Sfeerfoto van Kassa
Kassa
Kassa

Kassa zie je weer live op maandag 22 augustus, om 20.30 uur op NPO1!

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en actuele artikelen. Bekijk de Kassa-uitzending online!
Kassa

Zwembad Starline

Geplaatst door: kerrycurcuma op: 29-10-2010 22:11
Heeft iemand ervaring met hetzelfde gebrek en /of service Starline? Starline Pools & Equiment is leverancier van ons zwembad. Dit zwembad is in 2004 aangelegd door haar dealer de besloten vennootschap Huijsing Zwembaden BV. te Woerden. Een maand na de installatie heeft Huijsing zijn bedrijf verkocht aan Rob de Ruijter, dat(volgens zeggen) door de vele claims van consumenten en de ondeskundigheid van Huijsing in staat van faillissement was verklaard. In 2009 kwamen en scheuren in het zwembad, waardoor lekkage optrad. Wij hebben bouwbedrijf Krepidoma te Ouddorp in maart 2010 opdracht gegeven een rapport op te stellen, dat heeft vastgesteld, dat de betonnen bodemplaat te kort was en het trapgedeelte niet ondersteund is, waardoor de trapt ‘hangt’ aan de rest van het bad. Starline schrijft voor dat het trapgedeelte deugdelijk dient te worden ondersteund. Huijsing heeft bij het plaatsen van het zwembad ongetwijfeld gezien dat de betonnen bodemplaat te kort was. Ondanks dat heeft hij toch het zwembad geplaatst in de veronderstelling, dat wij als consumenten het gebrek niet zouden zien, omdat de fout zich onder de grond bevindt en is ‘verborgen’. Hij heeft dus willens en wetens geen deugdelijke ondersteuning geplaatst onder het trapgedeelte. Huijsing Zwembaden is niet meer aansprakelijk te stellen, omdat deze failliet is verklaard en Huijsing privé met de noorderzon is vertrokken. 1. Starline verplichtte ons met een officiële dealer in onze regio in zee te gaan. In ons geval was dat Huijsing zwembaden BV. te Woerden. Dit om de garantie zeker te stellen. 2. Starline garandeert in haar folders en op haar website de betrouwbaarheid en deskundigheid van haar dealers. 3. Boven alle brieven, folders, rekeningen en ander materiaal prijkt het logo van Starline. Hierdoor wordt de schijn/het vertrouwen gewekt, dat de werkzaamheden van Huijsing worden uitgevoerd onder de bescherming en het toezicht van Starline, die haar naam verleent aan alle werkzaamheden en geleverde producten. Daarbij stelt Starline een complete ondernemingsformule ter beschikking die is gericht op economisch voordeel voor alle betrokken partijen. Door Starline wordt bij de verkoop van haar producten gebruik gemaakt van het netwerk van dealers die met betrekking tot de reputatie van het product voldoet aan de eisen van die Starline aan haar dealers stelt. Starline was bekend met de slechte reputatie van Huijsing, doch heeft nimmer ingegrepen. Sterker nog: Het enige wat telt is de verkoop van een ondeugdelijk product. Desondanks loopt de consument dus het risico van een slecht eindproduct. Starline en het dealersnetwerk behelzen meer dan een leverancier en onafhankelijk zwembadbouwer. In dat geval suggereren de formule en samenwerking, dat de consument te maken heeft met een betrouwbare partij, Starline, die haar reputatie hoog wil houden. 4. Er is onlangs een wet in het leven geroepen: De Wet Oneerlijke Handelspraktijken (Wet OHP). Deze wet zegt onder meer dat misleidend is de reclame, waarin dingen worden gezegd die niet waar zijn. De reclame van Starline is misleidend omdat deze schriftelijk de deskundigheid en betrouwbaarheid van haar dealers garandeert. 5. Voorts wordt door Starline de schijn opgewekt, dat met een betrouwbare en deskundige dealer wordt gehandeld. Wij hebben hier te maken met de leerstukken van het opgewekt vertrouwen of de opgewekte schijn.
Reactie door jscholtes op 30-10-2010 11:55
'Sterker nog: Het enige wat telt is de verkoop van een ondeugdelijk product.' Ik heb uw verhaal met belangstelling gelezen. Ik ben geen jurist en ik heb ook geen ervaring met product of leverancier. Er vielen me wel een aantal zaken op zoals bovengenoemde zinsnede. Het lijkt mij dat niet het product niet deugdelijk is, maar wel de door de dealer uitgevoerde plaatsing. Ik vraag mij af of uw inhoudsbeschrijving over wat de leverancier/dealer relatie zou moeten zijn overeenkomt met de inhoud van de dealerovereenkomst.
Reactie door marcel75 op 30-10-2010 12:00
Vervelend verhaal, maar wat wil je hier nu mee bereiken? Als je een dergelijk probleem hebt, schakel dan je rechtsbijstandverzekering in of een advocaat en begin een zaak tegen de leverancier. Heb je de leverancier wel al in de gelegenheid gesteld om polshoogte te komen nemen en een passende oplossing aan te bieden?
Reactie door kerrycurcuma op 30-10-2010 16:53
hartelijk dank voor uw reactie. Mijn vraag was naar meer ervaringen,met name om te kunnen stellen dat de dealer niet deskundig en betrouwbaar was en daarmee te bewijzen dat Starline van het ondeskundige werk en onbetrouwbaarheid van Huijsing op de hoogte was.Ik val het product van Starline niet aan maar ondeskundige plaatsing geeft scheuren in het product.Wanneer meer mensen deze ervaring hebben dan had Starline deze dealer niet meer moeten leveren.Bij een bezoek aan de showroom van Starline Valkenburg werden wij naar Huijsing verwezen omdat hij in onze regio Starline zwembaden verkocht,tegelijkertijd geldt de garantie op het zwembad alleen als een Starlinedealer de werkzaamheden van de plaatsing verrichtte.
Reactie door marcel75 op 30-10-2010 16:57
Kerry, En dus moet je klagen bij Starline. Niet bij de installateur in dit geval. Heb je dat al gedaan? De kans dat je iemand met een zelfde zwembad, zelfde installateur en zelfde probleem hier zult vinden zal niet groot zijn. Niet iedereen heeft immers een zwembad in de tuin liggen.
Reactie door kerrycurcuma op 30-10-2010 17:03
Marcel, ja,wij hebben als eerste Starline aangeschreven,maar deze is alleen bereid de scheuren te herstellen.Dat is niet de oplossing.Volgens een bouwdeskundige moet de betonplaat alsnog verlengd worden.En ja Starline zal verder nog worden aangesproken maar de volgorde was eerst meer ervaringen.Wij hebben via via en van horen zeggen veel negatieve ervaringen gehoord maar via via ie onvoldoende voor een procedure. Kerry
Reactie door marcel75 op 30-10-2010 17:10
Sinds wanneer kun je niet meer zelfstandig een zaak beginnen? Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Zet die er dan op! En anders kun je gewoon zelf een zaak beginnen. Is in de regels vrijwel niets goedkoper dan een collectieve zaak.
Reactie door kerrycurcuma op 30-10-2010 17:24
Natuurlijk kan ik een zaak beginnen,maar getuigen hebben in een zaak is altijd sterker.Kernpunt van de marketing van Starline is ook het opgewekt vertrouwen en toerekenbare schijn.M.a.w. we hebben meer ijzers op het vuur liggen. Kerry
Reactie door marcel75 op 30-10-2010 19:28
Kerry, Getuigen zijn alleen getuigen als ze bij jou gezien hebben dat er ondeugdelijke geplaatst is. Anders zijn het gewoon medestanders. Of opgewekt vertrouwen en toerekenbare schijn de kernpunten zijn van de marketing van Starline waag ik te betwijfelen. Ik zou overigens het juridisch taalgebruik over laten aan de advocaat en de rechter. En wacht niet te lang met het opstarten van een proces. De te langer je wacht, des te kleiner je kansen op succes. Alle schade die je namelijk nog oploopt door te wachten met het opstarten van een zaak, komt voor je eigen rekening.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!