Kassa

Ontbindingsrecht bij koop op afstand

Geplaatst door: dearagain op: 03-06-2013 18:40
HERZIENE VERSIE Ontbindingsrecht bij Koop op Afstand: Bij een koop op afstand heb je, nadat de (koop)overeenkomst is ingegaan, 7 werkdagen bedenktijd om de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden alsnog te ontbinden. Wettelijk begint de bedenktermijn van 7 werkdagen te lopen één dag nadat je het product en/of de bevestiging van de koopovereenkomst hebt ontvangen. Krijg je niet tijdig (dat wil zeggen, uiterlijk bij de aflevering van het produkt) een bevestigingsbrief met daarin de wettelijk verplichte informatie, dan heb je zelfs 3 maanden het recht om te ontbinden. Bij shops die aangesloten zijn bij de Thuiswinkel Organisatie heeft de klant 14 dagen bedenktijd. Bij ontbinding binnen de bedenktijd krijg je het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten zo spoedig mogelijk terug en in elk geval binnen 30 dagen na de ontbindingsdatum. Bij diensten* gaat de bedenktijd (vaak) in, direkt nadat je op de akkoordknop hebt gedrukt of direkt nadat je telefonisch danwel digitaal accoord bent gegaan, m.a.w. dan begint de bedenktijd op de dag dat u het contract hebt gesloten. (*) Jurisprudentie: de bedenktijd bij een overeenkomst op afstand van televisie-, internet- en telefoniediensten gaat pas in nadat de aanbieder de benodigde apparatuur heeft geleverd én toegang heeft verleend op het netwerk. Nieuwe jurisprudentie omtrent het herroepingsrecht van de koper geeft aan, dat de consument ook het recht heeft om zich te bedenken voordat het bestelde afgeleverd is en/of hij de koopbevestiging met de wettelijke informatie heeft ontvangen. De kantonrechter in Assen oordeelde op 15-3-2011, dat gelet op de in artikel 7:46d BW gegeven termijn, een koper ook vóór ontvangst van de zaak bevoegd is om de koopovereenkomst (al) te ontbinden (Zie: LJN BP8079). Zie ook: [url=http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=4192: http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=4192[/url: [url=http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6720&bron=nb: http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6720&bron=nb[/url: dearagain

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!