Kassa

Voorbeeld brief verweer tegen onterechte aanmaning zonder ontvangst product

Geplaatst door: tdehond op: 14-02-2010 12:28
M.i. is sprake van een onterechte incasso procedure ( of aanmaning). Ik heb geen proefexemplaar van het blad ( of product) ontvangen. Derhalve is er geen proef periode ingegaan. Ik heb dan ook geen overeenkomst gesloten, noch een betalingsverplichting t.a.v. naam bedrijf. Mocht u het tegendeel kunnen bewijzen, dan zie ik gaarne rechtsgeldig bewijs van de ontvangst van het proefexemplaar binnen uiterlijk 10 werkdagen tegemoet ( b.v. handtekening retour kaart). Gaarna ontvang ik binnen uiterlijk 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van in gebreke blijven van Suduko Sun mij een proefexemplaar toe te zenden. Ook verwacht ik dat vermeld staat dat de onterechte incassoprocedure ingetrokken wordt. BTW Stichting Consuwijzer deelt mijn zienswijze in deze. BTW Niet u, als ontvanger, maar de verzender moet bewijzen dat een product door u ontvangen is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!