Kassa

zelf procederen bij de kantonrechter ?

Geplaatst door: vrouwe elske op: 02-02-2012 13:41
Vanaf 1 juli 2011 is de zogeheten kantonrechtersgrens verhoogd van 5000 Euro naar 25000 Euro. Wat kan dat betekenen voor de consument die denkt een civiele vordering te hebben? De kantonrechtersgrens was dus ooit 5000 Euro en dat betekende dat je voor niet in de wet genoemde uitzonderingen ( huur, huurkoop, arbeidszaken) indien de vordering de grens te boven ging, aanzienlijk kosten moest maken voor de bijstand van een verplichte advocaat. De consument die niet of niet helemaal recht had op toevoeging van een advocaat of geen beroep kon doen op zijn/haar rechtsbijstandverzekeraar, had het dus moeilijk. Procederen in zulke gevallen moet goed worden overwogen en dat was zeker het geval voor vorderingen met een beloop net over de 5000 Euro. Zelfs een advocaat kan immers niet garanderen dat het een gewonnen zaak betreft en bovendien worden zelfs dan niet alle kosten door de tegenpartij vergoed. En de kosten van de advocaat lopen al snel op tot de kosten van de hoofdvordering. Nu de kantonrechtersgrens is verhoogd tot 25000 komt het kosten en baten plaatje er ineens anders uit te zien, immers men mag nu zelf procederen bij de kantonrechter tot die grens. ( tip in een tip: u kunt de vordering die net boven de 25000 Euro gaat ook maximeren tot dat bedrag om zo een ingang te hebben bij de kantonrechter). Maar kan dat wel zelf procederen, en hoe gaat dat in zijn werk? De zaken waar ik nu over spreek zijn civiele zaken die moeten worden ingeleid met een dagvaarding. De dagvaarding mag u niet uitbrengen dat moet een gerechtsdeurwaarder voor u doen. Deze rekent hiervoor de kosten van het uitbrengen aan u door. Tevens zal de rechtbank u griffiekosten in rekening brengen. Wel kunt u zelf de Conclusie van Eis schrijven en zelf reageren op het verweerschrift van de tegenpartij, Conclusie van antwoord. In principe in simpele zaken mag er maar een keer worden geeist en een keer worden geantwoord tenzij de rechter anders oordeelt. Er komt een keer een eind aan de schriftelijke ronde: dan wordt er een eindvonnis beslecht of de rechter kan partijen bijvoorbeeld gebieden een comparitie te houden om zo te beproeven of een concessie mogelijk is. Zelf procederen is alleen aan te raden indien de zaak simpel en duidelijk is en er bewijs voor handen is. Als u het niet aandurft zelf te procederen kan u een ander opdracht geven de zaak inhoudelijk juridisch steekhoudende te maken. Deze derde draagt bij voorkeur de titel meester (mr.) of LLM. Deze titel is namelijk beschermd. Het betekent dat er een professionele man/vrouw bezig is met uw zaak. Advocaten dragen altijd de titel mr of LLM. Het beroep advocaat is immers ook beschermd: alleen advocaten mogen partijen vertegenwoordigen in zaken boven de 25000 Euro en in Hoger Beroep en Cassatie-zaken. Een advocaat inzetten op een kantonrechterszaak is een dure optie, beter kan men terecht bij een betrouwbaar incassobureau, of een (incasso) jurist. Deze personen werken tegen aanzienlijke lagere tarieven dan een advocaat , en indien de titel mr. of LLM wordt gevoerd weet u dat de persoon in kwestie in ieder geval academisch juridisch geschoold is. De partij die uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld wordt veroordeeld in de kosten van de tegenpartij. Maar dat zijn nooit altijd de daadwerkelijk gemaakte kosten, dus houd hier rekening mee. Bovendien moet u bedenken dat er mogelijk een Hoger Beroep wordt ingesteld tenzij deze door de wet is uitgesloten,
Reactie door hanneke op 14-02-2012 13:54
Een uitgebreid stuk, met veel informatie. Maar doordat er behoorlijk wat jargon in zit (en er taalkundig ook nog wel wat valt te verbeteren) is het voor 'gewone mensen' niet erg goed te begrijpen. Een voorbeeld van wat ik bedoel: "Er komt een keer een eind aan de schriftelijke ronde: dan wordt er een eindvonnis beslecht of de rechter kan partijen bijvoorbeeld gebieden een comparitie te houden om zo te beproeven of een concessie mogelijk is." Deze zin is veel te lange zin. Ook zitten er drie kernen in. De zin is ook lastig te lezen doordat er te weinig komma's gebruikt zijn. Bovendien zitten er minstens 6 woorden in die door de meerderheid van de mensen niet of nauwelijks begrepen worden. Mijn retour-tip: laat er een volgende keer een taalkundig ingesteld iemand overheen gaan. De informatie is namelijk echt wel waardevol, maar zal nu door veel mensen niet begrepen worden. En dat is gewoon jammer.
Reactie door hanedorp op 14-02-2012 20:13
@hanneke, het is inderdaad een te lang "betoog" . Zeker is ook, dat een stuk moeilijker leesbaar is, als de zinnen te lang zijn.Daarbij uitdrukkingen, die alleen te begrijpen zijn als je een juridische opleiding hebt gedaan. Anderzijds vraag ik mij af, is het juist de bedoeling om mensen af te schrikken bij een onleesbaar en moeilijk te begrijpen stuk? Je laat het dan wel uit je hoofd om je eigen verweer te voeren.
Reactie door emmap op 14-02-2012 20:32
Eens met voorgaande sprekers vwb het vakjargon, misschien ben ik een heel simpele ziel, hoor, maar ik weet niet eens wat een 'civiele vordering' is... Wat is civiel... wat is een vordering? Echt, ik zou het op moeten zoeken. Zo kan ik nog wel even doorgaan ;-) (doe ik niet, zou erg saai worden vrees ik) Inhoudelijke vraag: Wanneer is het aan te raden een bemiddelaar ('mediator') in te schakelen? Hoe ligt dat met de kosten, wordt dat vergoed door een rechtsbijstandverzekering?
Reactie door hanedorp op 14-02-2012 21:33
@emmap. Kom op zeg, als je iets niet begrijpt, hoef je maar te googlen en het verschijnt op het scherm.
Reactie door mahonie op 15-02-2012 13:11
De kritische opmerkingen van Hanneke zijn heel terecht. Als je een stuk schrijft voor een breed publiek dan hoor je rekening te houden met het algemene kennisniveau van degenen tot wie je je richt. Het gaat niet aan om je te dwingen te gaan googlen om de betekenis te achterhalen, beste Hanedorp. Bij bij voorbeeld 'comparitie' had de schrijver van het stuk een korte omschrijving kunnen toevoegen. Wat de Vrouwe Elske ook vergeet te melden dat de regering de griffierechten heel fors heeft verhoogd om de toegang tot de rechter te beperken. al wordt dat natuurlijk ontkend.
Reactie door manwijf op 16-02-2012 12:43
Ik betwijfel eerlijk gezegd of het vertalen naar Sjors- en Sjimmietaal verschil zou maken. Indien je niet in staat bent om je mondeling of schriftelijk goed uit te drukken, is het niet raadzaam om zelf te procederen. Als je deze uitleg niet begrijpt, ben je lijkt me sowieso kansloos in een proces dat je zelf voert. Die boodschap is toch wel overgekomen?
Reactie door hanedorp op 16-02-2012 13:51
Je eigen verweer voeren ? Voor simpele zaken is dat niet zo heel moeilijk. Gewoon in je eigen woorden, dus het juiste verhaal vertellen, wordt door de rechter meestal wel gewaardeerd. Ben geen jurist en het is mij ook gelukt. De vordering is afgewezen en ik ben in het gelijk gesteld. Verder is het interessant, om eens plaats te nemen op de publieke tribune tijdens openbare zittingen en te ervaren hoe het eraan toegaat tijdens kleine rechtzaken. Het is lopende band werk en niet iets om tegenop te zien.
Reactie door essesteijn op 16-02-2012 14:22
Het is inderdaad moeilijk om in niet juridische taal te vertellen hoe deze zaken in elkaar zitten. Zo ben ik geconfronteerd met een zaak voor de kantonrechter waar deze met instemming van beide partijen mondeling vonnis heeft gewezen. Nu komt de andere partij terug op iets wat de kantonrechter in de mondelinge toelichting op het vonnis zou hebben gezegd. Bij de griffie van de kantonrechter is daarover niets meer te achterhalen, omdat de zaak is GEROYEERD. Dan vraag je je ook af :wat is dit nu weer en kan dat zo maar?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!