De Wereld Draait Door

Boek Joris Luyendijk - Jesse Klaver, Antoinette Hertsenberg, Koen Haegens

19-02-2015
Joris Luyendijk ging op zoek naar de oorzaak van onze financile crisis. Hij dook twee jaar onder in de Londense City en vroeg foute bankiers het hemd van het lijf. Smeuge verhalen kwamen naar boven: smijten met geld, oceanen met champagne,drugs, vrouwen Maar Luyendijk kwam er ook achter dat de werkelijkheid toch weerbarstiger is. Hij zag werknemers die simpelweg uitvoeren wat hun bazen nog net binnen de wet achtten. Hij zag eenzaamheid, onwetenheid en angst, maar eigenlijk nergens een moedwillige poging om het systeem om te laten vallen. De columns zijn nu verzameld in een boek: Dit kan niet waar zijn. De conclusie: het kan zo weer gebeuren. Aan tafel: Jesse Klaver, Antoinette Hertsenberg en Koen Haegens.