beweging. Op deze pagina lees je wat BNNVARA, samen met het publiek, teweeg brengt

BNNVARA ging op de barricaden voor mensenrechten

11-12-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
demonstreren-kun-je-leren-eindkaart

Op 10 december 1948 werd op de vergadering van de Verenigde Naties geschiedenis geschreven door het aannemen van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Inmiddels hebben elk van de 192 landen die aangesloten zijn bij de VN de verklaring ondertekend. 75 jaar later, op 10 december 2023, sloegen BNNVARA en Amnesty International de handen ineen om opnieuw het belang van de aandacht te vestigen op mensenrechten te benadrukken. Onder leiding van Tim Hofman, Amber Kortzorg, Sahil Amar Aïssa en Sinan Can vierden we de universele basis voor vrijheid, gerechtigheid en vrede. Tegelijk vestigden de presentatoren de aandacht op de kwetsbaarheid van onze mensenrechten en het belangrijke werk dat wereldwijd gedaan wordt om deze te beschermen. Kijk hier de uitzending van ‘De Avond van de Mensenrechten’ terug.   

In lijn met deze uitzending lanceerden we de online-campagne ‘Demonstreren is een Mensenrecht’ om de kennis over demonstratierecht onder jongeren te vergroten. Het demonstratierecht staat wereldwijd, ook in Nederland, onder druk. Daarom pleit BNNVARA samen met Amnesty International voor het beschermen en waarborgen van dit recht. Uit onderzoek dat I&O Research in opdracht van BNNVARA deed bleek dat de kennis over dit recht beter kan. Duizend Nederlanders tussen de 18 – 34 jaar werden ondervraagd. Het onderzoek liet zien dat 71% van de ondervraagden denkt dat een vergunning voor een demonstratie verplicht is, terwijl dit wettelijk niet het geval is. Bijna 8 op de 10 Nederlanders tussen de 18 – 34 jaar geeft aan demonstratievrijheid essentieel te vinden voor een democratie. Lees hier meer over het onderzoek.

Meer over:

#uitgelicht
Delen: