Waarom zijn zoveel zaken in Nederland zo ongelijk verdeeld?

  •  
21-12-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
4165 keer bekeken
  •  
Sander Heijne en Jeroen Pauw

Sander Heijne en Jeroen Pauw

© Annemieke van der Togt

Waarom zijn zoveel zaken in Nederland zo ongelijk verdeeld? Jeroen Pauw zoekt in een nieuwe reeks van Scheefgroei weer naar antwoorden én oplossingen.

‘Bij de eerste reeks van Scheefgroei hadden we het gevoel dat we een mooi overzicht boden van wat er mis was, maar tegelijkertijd dat er veel meer over te zeggen viel. Toen ging het vooral over scheefgroei op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven.

Maar die scheefgroei begint veel eerder. Mensen uit sociaal lagere klassen leven bijvoorbeeld gemiddeld acht jaar korter. Toen dacht ik: als we nu eens een levenslijn maken en langs die lijn een aantal themauitzendingen, beginnend bij de geboorte, bij wat je van je ouders te eten krijgt etcetera tot aan je pensioen en kijkt hoe dat uitpakt voor mensen. We beginnen elk van de vijf themauitzending met een kaart van Nederland. Waar leef je het gezondst? Hoe ziet de inkomensverdeling er op de kaart uit? Waar staan de goedkoopste en waar de duurste huizen? Waar is de werkeloosheid het hoogst?’

Scholing
‘De Cito-toets is medebepalend voor het schooladvies welke vervolgopleiding je gaat volgen. Kinderen uit lagere sociale milieus en uit het noordoosten van het land krijgen een lager schooladvies dan andere kinderen. Wat vader doet, is ook mooi genoeg voor zoonlief – die gedachte. Of ouders zijn niet in de gelegenheid om hun kinderen te stimuleren. En wat ook speelt bij het Onderwijs: als al je vriendjes uit het dorp naar de tuinbouwschool gaan, wil je ook. Het belangrijkste is misschien wel dat kinderen al op vroege leeftijd moeten beslissen wat ze willen worden, terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. Vroeger kon je stapelen: eerst mavo, dan havo en uiteindelijk vwo. Nu is dat veel moeilijker en zijn de klassen te groot waardoor er voor kinderen met een achterstand niet de opvang is die nodig is.

Voor de rijkeren is dat geen probleem: die huren bijles in of sturen kinderen naar privéschool.’

scheefgroeifoto26

Arbeidsmarkt
‘Op de arbeidsmarkt is sprake van een enorme krapte. Winkels en horeca sluiten eerder wegens een tekort aan personeel. Anderzijds is er een onbenut arbeidspotentieel. Die categorieën hebben we samen aan tafel: ondernemers die geen mensen kunnen krijgen maar ook de 55-plusser die niet in aanmerking voor een baan komt. Echte mensen, geen BN’ers. Op de arbeidsmarkt zie je naast die krapte ook de gevolgen van het verschil tussen flexwerk en een vaste baan. Veel zzp’ers hebben bijvoorbeeld niet de financiële mogelijkheden om een pensioen op te bouwen. Als zij stoppen, worden ze geconfronteerd met een enorm financieel gat.’

Woningmarkt
‘Over het thema woningmarkt is recent al zoveel gezegd dat we ons vooral richten op oplossingen. De krapte op de woningmarkt is geen natuurverschijnsel, je kan er wat aan doen. Bijvoorbeeld door extra winst bij verkoop te belasten of door de verplichting dat je vijf jaar in een huis moet blijven wonen voor je het mag doorverkopen. Verhuur woningen via een puntenstelsel zodat er geen vrije marktwerking is. En die adviezen worden gegeven door deskundigen, mensen die er verstand van hebben.’

Gezondheid
‘Waar je woont is van invloed op je gezondheid. Toen ik nog in Amsterdam-West woonde bevonden zich in de directe omgeving van het Stadskantoor nagenoeg alleen de Burger King, KFC en andere fastfoodketens. Waar ik nu woon, op de Westelijke Eilanden heb je die fastfoodzaken niet en worden mensen dus veel minder in de gelegenheid gebracht.

De wethouder in Amsterdam onderzoekt nu hoe je in zogenoemde zwakke wijken kunt zorgen dat die ongezonde ketens niet de overhand krijgen.’

Pensioen
‘Naast de zzp’ers die veelal geen pensioen hebben geregeld gaat het thema pensioen ook over erven. Is het terecht dat je enorme vermogens erft, of moet het terug naar de samenleving?

bnnvara-scheefgroeiindetoekomst-241121-119-edit-drukwerk

Dat is zo’n knop waar je aan kunt draaien als je gelijke kansen wil promoten Maar je kunt ook vermogen zwaarder belasten en arbeid minder. Morrelen aan de pensioenen ligt sowieso gevoelig omdat heel veel mensen teleurgesteld zijn omdat alles wat hen tijdens het werkzame leven is voorgespiegeld bij het behalen van dat pensioen niet is uitgekomen. En dan is er nog een groep met alleen AOW die door moeten werken omdat ze het anders financieel niet redden. En het schrijnendst: sinds de discussie over het opschuiven van de pensioenleeftijd, zijn de zware beroepen de klos. Zij halen hun pensioen zelden op een normale manier, werken het langst – vaak vanaf hun zestiende, zeventiende – en maken het minst gebruik van de regeling omdat ze nog maar kort leven na hun pensioen. We weten het, maar we accepteren het als samenleving.’

‘In de laatste uitzending – Hoe kan het anders? – verplaatsen we ons naar 2070. Eten we dan nog vlees? Wordt zwaar werk dan gedaan door robots? Moet je over vijftig jaar wel Frans en Duits leren of vertalen computers dan bijna perfect elke vreemde taal?’

Scheefgroei, 21 december om 22.20 op NPO1

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

TinoTovenaar
TinoTovenaar19 jan. 2022 - 8:09

Over de AOW plannen van de VVD…Ik zou graag even wat onder de aandacht willen brengen. Terwijl jullie dit zeer belangrijke programma uitzenden over het fenomeen waar vooral de hoofd Scheefgroei van de VVD voor verantwoordelijk is, wil dezelfde partij stiekem gewoon doorgaan met het nóg groter maken van deze problemen. Enerzijds willen ze nu zogenaamd gaan puinruimen van de rotzooi die zij hebben laten ontstaan. Denk aan woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg etc. etc. etc. Waarin ze zgn. oprecht zijn, maar waar natuurlijk hélemaal niets van waar is. Neem de problemen op de woningmarkt, dat gaan ze gewoon op z’n VVDs oplossen. Door grote bouwbedrijven alle ruimte te geven naar eigen lust flink geld te laten verdienen. Echt niet dat er voldoende sociale huur en betaalbare koop zal worden gebouwd. En door investeerders ea grootgrondbezitters die de afgelopen pakweg 10 jaar heel sluw veel grond hebben bijgekocht, om dit straks met kapitale winsten te verkopen aan gemeentes e.d. die dat dan weer zullen moeten doorbelasten aan de koper / huurder of belastingbetaler. De problemen gaan écht niet kleiner worden onder de VVD.Maar goed, dan nu waarvoor ik eigenlijk aandacht wil vragen… de VVD heeft het voornemen om de groei van de AOW los te laten van de groei van het minimumloon. Ik zal een schets geven van waartoe dit op korte en lange termijn toe gaat leiden. Op korte termijn zullen de huidige pensioensgerechtigden en degen die daar tegenaan zitten het merken in hun portemonnee. Dat is heel vervelend en oneerlijk, zij hebben het veelal al niet makkelijk. Maar nu op de lange termijn waar de échte klap gaat vallen. Voor degene die nu nog 20 - en 30 jaar of langer van hun pensioen af zitten. En die een ‘normaal’ inkomen hebben. Waar het grootste deel van Nederland toe behoort. Deze groep zal flink in de problemen raken. Op enkele na die dito eoa handige wijze of flinke meevaller voor kan zijn. Per jaar, en zeker in de eerste komende periode, zal het allemaal te overzien zijn. Maar daarna zal geleidelijk het verschil tussen het minimumloon en de AOW steeds groter en problematischer worden. Met als gevolg dat deze groep mensen elk jaar meer interen op hun aanvullende, zelf opgebouwde en welverdiende pensioen. Over 20, 30 jaar e.v. zal de inkomensterugval voor mensen die met pensioen gaan groter zijn dan ze op eoa wijze kunnen opvangen. Dat zal betekenen dat ze niet meer rond kunnen komen. En dan… zal deze ‘gewone man / vrouw / gezin’ na hun pensioen langer moeten doorwerken. Hoe lang dan? Nou ja, t zal met het jaar erger worden dus uiteindelijk tot…✝️ In de VS is dit helemaal geen ongebruikelijk iets. Sta je als 80 jarige vakken te vullen in de supermart… misschien dat ze bij de VVD op die manier de arbeidskrapte wil oplossen… Maar goed, dan breng je het bij de VVD onder de aandacht en dan zullen ze reageren; ‘Neeh, zo moet je het niet zien. Zo zal het niet lopen. En dit beleid is nu eenmaal nodig omdat…’ nou vertel t me maar… ‘Het’ was allemaal ook niet zo de bedoeling om het zo uit de hand te laten lopen bij de woningmarkt e.d. Het beleid van de VVD, de oorzaak van al deze problemen, daar zat zgn. ook alleen maar goede ideeën achter… ‘de markt kon het zelf wel regelen’. Maar de markt is niet te vertrouwen! Dat kunnen zij simpelweg niet aan. Die hebben écht regulering nodig omdat ze anders elkaar alleen maar blijven aankijken, omdat ze elkaar niet vertrouwen… Het zou mij niet verbazen als achter ook dit plan van de VVD stiekem weer een enorme lobby van verzekeringsmaatschappijen ea investeerders zitten. Want let op! Als dit plan er door komt dan voorspel ik je dat binnenren half jaar organisaties als NN en Aegon reclamespotjes op de buis laten brengen waarin ze dit pensioensgat onder de aandacht brengen en hun producten aanbieden waarmee ze je graag helpen. Gelikte commercials als die van die man die met z’n bankier van de ABN videobelt. Nou, hartstikke leuk voor 3 - 4 x modaal en meer. En de gewone man dan, die kan als gezegd werken tot z’n dood en nog amper rondkomen. Heeft ie een huis dan kan ie die tzt tegen een bodemprijs verkopen aan de groep hebberige vermogende mensen die zo weer rijker en rijker en rijker worden. Lang leve ‘Creed is good’. Waarna de gewone man ook dit kwijt zal raken. Daar waar ie ook keihard voor gewerkt heeft mag ie opeten. Iets nalaten aan je kinderen, die dat op hun beurt weer keihard nodig zullen hebben om zelf een huis te kunnen kopen, is niet aan hem besteed. Ow en waar zal die gewone man moeten wonen na de noodgewongen verkoop van z’n huis? Huren in de vrije sector is onbetaalbaar en zal zo alleen nog maar sneller z’n buffer opeten. En zo wordt de vermogende man (verhuurder) wéér rijker… sociale huur zal ie niet krijgen, want hij heeft immers vermogen… áls er tzt überhaupt weer enigszins voldoende sociale huur beschikbaar is. Waar ik nauwelijks vertrouwen in heb. Maar goed… en dan, heb je mazzel lang genoeg te leven dan is op een zeker moment je buffer op. Kun je op pakweg je 80e je te dure huurhuis uit omdat je t niet langer kan betalen. En dan tegen die tijd hoor je de politiek weer massaal… ‘dit kan zo niet langer, hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren…’ en volgt er weer eoa halfbakken aanpak met een sterke VVD laag erover. Maw er gebeurt weer helemaal niets dat de problemen zal oplossen. En stiekem alleen maar erger maakt. Maar goed, ik weet wel weer dat mensen mij zullen wegzetten als negatief / pessimistisch. Ik ken er genoeg die zeggen ‘Ow ik kan echt niet tegen negatieve mensen!’ Maar sorry, die slaan echt de plank mis. Ik ben helemaal niet negatief. Enkel super realistisch. De wereld is een puinhoop, gaat complete naar de klote en het gaat men enkel nog om ikke ikke… De film ‘Don’t look up’ vind ik briljant. Martijn

Marion 123
Marion 12315 jan. 2022 - 20:31

Er is een generatie kinderen opgegroeid in de jaren 80 en 90 die te maken kregen met het fenomeen van gescheiden ouders. In die jaren was het cultureel maatschappelijk gangbaar dat de moeder deeltijd ging werken of stopte met werken om voor de kinderen en de sociale cohesie te zorgen in een gezin en familie. Die kinderen van toen zijn nu dertigers en ik zie hen, mijn dochters, moeite hebben met het maken van keuzes. Ze hebben een dilemma geërfd van hun ouders die hun levensloop behoorlijk bepaalt. Hoe kunnen zij levensloopbestendige keuzes maken als het gaat om arbeid, wonen en sociale zekerheden? Zijn zij als vrouwen van nu in staat om te kiezen voor zichzelf en tegelijk een sociale maatschappij vorm te geven. medemens te zijn. Hoe worden zij niet als mij? En hoe blijft de maatschappij dan toch een zorgzame en tegelijk betaalbare maatschappij? Er zal een generatie mannen moeten emanciperen, in een rap tempo. Komt daar nog eens een serie over?

g.klaaysen
g.klaaysen9 jan. 2022 - 22:33

Waar staan we over 50 jaar? Technologisch wordt het een steeds interessantere tijd maar ethisch gezien gaat het steeds meer wringen en zoals altijd loopt dit ver achter op wat mogelijk is maar het gaat steeds sneller dus kunnen we dat niet meer meenemen in onze overwegingen. We maken ons nu druk over ongelijkheid maar dat is iets waar we over 50j waarschijnlijk niet meer druk over zullen maken. Wie zich conformeert aan de samenleving zoals die is gefabriceerd zal z'n leven kunnen leiden maar wie dat niet kan of wil die zal volledig buitengesloten worden van alle mogelijkheden. Zoals het zich nu ontwikkeld worden we horigen van de staat of een groep elite die alles bepalen. We hebben nu al een grote groep die niet inpassen in onze huidige samenleving. Dit zal wel eens een nog veel grotere groep kunnen worden. "you will own nothing and be happy" Dat happy komt dan van een pilletje of chip. Dit ethische aspect kwam maar zeer minimaal aan bod helaas. Dat is waar het om zal gaan. Hoe autonoom zal de mens nog kunnen zijn?

Agterbosch
Agterbosch4 jan. 2022 - 16:12

Goede uitzending over pensioenen. Toch wordt nog teveel de indruk gewekt dat het pensioen een soort 'uitkering' is, waar de gepensioneerden blij mee mogen zijn en niet moeten zeuren dat het wat tegenvalt. Dat is niet correct. Het pensioen is gewoon uitgesteld loon, waar het hele werkzame leven voor is betaald, zoals ook wel in de uitzending werd gemeld. Ook de suggestie dat de meeste gepensioneerden 'er wel van kunnen leven' doet in feite niet ter zake. Dit wordt nooit bij werkenden gezegd. Een werkende met een inkomen van bv. € 50.000,00 kan daar misschien ook best van rondkomen. De werkgever zegt dan echter ook niet dat het genoeg is en er is misschien nog doorgroei mogelijk. De vraag waarom de overheid de rekenrente niet wil aanpassen kwam naar mijn mening onvoldoende uit de verf. Die rente is namelijk wel aangepast om de pensioenpremie niet teveel te laten stijgen. Het kan dus wel. Ga door met het maken van dit soort programma's. met vriendelijke groet, Joop Agterbosch, Geldrop

Herman Martin
Herman Martin3 jan. 2022 - 22:14

Mooie uitzending over pensioenen. Zelf mid 40-er geeft het weinig vertrouwen in het pensioenstelsel dat indexering enkel op de AOW zit het laatste decennia en niet op de aanvullende pensioenen voor de huidige groep pensioen gerechtigden. Ander wantrouwen in huidige stelsel is toch voor mij het solidariteitsprincipe wat niet altijd zo solidair is. Zelf in loondienst, meerdere jaren LAT relatie met allebei eigen kinderen woonachtig in verschillende plaatsen. Nu mag ik mijn vriendin niet opgeven als partner (niet het zelfde adres is geen mogelijkheid samenlevingscontract) . Dat betekent als ik overlijd mijn kinderen enkel een paar duizend euro wezenpensoen krijgen per jaar en de rest op gaat aan het collectief. Ken je iemand nog maar even en je woont er mee samen al is het je broer, zus en je stelt een samenlevingscontract op dan mag je die wel als partner noteren. Deze kromheid is voor mij in de toekomst mogelijk één van de hoofdredenen om ZZP te worden, te stoppen met collectief pensioenopbouw en zelf met beleggen wat offensiever en flexibeler het overige pensioen op te bouwen.

Alex van t Zand
Alex van t Zand3 jan. 2022 - 21:37

Hier geen mening over opbouw, of rente, of eerder met pensioen. Maar.... de mevrouw in het programma van vandaag (03-01-2022) werkt nu al 16 jaar als uitzendkracht en bouwt dientengevolge geen pensioen op. En bij welke bedrijven werd zij regelmatig gedetacheerd; juist ja, bij de Belastingdienst, bij UWV, is het niet vreemd, dat deze verkeerde polarisatie aan de kaak gesteld wordt. Juist de overheid moet het adagium toepassen van:" practise what you preach". Ps. Een volgende keer qil ik graag meepraten, ca. 10 jaar geleden ben ik " om" gegaan. Van pensioendeskundige/FFP naar een social worker vanuit (com-) passie. Vr.gr. Alex

gervanhezewijk
gervanhezewijk31 dec. 2021 - 18:37

Leuk programma over scheefgroei woningmarkt, maar geen echte oplossingen. Ik zit al mijn hele leven in de woningmarkt, met name het creeren van woonruimte voor werkende jongeren. Heb daar zelfs nieuwe juridische vormen voor bedacht, die het midden houden tussen koop en huur. Honderden jongeren gehuisvest voor zeer acceptabele kosten, dus ik weet waar het over gaat. Om de huidige impasse in het woningtekort op te lossen zijn simpele en nuchtere oplossingen denkbaar. Probleem is, dat woningproblematiek niet met integraal beleid wordt bekeken. Ik kan er een boek over schrijven hoe simpel de woningnood is op te lossen, maar ik beperk me tot een korte samenvatting van de belangrijkste mogelijkheden: Nederland heeft veel te veel landbouw en veeteelt, stikstofproblematiek etc. Tot op heden was dit heilig, maar dat gaat veranderen. Een stadstaat als Nederland moet geen voedselexporterend land zijn. Ergo: er is grond genoeg. Thans is maar een paar procent van de grond bebouwd met woningen. Met een paar procent extra kun je alles oplossen. Probleem is dat de bureaucratie nog steeds vasthoudt aan bouwen binnen "het bestemmingsplan" ofwel in het centrum van de steden. De boeren zijn nog steeds heilig, terwijl de landbouw masr een marginale betekenis heeft op de economie. Als je daarin ook maar iets soepeler wordt los je de woningnood in no time op. Een gedegen prefab woning, waar alle jonge woningzoekenden blij mee zouden zijn kost minder dan 100.000 Euro. Zelfs als je uitgaat van Nederlandse bouwgrondprijzen ( hetgeen absoluut veel goedkoper kan, maar dat voert hier te ver) dan kun je voor 200.000 Euro eenieder aan een leuke vrijstaande woning helpen. Ik heb hier vaak met ambtenaren ruimtelijke ordening over gesproken en niemand heeft mij ooit een enkel steekhoudend argument gegeven waarom dit niet kan. Ze blijven steken in eh, ja, we moeten het toch goed blijven regelen en we willen toch geen Belgische toestanden etc. Allemaal quatsch. De woningproblematiek zit alleen maar vast omdat het de overheden totaal ontbreekt aan creativiteit. In de VS koop je een "lot" grond voor 50.000 dollar en je zoekt vervolgens uit een soort van Wehkampgids een prefab huis uit voor pakweg 70.000 dollar; dan woon je dus vrijstaand voor ruim een ton. Wie o wie vertelt mij waarom dat in Nederland niet kan? Dit soort gedachtengangen zijn nodig om tot echte en haalbare oplissingen te komen. Stop met analiseren van de problematiek en maak een programma over out of the box oplossingen.

gervanhezewijk
gervanhezewijk31 dec. 2021 - 18:37

Leuk programma over scheefgroei woningmarkt, maar geen echte oplossingen. Ik zit al mijn hele leven in de woningmarkt, met name het creeren van woonruimte voor werkende jongeren. Heb daar zelfs nieuwe juridische vormen voor bedacht, die het midden houden tussen koop en huur. Honderden jongeren gehuisvest voor zeer acceptabele kosten, dus ik weet waar het over gaat. Om de huidige impasse in het woningtekort op te lossen zijn simpele en nuchtere oplossingen denkbaar. Probleem is, dat woningproblematiek niet met integraal beleid wordt bekeken. Ik kan er een boek over schrijven hoe simpel de woningnood is op te lossen, maar ik beperk me tot een korte samenvatting van de belangrijkste mogelijkheden: Nederland heeft veel te veel landbouw en veeteelt, stikstofproblematiek etc. Tot op heden was dit heilig, maar dat gaat veranderen. Een stadstaat als Nederland moet geen voedselexporterend land zijn. Ergo: er is grond genoeg. Thans is maar een paar procent van de grond bebouwd met woningen. Met een paar procent extra kun je alles oplossen. Probleem is dat de bureaucratie nog steeds vasthoudt aan bouwen binnen "het bestemmingsplan" ofwel in het centrum van de steden. De boeren zijn nog steeds heilig, terwijl de landbouw masr een marginale betekenis heeft op de economie. Als je daarin ook maar iets soepeler wordt los je de woningnood in no time op. Een gedegen prefab woning, waar alle jonge woningzoekenden blij mee zouden zijn kost minder dan 100.000 Euro. Zelfs als je uitgaat van Nederlandse bouwgrondprijzen ( hetgeen absoluut veel goedkoper kan, maar dat voert hier te ver) dan kun je voor 200.000 Euro eenieder aan een leuke vrijstaande woning helpen. Ik heb hier vaak met ambtenaren ruimtelijke ordening over gesproken en niemand heeft mij ooit een enkel steekhoudend argument gegeven waarom dit niet kan. Ze blijven steken in eh, ja, we moeten het toch goed blijven regelen en we willen toch geen Belgische toestanden etc. Allemaal quatsch. De woningproblematiek zit alleen maar vast omdat het de overheden totaal ontbreekt aan creativiteit. In de VS koop je een "lot" grond voor 50.000 dollar en je zoekt vervolgens uit een soort van Wehkampgids een prefab huis uit voor pakweg 70.000 dollar; dan woon je dus vrijstaand voor ruim een ton. Wie o wie vertelt mij waarom dat in Nederland niet kan? Dit soort gedachtengangen zijn nodig om tot echte en haalbare oplissingen te komen. Stop met analiseren van de problematiek en maak een programma over out of the box oplossingen.

gervanhezewijk
gervanhezewijk31 dec. 2021 - 18:37

Leuk programma over scheefgroei woningmarkt, maar geen echte oplossingen. Ik zit al mijn hele leven in de woningmarkt, met name het creeren van woonruimte voor werkende jongeren. Heb daar zelfs nieuwe juridische vormen voor bedacht, die het midden houden tussen koop en huur. Honderden jongeren gehuisvest voor zeer acceptabele kosten, dus ik weet waar het over gaat. Om de huidige impasse in het woningtekort op te lossen zijn simpele en nuchtere oplossingen denkbaar. Probleem is, dat woningproblematiek niet met integraal beleid wordt bekeken. Ik kan er een boek over schrijven hoe simpel de woningnood is op te lossen, maar ik beperk me tot een korte samenvatting van de belangrijkste mogelijkheden: Nederland heeft veel te veel landbouw en veeteelt, stikstofproblematiek etc. Tot op heden was dit heilig, maar dat gaat veranderen. Een stadstaat als Nederland moet geen voedselexporterend land zijn. Ergo: er is grond genoeg. Thans is maar een paar procent van de grond bebouwd met woningen. Met een paar procent extra kun je alles oplossen. Probleem is dat de bureaucratie nog steeds vasthoudt aan bouwen binnen "het bestemmingsplan" ofwel in het centrum van de steden. De boeren zijn nog steeds heilig, terwijl de landbouw masr een marginale betekenis heeft op de economie. Als je daarin ook maar iets soepeler wordt los je de woningnood in no time op. Een gedegen prefab woning, waar alle jonge woningzoekenden blij mee zouden zijn kost minder dan 100.000 Euro. Zelfs als je uitgaat van Nederlandse bouwgrondprijzen ( hetgeen absoluut veel goedkoper kan, maar dat voert hier te ver) dan kun je voor 200.000 Euro eenieder aan een leuke vrijstaande woning helpen. Ik heb hier vaak met ambtenaren ruimtelijke ordening over gesproken en niemand heeft mij ooit een enkel steekhoudend argument gegeven waarom dit niet kan. Ze blijven steken in eh, ja, we moeten het toch goed blijven regelen en we willen toch geen Belgische toestanden etc. Allemaal quatsch. De woningproblematiek zit alleen maar vast omdat het de overheden totaal ontbreekt aan creativiteit. In de VS koop je een "lot" grond voor 50.000 dollar en je zoekt vervolgens uit een soort van Wehkampgids een prefab huis uit voor pakweg 70.000 dollar; dan woon je dus vrijstaand voor ruim een ton. Wie o wie vertelt mij waarom dat in Nederland niet kan? Dit soort gedachtengangen zijn nodig om tot echte en haalbare oplissingen te komen. Stop met analiseren van de problematiek en maak een programma over out of the box oplossingen.

Anjavanbeek
Anjavanbeek29 dec. 2021 - 16:58

Judith je zocht wat in omgeving Zwolle , morgen staat onze woning op Funda ,Wapenveld , voor jouw betaalbaar ,grootte woning , met 4 slaapkamers.

Harry-1963
Harry-196328 dec. 2021 - 10:39

Ik heb in 20 jaar tijd meer dan 5000 sollicitaties verricht, slechts bij 3 bedrijven op gesprek geweest.

Ekfaa
Ekfaa28 dec. 2021 - 0:56

Mooi dat ieder praat over de hoogte of laagte van het inkomen. Alles afhankelijk van persoonlijke situatie lijt me. Even een te dure woning omdat je dicht bij je werk moet wonen(ander probleem) Natuurlijk kan ik ook googlen naar gemiddelden maar welk bedrag wat over blijft na aftrek gebruikelijke vaste lasten, wordt gezien als weinig? Welk(vrij te besteden) bedrag is per persoon per maand, maatschappelijk gezien weinig, modaal of riant?

avylion
avylion27 dec. 2021 - 23:44

Gemiste kans om basisinkomen niet te bespreken. En arbeid uit het buitenland halen is misschien ook niet ethisch: in sommige landen veroorzaakt dit juist weer schaarste, wat de ongelijkheid tussen landen vergroot! Braindrain We kunnen toch niet getalenteerde mensen van andere landen blijven halen? Moeten we niet naar een systeem waarin dit niet nodig is? Interessant genoeg heb ik het gevoel dat mijn generatie (millenials) nog weinig vertrouwen heeft in Nederland en juist liever naar het buitenland vertrekt. Een huis heeft Nederland ons niet meer te bieden, en optimistisch over de toekomst ben ik niet...

Ridder Willem
Ridder Willem27 dec. 2021 - 21:35

Ik zou wel eens graag de vergelijking willen zien tussen overheid/ambtenaren en niet overhoud/ambtenaren. Het is bizar hou de overheid met alles voor zichzelf goed zorgt! Enkele voorbeelden: - Veel minder hard werken (ik kom als niet ambtenaar in heel veel overheidsinstellingen en heb een ambtenaar als buurman en vriend (die het overigens zelf bevestigt). - Veel meer verlofdagen en bijzondere verlofdagen zoals kermis/carnaval/kerstavond/bevrijdingsdag etc, etc...) - Standaard hoger lonen - Hogere vergoedingen voor thuiswerken - Betere CAO en als een CAO wordt afgesloten, dan vaak met terugwerkende kracht van 12 maanden - Allerlei regelingen voor sporten, etc etc... Frustrerend, zeker als ik het vergelijk wat ze ervoor (moeten) doen. En als ze als een half ziek zijn, blijven ze veel langer thuis en worden ze gestimuleerd om vooral goed uit te vieren, ziek te blijven (het doet niemand direct pijn nl.). Het moet wel allemaal betaald worden door de burger. Ze voelen zich o zo belangrijk en zijn vaker lastig te bereiken (afscherming). Ik stoor mij echt aan vreselijk aan de ongelijkheid!!!

rinuszwam
rinuszwam24 dec. 2021 - 12:40

Al sinds dat de maatschappijvorm van het Kapitaal bestaat, is er bewust een maatschappij gecreëerd welke het kapitaal het voor het zeggen heeft ! helaas gaat dat nog steeds op, ook in een democratie ! Uiteindelijk bepalen de kapitalisten met hun geld én macht de politiek, zelfs als er soms een linkser politiek wordt gevoerd waardoor er voor de, juist de minst draagkrachtigen meer aandacht is ! Een en ander wordt al bepaald bij de geboorte vanuit de positie van de ouders ! Onderwijs speelt hierin ook een grote rol ! in mijn tijd op de lagere school was het leerlingen van arbeiders én leerlingen van o.a. middenstand etc. Het verschil in benadering en behandeling was duidelijk aanwezig ! In principe is er helaas nog niets veranderd ! Ook het al circa 13 jarig Neoliberale politiek van VVD/CDA/CU gaat de door hun onderscheid beleid gewoon door ! De menswaardigheid van ieder mens behoord dan ook voor elk individueel mens te zijn als een Recht !! met gelijke mogelijkheden en kansen ! én niet afhankelijk van afkomst rijk en of arm !! Zelfs bij pensionering werkt het door én ontstaat er onderscheid o.a. Pensioenuitkeringen zijn al vanaf 2007 NIET geïndexeerd ! juist de mensen met een lager pensioenuitkering zijn hierdoor al jaren zwaar te dupe ! enkel alleen omdat ook al in 2007 met name de VVD de toenmalige indexatie regels bij wet heeft veranderd ! Deze onzinnige maatregel geeft nadeel aan de gewone gepensioneerden , terwijl bij de pensioenfondsen het geld tegen de plinten klots! Dit, in tegenstelling de rijke gepensioneerde heeft geen enkel financieel nadeel !! Ik, en vele gewone gepensioneerden ervaren dat als een schandalige discriminerende situatie !!

Adriaan Nagel
Adriaan Nagel22 dec. 2021 - 12:39

Een fascinerende uitzending! Goed dat hieraan aandacht gegeven wordt! Opmerkelijk is dat de ongelijkheid in het onderwijs zo vroeg start en zulke enorm verstrekkende gevolgen heeft. Daaraan gekoppeld het feit dat het ministerie dat over onderwijs gaat in de afgelopen decennia vrijwel steeds in handen van PvdA en CDA was. Bussemaker, van Bijsterveldt, Plasterk, vd Hoeven, Hermans, Ritzen, Deetman, Van Kemenade, Pais. Wat leert ons dat?

Winfriedbij
Winfriedbij21 dec. 2021 - 23:44

ik denk dat door de structurele procentuele inkomensverhogingen van de afgelopen 60 jaar (door econ. groei en/of inflatiecorrecties) de lagere beloningen (en daaraan gekoppelde uitkeringen) in geld langzamer zijn gestegen dan de (iets) hogere. Dat gat tussen laag en hoog werd steeds en steeds groter. Minima konden steeds minder makkelijk sparen, geven momenteel alles uit aan consumptie (incl BTW) of zitten met torenhoge, kostbare schulden. Mensen die wel maandelijks geld overhielden konden een huis kopen, beleggen, investeren, en droegen relatief gezien minder belasting af (of kregen zelfs geld terug in de vorm van renteaftrek of subsidies voor investeringen of zelfs TESLA's). Hoe hoger de inflatie, hoe sneller die divergentie optreedt. Doorbreek dat patroon door niet langer procentueel te indexeren, maar de maandelijkse inkomens voor ieder in een gelijk bedrag in Euro's te laten stijgen. Bijv elk jaar er €200 of €300 p.m. bij. De totale loonsom stijgt dan niet, maar de verdeling wordt minder scheef. De nationale besparingen nemen af, de consumptie neemt toe: een impuls voor de economische bedrijvigheid. De totale omzet van de inkomensoverdrachten van belastingheffing naar bijstand, toeslagen, subsidies en andere uitkeringen wordt geleidelijk aan kleiner. Het proces waarmee honderden miljarden in omgaan kost waarschijnlijk een kwart van het totale volume (inning, verrekening, uitkering, controle, opsporing, etc), terwijl niemand er blij van wordt.