De Wereld Draait Door

51 objecten die Nederland karakteriseren - Herman Pleij

05-10-2015

De sjoelbak, een koektrommel, het washandje, de kaasschaaf, de bierfiets: allemaal voorwerpen die Nederland karakteriseren.

Via de website objectiezelfportet.nl kon het publiek typisch Nederlandse voorwerpen indienen. Uit ruim 700 inzendingen is een selectie gemaakt, waarvan het resultaat nu terug te vinden is in het boek: Nederland een objectief zelfportret in 51 voorwerpen. Aan tafel: Herman Pleij.