De Wereld Draait Door

Boek Wat kan mij gebeuren? - Babs van den Bergh

05-09-2016
Babs van den Bergh leerde vlak na haar afstuderen filosoof Ren Gude kennen, de Denker des Vaderlands, die de popularisering van de filosofie hoog in vaandel had. Hij overleed in 2015 aan de gevolgen van kanker. De mails die Van den Bergh schreef voor de meelevers tijdens het ziekbed van Gude werden gebundeld in het boek Wat kan mij gebeuren?. Een intiem boek over liefde, ziekte, zorg, verdriet en vriendschap...

In memoriam, Ren Gude.