Kassa

Wel besteld, maar niet geleverd

Geplaatst door: read op: 13-04-2011 08:31
(herzien versie) Als het gekochte produkt bij een koop op afstand niet uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling door de verkoper kan worden geleverd, dan is de verkoper zonder een ingebrekestelling in verzuim. De verkoper moet in dat geval binnen de genoemde termijn de koper daarover tijdig inlichten. TIP De aankoopprijs dient dan binnen 30 kalenderdagen na de datum van kennisgeving kosteloos aan de koper worden teruggegeven. Bron: ReadAC 13-4-2011 levertermijn,koop-op-afstand,kennisgevingtermijn
Reactie door read op 13-04-2011 16:54
marcel75 Sinds 1-1-2011 is de wet ten deze veranderd en hoef je als koper, de verkoper niet meer in gebreke te stellen. De rechter gaat voortaan uit van verzuim als dat al in de wet geregeld is. Over deze verandering kun je informatie krijgen bij ConsuWijzer en Jurofoon. ReadAC.
Reactie door tp op 13-04-2011 16:59
Verrek, een reactie? Dan is ie ziek.....
Reactie door marcel75 op 13-04-2011 17:21
Maar dan is de bron ook niet ReadAc, maar bijvoorbeeld consudommer en juronix. Als je trouwens dergelijke zaken roept, moet je wel goed naar de hele tekst kijken. Dan zou je weten dat er ook uitzonderingen zijn. Overigens ging een rechter altijd al uit van verzuim als dat in de wet is geregeld. Bijvoorbeeld na ingebrekestelling of een mededeling van de schuldenaar dat nakoming definitief niet meer mogelijk is.
Reactie door marcel75 op 13-04-2011 09:57
[edit red.: Daarnaast is ook deze tip wederom gebaseerd op een eigen aanname. Nergens in de wet en/of rechtspraak is vastgelegd dat een partij in verzuim is als er niet binnen 30 dagen geleverd is. Een ingebrekestelling is, als je het voor de rechter wilt brengen, wel haast vereist. Met die ingebrekestelling stel je iemand in verzuim. Dan hoef je voor de rechter niet meer aan te tonen dat de tegenpartij in verzuim was. Scheelt je dus een bewijsprobleem. Ook kan bij de bestelling al duidelijk gemaakt worden dat er een bepaalde levertijd is die langer duurt dan 30 dagen. Zeer gebruikelijk bij het reserveren van nog uit te brengen mediadragers. Komt een cd bijvoorbeeld pas over 2 maanden uit, dan kan de verkoper niet 30 dagen na de koop/reservering in verzuim zijn omdat hij niet in de gelegenheid is om te leveren.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!