Zembla

Transcriptie - Wegwerpkinderen

00.18
[caption]
Zembla
Internationaal
00:25
Speaker
Alisha is een heel lieve jongedame die een permanente familie zoekt.
00:31
Voice-over
In deze modeshow gaat het niet om de kleding maar om de kinderen zélf. Deze geadopteerde Amerikaanse kinderen moeten op zoek naar nieuwe ouders.
00: 41
Speaker
Frank wil bij een gezin horen waar ze hem nodig hebben.
- Het lijkt bijna een handelsbeurs waar kinderen het product zijn.
00:51
Voice-over
Riley
In de Verenigde Staten mogen ouders hun adoptiekinderen weggeven als ze het niet meer zien zitten.
- Jullie moeten je naam veranderen?
Dan heten we voor altijd Orson.
- Dat is jullie derde naam.
01:05
Voice-over
Mrs. Orson
Voice-over
Op papier zijn de procedures voor deze heradopties keurig geregeld en soms kan het een nieuwe start betekenen voor een adoptiekind dat niet meer welkom is.
- Als zij ze niet had afgestaan, was ze vast onaardig voor ze geweest. Dus het is eigenlijk goed dat ze het heeft gedaan.
Maar als Franse journalisten op onderzoek gaan, komen ze ook de uitwassen tegen. Ze stuiten op een tweedehands markt in deze adoptiekinderen. Op Internet staan er duizenden te koop.
01:35
[caption]
$ 200 Preliminary
$ 3500 agency fee
01:37
Interviewer
Hoe vaak ben je herplaatst?
- Ik denk, even kijken,.... Een keer of vijf. Dat waren afschuwelijke ervaringen.
01:53
Voice-over
In Zembla Internationaal een onderzoek naar de herplaatsing van Amerikaanse adoptiekinderen.
02:00
Poppy
Ik vind dat ze niet de kans hadden mogen krijgen om zoiets te doen.
01:07
[caption]
WEGWERPKINDEREN
02:17
Speaker
Dan beginnen we nu met de modeshow. De eerste is Alisha. Ze noemt zichzelf eerlijk en behulpzaam. Ze houdt van tekenen en handvaardigheid.
(Applaus)
Leila.
Leila is op zoek naar een gezin met twee ouders of een alleenstaande vrouw. Ze heeft wat leiding en geduld nodig. Ze is op haar best bij oudere kinderen.
02:52
Voice-over
Deze catwalk wordt elk jaar weer opgebouwd door een Amerikaanse liefdadigheidsinstelling.
02:53
[caption]
#ZEMBLA
02:58
Voice-over
Subtitle
Voice-over
Maar het is geen gewone modeshow. Deze adoptiekinderen zijn op zoek naar nieuwe ouders. Ze zijn niet meer welkom in het gezin dat ze geadopteerd heeft. Op de rode loper presenteren zij zichzelf.
- Michaela, je ziet er zo schattig uit. Geweldig meid.
Voor sommige kinderen wordt het al de derde of vierde adoptie. Om kans te maken bij de potentiële nieuwe ouders in het publiek zijn ze tot veel bereid.
03:35
Subtitles
Voice-over
Cindy
?
Cindy
Voice-over
Make-up
Frank
Voice-over
Frank
Dus ze hebben een paar minuten om iemands aandacht te trekken?
- Ja, en de families nemen flyers van de kinderen mee naar huis. Ze hebben nu een kleine twee uur om met de kinderen te praten en te zien of ze bij elkaar passen.
Cindy is 40, single, en wil graag een jong kind. Daarom kijkt ze vooral naar de leeftijd van de kinderen.
- Dus je zou Mason aanbevelen?
Ja, dit ventje hier. Hij ziet er veel jonger uit dan hij is.
- Ik zoek een kind van nul tot zes jaar. Veel van deze kinderen zijn ouder dan waar ik op hoopte.
Ook de veertienjarige Frank presenteert zichzelf vandaag. Sinds zijn mislukte adoptie woont hij in een kindertehuis.
Alsjeblieft.
- Dank je.
Ook voor Frank is het vandaag een spannende dag. Hij zoekt al twee jaar naar nieuwe adoptieouders. Hij heeft geluk want er is vandaag een belangstellende. Er komt iemand speciaal voor hem naar de show.
Er komt een potentiële vader voor me en hij wilde een paar van m'n tekeningen zien. Dus ik heb er een paar meegenomen. Dit is een belangrijke dag want ik word misschien opgenomen in een gezin en daar wacht ik al heel lang op.
05:22
Voice-over
Frank
Interviewer

Frank
Frank wordt door zijn biologische ouders in de steek gelaten als hij acht jaar oud is. Daarna wordt hij geadopteerd. maar het gaat mis.
Er was huiselijk geweld en allerlei problemen die niet vanzelf overgingen. Dus helaas moest ik weer naar een tehuis.
- Wilde hij daar zelf weg?

Nee, ik wilde samenwerken met dat gezin en contact houden en daar blijven maar het was.
- Zij wilden niet meer.
Nee.
- Hoe voelde je je toen?
Ik was er kapot van. Ik was samen met m'n zusje geadopteerd en toen het werd teruggedraaid werden we uit elkaar gehaald. En zij was m'n enige bloedverwante. Het feit dat het niet lukte en dat ze me hebben opgegeven was moeilijk te verwerken voor me. Ik was een tijd erg neerslachtig.
06:38
Voice-over
Frank
Frank hoopt dat hij de moeilijke tijden nu achter zich kan laten. Hij heeft een man leren kennen die hem, na vandaag, misschien mee naar huis wil nemen.
- Ik probeer hem m'n beste kanten te laten zien en vertel hem wat m'n slechtste kanten zijn. Dan hebben we dat gehad.  Om hem te laten zien wie ik ben en waar ik van hou en dat ik een artistieke jongeman ben die dolgraag bij z'n gezin wil horen.
07:13
Voice-over
Tom
Voice-over
Speaker
Voice-over
Dit is de man die misschien Franks derde vader zal worden. Hij heet Tom, is leraar, en heeft geen kinderen.
- Hopelijk gaat het goed, maar anders is er ook geen man overboord.
Voor Tom zijn er geen consequenties als de kennismaking op niets uitloopt. Maar voor Frank is het misschien zijn laatste kans om uit het tehuis te komen.
Frank kan grote dingen bereiken in z'n leven. Frank komt het best tot z'n recht in een gezin waar hij het enige kind is of de jongste. Frank wil bij een gezin horen waar ze hem nodig hebben.
Na de show heeft Frank twee uur de tijd om Tom te overtuigen. De toekomstige vader mag het kind eerst uitproberen. Als het goed gaat zal de heradoptie uiteindelijk 5000 dollar kosten voor het papierwerk. Veel goedkoper dan een eerste adoptie.
08:19
Tom
Voice-over
Voice-over
Dat zijn m'n ouders. Heel vriendelijke mensen.  Dat is m'n broer, hij lijkt op mij. Het huis is echt uniek. Er staat ook een piano, dus je kunt er pianospelen.
Frank heeft geluk. Tom besluit dat hij met hem mee naar huis mag - op proef.
Tot ziens.
- Rij voorzichtig.
Twee weken na de opnames vertrekt Frank naar z'n nieuwe familie. Maar een half jaar later stuurt Tom een bericht: de herplaatsing is niet gelukt. Ze passen niet bij elkaar.
Frank moet terug naar het tehuis. Duizenden kinderen zoals Frank staan aangeboden op Amerikaanse websites.
09:15
[caption]
AVAILABLE This child is being resisted. He needs a new home so badly! Please pass this info on in any way you can.
Beschikbaar - dit kind wordt opnieuw aangeboden
Hij heeft dringend een nieuw thuis nodig. Geef dit door
09:27
'Shawn is 10. He was adopted 4,5 years ago from an African country. His family is seeking a new adoptive family for him.
Shawn is 10 - hij is 4,5 jaar geleden geadopteerd uit een Afrikaans land.  Z'n familie zoekt een nieuw adoptiegezin voor hem.
This is a child you could adopt with much less cost and much less time.... Afficher la suite.
U kunt dit kind tegen lagere kosten en sneller adopteren
09:44
Voice-over
Het Internet staat vol met dit soort advertenties. Vaak geplaatst door commerciële bemiddelingsbureaus. In Amerika wordt het 'De tweedehands kindermarkt' genoemd.
Geen van deze bedrijven en sites zijn bereid om toe te lichten hoe ze werken. Daarom besluit de Franse journalisten zich voor te doen als een echtpaar dat een kind wil adopteren. Ze reageren op een advertentie van een 11 jarige jongen, Justin. Het bemiddelingsbureau trekt de identiteit van de journalisten niet na.  Wél stuurt het bedrijf foto's op van de jongen - en een prijsopgave. Ze vragen 3700 dollar voor de bemiddeling, maar de journalist zoekt zélf contact met de familie.
(Telefoon gaat over)
10:30
Lisa
Elisabeth
Lisa
Elisabeth
Voice-over
Lisa
Elisabeth
Lisa
Elisabeth
Lisa
Elisabeth
Hallo?
- Dag, Lisa. met Elisabeth.
Hallo, hoe gaat het?
- En met jou?
Heradoptie is in de meeste Amerikaanse staten toegestaan. Er bestaan officiële procedures voor.
Hoe gaat het verder als ik in aanmerking kom?
- Er moet eerst een onderzoek naar je thuissituatie worden gedaan. dan kijken een maatschappelijk werker of alles in orde is. We nemen allebei een advocaat en dan moeten ze een overeenkomst tekenen om het wettig te maken.
Hoelang duurt dat?
- De adoptie is over een jaar officieel maar hij kan meteen bij jullie wonen.
Weet hij dat jullie een ander gezin voor hem zoeken?
- Nee, want als we niets vinden blijft hij natuurlijk hier.
11:23
Voice-over
Interviewer
Juridisch is deze heradoptie goed geregeld en het bemiddelingsbureau is erkend door de overheid. Maar procedures kosten tijd en geld. Om dát te omzeilen is er ook een informeel netwerk ontstaan waarbij ieder toezicht ontbreekt.
Eén van de slachtoffers van het ondergrondse circuit is Nita. Ze woont nu op zichzelf. Als minderjarige is ze zes jaar lang van hand tot hand gegaan. De vele heradopties hebben diepe wonden geslagen bij de jonge vrouw.
- Hoe vaak ben je herplaatst?
12:03
[caption]
NITA
12:03
Nita
Voice-over
Ik denk, even kijken... Een keer of vijf. Dat waren afschuwelijke ervaringen. Ik was bang en wist niet waar ik heen ging. Het was een vreselijke situatie want ik wist niet waar ik heen ging en bij wie ik ging wonen. Ze stuurden me steeds weer naar zomaar iemand toe.
Nita komt uit Haïti. Ze brengt daar haar jeugd door in een weeshuis. De omstandigheden zijn zwaar. Als een Amerikaans echtpaar haar adopteert, is ze dolgelukkig. Ze is dan 13 jaar oud. Maar al snel na de adoptie spelen kindertrauma's op. Nita wordt steeds onzekerder en neerslachtig.
Na zeven maanden geeft haar nieuwe moeder het op.  Via Internet probeert ze van het pubermeisje af te komen.
13:03
[caption]
Ik heb een 14-jarige dochter die ik heb geadopteerd in Haiti.
13:03
Voice-over
Via Internet probeert ze van het meisje af te komen.
13:07
[caption]
Helaas moeten we nu een nieuw gezin voor haar zoeken.
Hoe pakken we dat aan? M.
13:12
Voice-over
Nita
Er zijn vele Amerikaanse websites waar heradopties onderling geregeld kunnen worden. En de voorgeschreven regels en procedures worden makkelijk omzeild. Met een handgeschreven briefje dragen de adoptie ouders de voogdij over aan de nieuwe ouders. Het is gratis. En het is snel.
Er kwam een man naar school en zei: Ik kom Nita halen. Ik vroeg: Wie ben jij? Hij zei dat m'n vader hem had gestuurd.
Goed, zei ik. Hij ging met me naar ons huis en pakte al m'n spullen. Ik vroeg: Wat gebeurt er? En m'n vader zei: Je gaat bij hem wonen.
Ik bleef daar ongeveer een maand.  En op een dag stemden ze: Wie wil dat ze blijft en wie wil dat ze weggaat? Ze stemden en toen zetten ze me in een auto en brachten me terug.
14:19
[caption]
#ZEMBLA
14:19
Voice-over
Nita wordt uiteindelijk vier keer weggestuurd door nieuwe gezinnen. Want de sluipweg kent een gebrek: de voogdij is alleen tijdelijk overgedragen en op papier blijft het eerste adoptiegezin verantwoordelijk voor Nita. Keer op keer ontstaan er problemen na de verschillende heradopties en ze wordt steeds weer teruggebracht.
14:39
[caption]
Ik zou graag voorgoed van haar af zijn
14:39
Voice-over
Nita
Maar Nita is niet meer welkom. Er is zelfs een vijfde poging. Wéér wordt Nita naar een vreemd gezin gestuurd. Dit keer van Jean-Paul en Emily Cruse. Er wonen al acht kinderen bij het gezin. Vier andere meisjes zijn, net als Nita, via dubieuze websites voor heradoptie in huis gehaald. Maar achter het gezin blijkt een gruwelijk geheim schuil te gaan. De drie kleine meisjes worden misbruikt door de adoptievader Jean-Paul en Nita komt daar achter.
- Anderhalf jaar lang zei ik niks. Uiteindelijk ben ik naar m'n moeder gegaan en ik zei: dit zeggen de meisjes tegen me. Ze zei dat ik weer zou worden weggestuurd als ik erover zou praten.  Dus ik heb nooit iets gezegd en het ging maar door. Dan was ik buiten en zeiden ze: Hij heeft het weer gedaan.
Ik was bang dat ik weer weggestuurd zou worden. Ik was al op zoveel plekken geweest die niet bij me pasten. Ik dacht: ik wil niet weg, ik ben 17 ik weet niet wat er gebeurt. Ik ben in de war en heb hulp nodig. Maar ik kan hier niet meer blijven. 
15:58
Voice-over
Nita
Interviewer
Nita
Na 1,5 jaar kan Nita het niet meer voor zich houden. Ze vertelt alles aan de politie. Het leidt tot een rechtszaak en Jean-Paul Cruse wordt veroordeeld tot levenslang. Zijn vrouw Emily krijgt 1,5 jaar voor het intimideren van getuigen en het belemmeren van de rechtsgang.
Het is nu twee jaar later en Nita woont op zichzelf. Ondanks alle problemen is er af en toe weer contact tussen haar en haar eerste adoptie-ouders.
- Ik was boos, maar nu niet meer. Ik praat af en toe nog met m'n moeder. Ik weet dat ze probeerde me aan iemand anders te geven. Maar ze besefte niet dat ze me eigenlijk verkocht aan die onbekenden. Ik heb het ze lang geleden al vergeven.
Noem je haar nog steeds je moeder?
Ja, want zonder haar zou ik niet degene zijn die ik nu ben. Door alles wat ik heb meegemaakt ben ik een beter mens.  Ik leid gewoon m'n eigen leven.
17:01
Voice-over
Tony
Voice-over
Interviewer
Nita's adoptie ouders zijn vorig jaar gescheiden. Haar moeder wil niet reageren. Na veel gesprekken besluit adoptievader Tony wél een interview te geven.
Hij laat foto's zien van Nita en de andere kinderen die ze adopteren uit Haïti.
- Nita. Die is genomen in het weeshuis voor we ze adopteerden. Ze leken allebei meteen een goede band met het gezin te hebben.
Het stel heeft vier eigen dochters. Uit compassie besluiten ze vijf kinderen uit Haïti te adopteren. Tieners met verschillende achtergronden. Té verschillend. Na zeven maanden gaat het mis binnen het grote gezin. En de adoptie-ouders besluiten dat Nita weg moet.
- Je had waarschijnlijk ook problemen met je andere kinderen. Met je eigen kinderen. Maar die stuurde je niet weg. Waarom Nita wel?
18:02
[caption]
TONY
Adoptievader
18:02
Tony
Interviewer
Tony
Bij Nita was het anders. De kinderen voelden zich er niet prettig bij. M'n ex was gestrest en had ruzie met haar. Ik moest eerder van m'n werk komen om het op te lossen. Er moest iets veranderen anders zou het hele gezin uit elkaar vallen.
Begrijp je dat het schokkend kan overkomen?
Ja, dat begrijp ik. Maar als je voortdurend wordt geconfronteerd met een probleem gaat je besef van de desbetreffende omstandigheden rondom dat probleem, vervagen.
We gingen naar therapie en probeerden een oplossing te vinden. En uiteindelijk draaide het uit op rehoming.
19:12
Voice-over
Tony
Interviewer
Tony
Interviewer
Tony
Tony en zijn ex-vrouw kiezen voor de snelste en goedkoopste oplossing: ze zetten Nita op een website voor onderhandse heradoptie. Maar er is weinig controle op de gezinnen die de kinderen willen opnemen. En Nita komt in het gezin terecht van kindermisbruiker Jean-Paul Cruse.
- We hebben geen detective in de arm genomen om hun achtergrond na te trekken als je dat bedoelt. Nee.
Was het niet onverantwoordelijk om haar naar onbekenden te sturen?
- Ze waren niet helemaal onbekend. M'n ex heeft ze een paar keer gesproken en ontmoet. Ik heb ze nooit ontmoet of gesproken. Dus ik vertrouwde eigenlijk op m'n ex.
Betreur je het?
- Jawel. Achteraf is het makkelijker om te zien wat je fout hebt gedaan. Ik vind niet dat.... Ik mis haar, ik hou van haar. Ik zou het niet meer doen. Het was misschien legaal, maar dat maakt het nog niet goed. Dus ja, ik heb er wel spijt van.
20:44
Voice-over
Riley
Er zijn meer adoptiegezinnen die worstelen met problemen merkt psycholoog Debbie Riley.
In haar praktijk worden adoptieouders begeleid.  Ze spreekt met duizenden adoptieouders die niet meer weten hoe ze met probleemgedrag moeten omgaan.
- Het is moeilijk om de volgende dag naar je werk te gaan als je kind de salontafel heeft vernield
21:06
[caption]
Debbie Riley
Directeur
The Center for Adoption Support
21:09
Riley
Voice-over
Riley
Voice-over
Of je heeft geslagen en zegt dat hij je haat door wat in het verleden is gebeurd.  Deze ouders zeggen: Ik voelde me zo alleen. Ik wist niet met wie ik kon praten. Ik dacht dat ik zelf gek was. We zien hoe normale gezinnen doordraaien.
Ik denk dat het een combinatie is van niet voorbereid zijn en onrealistische verwachtingen.
In de praktijk van Riley volgt ook de familie Orson therapie. het stel is bezig met een officiële procedure voor de heradoptie van een tweeling.
- Hij doet zo. Kunnen jullie dat ook?
De meisjes zijn vijf jaar oud. Ze zijn eerst geadopteerd door een gezin in Texas. Maar de adoptiemoeder besluit na twee jaar afstand van ze te doen omdat er geen band is ontstaan. Om te voorkomen dat de tweeling nog meer trauma's oploopt zijn de Orson's met de meisjes in therapie gegaan.
22:14
Riley
Oké, kom maar verder.
Jullie moeten naar een rechter.
- Ja, over een paar weken.
Waarom is dat eigenlijk?
- We moeten onze naam veranderen.
Jullie moeten je naam veranderen?
- Dan heten we voor altijd Orson.
Dat is jullie derde naam.
22:41
Riley
Voice-over
Riley
Mrs. Orson
Voice-over
Mrs. Orson
Of het nu de eerste of de tweede adoptie is, het is belangrijk dat ze hun verdriet toelaten en het verlies accepteren. Want anders zal het altijd verhinderen dat ze iemand vertrouwen. Waarom zou je een moeder vertrouwen als de vorige je heeft afgedankt?
De tweeling woont nu negen maanden bij de Orsons. Dankzij de begeleiding kan het echtpaar beter omgaan met het probleemgedrag van de meisjes.
- Ze zijn gelukkig en er is liefde in het gezin. Maar ze zijn ook verdrietig om de twee moeders die ze zijn kwijtgeraakt.
Als moeder denk je: Het moet nu goed met je gaan. Want ik heb je geadopteerd en je hoort nu mijn kind te zijn. We zijn een gezin.
Zonder deze therapie zouden we als gezin niet zover gekomen zijn. Want we hebben ze pas negen maanden en zonder therapie zou het een puinhoop zijn.
Ze zien de worsteling van de meisjes, maar toch vinden ze dat het systeem van her-adoptie ook voordelen heeft.
- Als zij ze niet had afgestaan was ze vast onaardig voor ze geweest. Dus het eigenlijk goed dat ze het heeft gedaan want ze kon ze niet geven wat ze verdienden.
24:11
Riley
Dag. Kom je volgende keer weer met Miss Penny spelen?
24:28
Megan
Voice-over
Megan
Voice-over
Megan
Voice-over
Megan
Ti
Megan
Kleine pannenkoeken. Nick wil een sterrenpannenkoek.  Hij is klein.
Adoptiemoeder Megan heeft het langst getwijfeld of ze aan deze uitzending mee zou werken. Ze belichaamt de paradox van de heradopties. Megan heeft zowel de voordelen als de schrijnende tekortkomingen van heel dichtbij meegemaakt.
- Wil je nog een hapje pannenkoek?
Ze kan zelf geen kinderen krijgen, maar heeft er nu negen. Allemaal geadopteerd.
- Nee.
- Goed zo meisje.
Elf jaar geleden adopteert het stel het eerste kind. Megan reageert op een online advertentie voor een heradoptie. Een Amerikaanse vrouw wil van haar zoontje af die ze in China geadopteerd heeft. Zoon Ti is dan vier jaar oud.
Ze zei dat ze z'n adoptiemoeder was en moeite had om een band te krijgen. Ze zei dat hij grote oren en grote voeten had.
- Ik heb kleine voeten.

Ze zijn breed.
25:40
Megan
Ti
Megan
Ti
Megan
Maar op de foto had hij heel mooie oren. Ik vond hem beeldschoon. Dat was maandagmorgen. Dinsdag zei ze: ik wil dat jullie z'n ouders worden. Wanneer komen jullie je zoon halen?
- Dat was best wel goed.
Want zo kwam je bij mij terecht.
- Anders was ik hier nu niet.
Dat is waar.
26:09
Megan
Voice-over
We hadden een mooi jongetje, 90 dagen later was hij van ons. Alles ging goed.
Na de geslaagde ervaring sluit Megan zich aan bij een internetgroep voor heradopties. Als snel neemt Megan de taak van bemiddelaar op zich. Ze brengt paren die willen adopteren in contact met ouders die van de kinderen af willen. Het eerste jaar gaat alles goed. Tot een vrouw zich aanmeldt bij de site met de naam Big Mamma.
26:40
[caption]
MEGAN
Heradoptie-moeder
26:40
Megan
Interviewer
Megan
Voice-over
Ze kwam op onze site en stelde zich voor als een getrouwde vrouw met één kind die bij haar moeder in New York woonde en piano studeerde en nog een kind dat ze door heradoptie in huis haalde. En ze wilde haar gezin uitbreiden. Dat vertelde ze ons.
- En je geloofde haar?
Natuurlijk. Ze stuurde mooie foto's en had een goed verhaal. Ze stelde ze zich voor en zo introduceerden we haar bij anderen.
Maar het zijn allemaal leugens. Big Mama's echte naam is Nicole Eason. Bij jeugdzorg is ze berucht. Haar eigen kinderen zijn haar ontnomen en  haar man, Calvin, wordt verdacht van kindermisbruik.  Maar niemand trekt hun achtergrond na.
27:33
Megan
Interviewer
Megan
Voice-over
We wilden niet verwikkeld raken in de formaliteiten. Dat was tussen...... Dat was niet onze.... We waren geen professionals. En we zeiden tegen de mensen: Neem een advocaat.
Maar het ging om kinderen.
Het liep uit de hand. Ik denk dat... Misschien was ik naïef.... Maar ik denk dat alle betrokkenen dachten dat iedereen het beste voorhad met de kinderen. Iedereen dacht: Waarom zou je een kind adopteren als je er niet van houdt?
Uiteindelijk wordt Megan gewaarschuwd voor Big Mama door de Amerikaanse opsporingsdienst voor cybercriminaliteit. Maar het is te laat. Twee weken daarvoor zijn twee kinderen bij Nicole Eason afgeleverd. Megan besluit ze te gaan redden en vertrekt meteen naar het huis van de Easons .
28:41
Megan
Voice-over
Toen we er aankwamen, was Nicole er niet. Calvin was thuis. Ik zei: ik kan het alarmnummer bellen. Ik had m'n telefoon vast. Hij draaide zich om naar de kinderen en zei: Pak je troep en wegwezen. Het huis zag er vreselijk uit. De kamers hadden geen deuren. Er lag hondenpoep en urine op de veranda. Er lag iets doods in het huis. Je zag de beestjes kruipen. Het meisje zei: Moet ik nog een keer ergens anders naartoe? Toen besloot ik dat zij nooit mee ergens anders naartoe zou hoeven.
Het meisje is nu 16 jaar en heet Poppy. Ze worstelt met emoties en gevoelens over alle gebeurtenissen die haar zijn overkomen. Maar ze neemt haar adoptiemoeder Megan niets kwalijk.
20:51
[caption]
POPPY
20:51
Poppy
Voice-over
Megan
Poppy
Voice-over
Megan
Ze deed iets goeds maar ze wist niet dat de Easons geen goede mensen waren. Ik ben kwaad om wat er gebeurd is. Het is een mengeling van emoties. Ik vind dat ze niet de kans hadden mogen krijgen om zoiets te doen. Mensen moeten hun achtergrond beter natrekken.
Pas 8 jaar later worden de Easons opgepakt na een standaard politiecontrole.
Wat wil je aan naar de rechtbank? Deze trui of deze?
Eén van deze truien.
In de vervuilde woning van de Easons treffen de agenten wéér kinderen aan. Via heradoptie-sites heeft het stel nieuwe kinderen in handen weten te krijgen.

We zijn er samen aan begonnen en maken het samen af.
30:42
Voice-over
Megan
Voice-over
Poppy
Megan
Poppy en Megan zijn opgeroepen als getuigen in de rechtszaak tegen de Easons.
Ze kon twee dingen doen. Ze kon het vergeten en vaststellen dat ze het had overleeft en daarmee uit. Maar Poppy wilde zorgen dat ze het niemand anders kunnen aandoen. Ze is de sterkste persoon die ik ooit heb gekend. Dat is ze echt.
De rechtszaak zal een week duren en vindt plaats in Chicago. Ondanks alles zijn Megan en Poppy niet tégen her-adoptie. Voor Poppy is het zowel haar hemel als haar hel geworden.
Ik ben blij dat de Easons hun verdiende loon krijgen. Maar ik ben ook blij dat ik door hen m'n moeder heb leren kennen.
Voor ons was heradoptie iets moois. Het is niet goed zoals het gegaan is in Poppy's geval. Maar zo is ons gezin ontstaan.
32:01
Megan
Voice-over
Poppy
Interviewer
Poppy
Zo te zien moeten we morgen getuigen. Ze zou ons mailen.
De Easons worden beschuldigd van sexueel misbruik van meerdere minderjarige kinderen waaronder Poppy.
Om erover te praten waar al die mensen bij zijn, maakt me wel zenuwachtig. Ik heb er alleen maar over gepraat met de weinige mensen die ik echt ken. Ik heb er niet met veel mensen over gepraat.
Ben je bang om Nicole Eason te zien?
Niet echt, want ik weet dat ze me niks kan doen.
32:42
Voice-over
Het proces vindt plaats achter gesloten deuren. De journalisten mogen er niet zijn. Maar ze geven Poppy een schetsboek mee. Zo kan ze met haar tekeningen laten zien wat het proces met haar doet.
32:58
[caption]
1e dag van het proces
33:02
[caption]
Als er iets misgaat, lijkt het of er donkere wolken om me heen zijn.
33:11
[caption]
2e dag van het proces
33:16
[caption]
Maar ik ben sterk
33:25
[caption]
Laatste dag van het proces
33:31
Voice-over
Poppy
Voice-over
Poppy
Megan
Na de uitspraak is Poppy opgelucht en blij. Nicole en Calvin Eason zijn door de rechter veroordeeld.
- Ze mogen geen kinderen meer hebben. Ze mogen een heleboel dingen niet meer. Dus ik ben opgelucht.
Drie maanden later bepaalt de rechter de strafmaat. Nicole en Calvin krijgen gevangenisstraffen van 40 jaar opgelegd.
Ik heb het me te veel aangetrokken en nu voel ik me opgelucht.
Nu kunnen we haar buitenzetten bij het vuilnis.
34:08
Voice-over
De strijd van Poppy en Megan heeft tot maatregelen geleid. In de staat Illinois en negen andere staten, zijn de straffen aangescherpt voor het ontduiken van de wettelijke procedures. Ook wordt in die staten verboden om met foto's van de kinderen op dit soort sites te adverteren. Maar in veel Amerikaanse staten blijft de situatie ongewijzigd.
34:41
[caption]
WWW.ZEMBLA.TV
34:42
Voice-over
Interviewer
Child
Voice-over
Geadopteerde kinderen met problemen worden in Amerika ook naar dit strenge heropvoedingskamp gestuurd. Ze moeten er soms jaren blijven.
Hoe vind je het hier?
Ik zou liever thuis zijn.
Kijk op onze website voor deze extra reportage.
34:59
[caption]
ZEMBLA
Internationaal
Samenstelling en Regie
Sophy Przychodny
Nederlandse bewerking
Marieke van Santen
Eindredactie:
Manon Blaas

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de ZEMBLA-nieuwsbrief en ontvang wekelijks als eerste onze beste nieuwsverhalen, achtergrondartikelen en exclusieve video's.