De Wereld Draait Door

Architectuur door andere ogen - 12-11-2012

12-11-2012
Hoe beleeft iemand die blind of slechtziend is eigenlijk een gebouw? 'Architectuur door andere ogen' is een pleidooi voor meer zintuiglijke architectuur. Aan tafel: Vincent Bijlo, Tjitske Kwakkel-Homma en Piet Devos.