Kassa

verlengingen en opzegtermijnen, wie het weet, mag het zeggen

Geplaatst door: read op: 31-05-2010 18:38
@@@ Dat is dus knap vervelend, dat de nieuwe wetgeving over de opzegtermijnen en de verlengingen van abonnementen en overeenkomsten voor de zoveelste keer fors vertraagd wordt door de wetgever in dit land. Hoe is nu de stand van zaken? TIPS Het principe wordt : na een kontrakt van het eerste jaar (12 maanden) mag er niet meer stilzwijgend verlengd worden en wordt de opzegtermijn 1 maand. 1. Publicatiedatum op 1 juli 2009 de telecomsektor (internet/mobiel bellen/kabel) Ingangsdatum: 1 juli 2009 2. Vermoedelijke publicatiedatum op 1 juli 2011 (sportscholen, kranten en tijdschriften e.d.) Vermoedelijke ingangsdatum: 1 juli 2012 Abonnementen en lidmaatschappen die in de wet worden aangepakt, zijn die van sportscholen, boekenclubs, tijdschriften, internetbedrijven en autopechdiensten. Consumenten krijgen verder het recht om op dezelfde manier op te zeggen als de wijze waarop het abonnement is aangegaan (per post, e-mail e.d.). Voor kranten en tijdschriften is een belangrijke uitzondering gemaakt. Die mogen een opzegtermijn van drie maanden hanteren, waar in de wet verder een maximum van een maand geldt. Een heel belangrijke wijziging is, dat in de nieuwe situatie proefabonnementen per definitie automatisch aflopen en dus niet meer stilzwijgend kunnen worden omgezet in een gewoon abonnement. 3. Vanaf 1 januari 2010 hanteert de verzekeringssector (voorlopig op vrijwillige basis) voor schadeverzekeringen het principe van éénjarige contracten. Deze contracten zijn na het eerste jaar met een termijn van maximaal een maand opzegbaar. In de praktijk loopt de verzekeringssector vooruit op een wettelijke regeling en is het meestal nu al mogelijk om per maand op te zeggen. Dit geldt overigens alleen als de verzekeraar aangesloten is bij het Verbond voor Verzekeraars. ReadAC.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!