Sfeerfoto van 2 voor 12

2 voor 12

Vanaf 4 september elke vrijdag om 20.40 uur opnpo2

Nieuwe uitzendingen van 2 voor 12 vanaf vrijdag 4 september op NPO2!
2 voor 12

Algemene Voorwaarden: 2 Voor 12 app

Algemene Voorwaarden aangepast – 23 februari 2016  
De applicatie (Hierna: ‘de app’) 2 voor 12 is gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play en is bedoeld voor natuurlijke personen (particulieren). Hierdoor verkrijgt de natuurlijke persoon, die gebruiker is van de applicatie (hierna: ‘de gebruiker’), een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om deze applicatie te gebruiken op een toestel dat geschikt is voor apps via de App Store of Google Play.
De verstrekte licentie voor de app is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie op grond waarvan de gebruiker gerechtigd is de app te gebruiken. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de app en 2 voor 12 berusten exclusief bij BNN-VARA. BNN-VARA spant zich in om het ononderbroken gebruik van de app te verschaffen, doch BNN-VARA kan niet garanderen dat deze app foutloos en zonder onderbreken zal functioneren. VARA kan (onderdelen van) de applicatie zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Zoveel als mogelijk wordt getracht om de app en de diensten virusvrij te houden, doch hieromtrent kan geen garantie worden afgegeven. De app en/of overige diensten kunnen op ieder gewenst moment worden beëindigd, waarmee ook op dat zelfde moment het recht om gebruik te maken van deze app en diensten eindigt.
Het gebruik is geheel voor eigen rekening en risico. BNN-VARA is nimmer aansprakelijk voor enige schade, materieel en/of immaterieel, verband houdende met of voortvloeiende uit (het juiste of onjuiste gebruik van) de app. BNN-VARA geeft geen garanties ten aanzien van de werking van de app.
Door gebruik te maken van deze app, gaat de gebruiker tevens akkoord met het plaatsen van cookies door BNN-VARA. BNN-VARA maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. Meer informatie is te vinden op www.vara.nl .
De app is gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play. Het spel in de app heeft echter een internetverbinding nodig, waardoor het gebruiken van deze app en diensten kosten met zich meebrengen. Informeer zo nodig hieromtrent bij de betreffende telefoonaanbieder. Deze kosten zijn voor rekening van de gebruiker en BNN-VARA is hier op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor.
De gebruiker van de applicatie gaat ermee akkoord dat BNN-VARA gegevens geanonimiseerd bewaart en gebruikt; onder meer voor evaluatie- en performancedoeleinden.
De gebruiker gaat met het gebruik van deze app automatisch akkoord met algemene voorwaarden. BNN-VARA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Alle geschillen verband houdende met het gebruik van de app, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.