Kassa

verjaring energierekening electra

Geplaatst door: read op: 07-04-2011 10:33
Bij een consumentenkoop verjaart de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs door verloop van twee jaren. Maar hoe zit dan dan precies met de vorderingen bij gas en electra? TIP Op 1-5-2003 is de nieuwe consumentenwetgeving ingegaan. In die wet staat heel duidelijk dat electriciteit een consumentenkoop is en dat daar de verjaringstermijn van 2 kalenderjaren voor staat (BW7/5). In dat artilkel staat niets over de levering van gas. Daar zal zich dus een rechter over moeten uitspreken als je daar een conflict over krijgt. Bovenstaande informatie strookt NIET met de informatie van ConsuWijzer. ConsuWijzer is van mening dat: *als u voor 14 juli 2004 klant bent geworden van het energiebedrijf, dan is de verjaringstermijn 5 jaar. *ben je na deze datum klant geworden, dan is de verjaringstermijn 2 jaar. ReadAC.
Reactie door andres1965 op 01-06-2011 11:56
Ik vraag me af of het standpunt van ConsuWijzer juist is. Je hebt een overeenkomst met het energiebedrijf voor de levering van energie. Nu is het bij de levering van energie lastig vast te stellen of sprake is van afzonderlijke deelleveringen. De levering loopt immers continue door. Er zijn geen afzonderlijke pakketjes energie aan te wijzen. De facturering laat echter iets anders zien : daar wordt de energielevering per 12 maanden afgerekend met de klant. Je zou dus kunnen stellen dat de levering in blokken van 12 maanden verloopt. Dit zou betekenen dat een vordering over een tijdvak dat vóór 14 juli 2004 gelegen is, een verjaringstermijn van 5 jaar kent en tijdvakken daarna een verjaringstermijn van 2jaar. De mening van consuwijzer zou betekenen dat een klant van een energiebedrijf tientallen jaren met een verjaringstermijn van 5 jaar blijft zitten. Dat schept een stevige rechtsongelijkheid en is bovendien in strijd met de bedoeling van het consumentenrecht : de bescherming en rechtszekerheid van consumenten bevorderen.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!