De Wereld Draait Door

Oud-Nederlands op je iPad: Frits van Oostrom, Herman Pleij - 7-1-2014

07-01-2014
De middeleeuwen op je iPad! Hoogleraar en letterkundige Frits van Oostrom (Universiteit Utrecht) ontwikkelde een app die laat horen hoe het Nederlands in de middeleeuwen klonk: 'Vogala'.
Je kunt de oud-Nederlandse taal karaoke-style volgen en begrijpen dankzij de simultaanvertaling in modern Nederlands. De app bestaat uit voorgelezen fragmenten uit bekende middeleeuwse Nederlandse bestsellers:  Van den vos Reynaerde, Lanseloet van Denemerken en Jacob van Maerlant.
Niks stoffig oud-Holandsch in de schoolbanken, je hoort hoe een taal 700 jaar geleden leefde! Aan tafel neerlandici Frits van Oostrom en Herman Pleij.