Kassa

zuiveringsheffing - ingezetenenheffing

Geplaatst door: h.a. jansen op: 31-01-2012 20:47
We hebben de rekening ontvangen van lococensus (zuivering- en Ingezetenenheffing) in ons gezin is niets veranderd toch ontvingen we een veeeel hogere rekening: vorig jaar € 63,76 NU € 161,26 KAN IEMEND MIJ EEN VERKLARING GEVEN.
Reactie door zwaardvis op 31-01-2012 21:06
Niet zonder nadere specificatie: Kijk ook hier hier
Reactie door naitsoezn op 31-01-2012 21:14
Onder een steen gelegen de afgelopen jaren? Met de PVV / VVD aan de macht zul je de komende tijd wel vaker tegen onverwachte tegenvallers aanlopen....
Reactie door carola.83 op 31-01-2012 21:34
Ik vermoed dat het hiermee te maken heeft (vetgedrukte): Persbericht: Lococensus en Tricijn stoppen met meeliften Vitens De belastingkantoren Lococensus en Tricijn stoppen per 1 januari 2012 met het 'meeliften' op de nota van drinkwaterbedrijf Vitens. Dat betekent dat huishoudens de aanslagen voor de waterschapsbelastingen zuiveringsheffing en ingezetenenheffing vanaf 1 januari 2012 direct aan Lococensus of Tricijn betalen, in plaats van via de nota van Vitens. De verandering in de betaalwijze geldt voor een deel van de huishoudens van het gebied van de acht waterschappen waarvoor Lococensus en Tricijn waterschapsbelasting heffen en innen. Dit zijn de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Reest en Wieden, Vallei & Eem, Veluwe en Zuiderzeeland. De huishoudens die te maken krijgen met de verandering worden per brief op de hoogte gesteld. Lococensus en Tricijn zijn onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT). GBLT is opgericht per 1 januari 2011. GBLT heft en int belastingen en geeft uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Door de inning van de waterschapsbelasting zelf uit de voeren verwacht GBLT kostenefficiency te bereiken. Daarnaast zijn de overheden in Nederland verplicht om gebruik te maken van bestaande basisregistraties, zoals het GBA en per 1 juli 2011 van de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen). Vitens maakt geen gebruik van deze basisregistraties. Door zelf de aanslagen te verzorgen voldoet GBLT aan de wettelijke verplichting om gebruik te maken van de basisregistraties. Bovendien zijn gegevens in eigen beheer.
Reactie door valerius-2 op 31-01-2012 22:53
Verschillende aanslagen nu bij elkaar opgetelt? Of in het verleden voor 1 persoons huishouden aangeslagen.
Reactie door getty op 03-02-2012 14:54
Wat je voorheen via de waternota betaalde betaal je nu aan locosensus. Ik ontving van hun ook een hogere nota, maar vervolgens van vitens een verlaagde water nota. Je betaalt dus niet meer, maar op een andere manier.
Reactie door ultraglide1998 op 03-02-2012 16:38
Als je nou gewoon eens met lococensus gaat bellen !!!! Tjezus , sommige mensen.....

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!