Kassa

Zorgkosten betalen uit eigen vermogen

Geplaatst door: kvrolijk op: 07-11-2011 16:44
Oud minister Bos, thans adviseur bij de KPMG, deed uitspraak naar aanleiding van het plan van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, om ouderen de waarde van hun huis in te laten zetten om hun zorgkosten te betalen. Een ieder is overtuigd dat de zorgkosten in de toekomst drastisch zullen stijgen. Ergens zal dat geld vandaan moeten komen. Maar om nu alleen de ouderen bovenmatig financieel te plukken gaat wel heel ver. Meneer Bos, deze ouderen hebben zeer vaak met de grootste inspanning vermogen opgebouwd en onderhouden. Ook hebben de ouderen hierbij meermalen diverse geneugten zich moeten ontzeggen terwijl anderen (lees: bijv.huurders) een wat meer verkwistend leven erop na gehouden. Uiteraard is de financiele pot van de laatst bedoelden leeg dus ook niet meer aan te spreken als men aanspraak moet maken op medische voorzieningen. Het idee van de heren Schnabel en Bos zijn niet nieuw. Tot eind 20st eeuw was dat zelfde plukken ook in zwang wanneer ouderen toetraden in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Gelukkig werd ook deze onrechtvaardigheid afgeschaft. Hoogst merkwaardig is het gegeven dat een oud- PvDA politicus en minister dit plan steunt. Het bevreemdt mij daarom niet dat de publieke voorkeur voor de PvDA tanende is. Mij komt het voor dat de bijdragen in de stijgende ziektekosten alleen opgelost kunnen worden door de gehele gemeenschap door een rechtvaardig percentage te heffen op het bruto inkomen uit loon en op uitkeringen. Tot slot, pak nu ook eens het scheefwonen aan. Als oud ambtenaar van VROM mag ik U herinneren aan het feit dat dit plan al meer dan 30 jaar op de ministeriele plank ligt.
Reactie door tdehond op 08-11-2011 09:13
Zeg nee tegen de VVD.
Reactie door eva369 op 08-11-2011 11:58
waarom moet iemand die meer uren werkt en daardoor meer loon krijgy, meebetalen voor iemand die maar 24 uur wil werken. ergens houdt het ook op met sterkste schouders en zwaarste lasten.
Reactie door merlijn2005 op 08-11-2011 12:34
IK ben daar op tegen. Iemand die zijn hele leven zuinig is geweest en hard heeft gewerkt op zijn hypotheek te kunnen betalen mag dat vervolgens opmaken aan ziektekosten. Dat betekent dus dat iemand die zijn leven lang leefde als Gof in Frankrijk alles heeft opgemaakt dezelfde verzorging krijgt maar dan gratis? Belachelijk!
Reactie door nico w. op 08-11-2011 13:07
Volgens mij was het idee van KPMG adviseur Wouter Bos om burgers al in een vroeg stadium te laten sparen voor een eigen zorgbudget. Voor vijftigplussers, laat staan voor 60+ of 70+ zal dit weinig ''zoden aan de dijk zetten'' omdat de tijd te kort is om nog een budget op te bouwen. Ik vind dat de, mede door de toenemende vergrijzing, al maar stijgende zorgkosten zeker serieus aangepakt zullen moeten worden. Met één enkele maatregel zal dat zeker niet lukken. Het probleem zal van meerdere kanten aangepakt moeten worden. Fiscaal bevoordeeld sparen is ook voor tekortschieten pensioenopbouw (jaarruimte) mogelijk, dus dit zou kunnen worden uitgebreid naar ''sparen voor zorg''. Gezien de ervaringen met de woekerpolis-affaire zou ik geen voorstander zijn van zorgspaarproducten bij verzekeraars, dan blijft er vermoedelijk veel te veel aan de strijkstok hangen bij zo'n verzekeraar. Maar ik vermoed dat verzekeraars in de lobby op het Haagse Binnenhof al staan te trappelen om zich dit soort ''zorgspaarproducten'' toe te eigenen. De verzekeraar die destijds de meeste woekerpolissen op een slinkse wijzen aan haar klanten sleet, Aegon, is onlangs al met z'n product samen met een zorgverzekeraar gekomen; consument pas op je tellen.
Reactie door rjw op 08-11-2011 13:51
Quote: tdehond schreef op dinsdag 8 nov 2011, 09:13: Zeg nee tegen de VVD.einde Quote ??? Zeker het stukje niet gelezen. Het is een plan van Bos (PdvA) en Schnabel (D66)
Reactie door rjw op 08-11-2011 13:52
Quote: kvrolijk schreef op maandag 7 nov 2011, 16:44: Hoogst merkwaardig is het gegeven dat een oud- PvDA politicus en minister dit plan steunt. einde Quote Wat is hier vreemd aan? Mag iemand van de PvdA geen gezond verstand hebben?
Reactie door gabriele op 08-11-2011 13:57
ach jeetje dan missen ze de successie belasting als ik dood ga want heb ik mijn huis gebruikt voor mijn verzorging hoe lossen ze dat ook weer op? en wat te doen met het gedeelte waar al die belasting over betaald is vanwege overlijden partner???? mijn raad????? al je geld opmaken !!!!!betaal je begraaf kosten zodat je je familie daar niet mee belast liefst cremeren want anders ga je je familie weer op onkosten jagen dat noemden wij gewoon lijken pikkerij hoe noemen jullie dit allemaal??????
Reactie door valerius-2 op 08-11-2011 14:23
Waarom niet als je dood bent heb je er toch ook niets aa. Zorg gewoon dat het op is tegen die tijd. Ik heb nog een geldwagen in een begrafenisstoet gezien wel dure auto's er achter.
Reactie door valerius-2 op 08-11-2011 14:26
Waarom niet als je dood bent heb je er toch ook niets aa. Zorg gewoon dat het op is tegen die tijd. Ik heb nog geen geldwagen in een begrafenisstoet gezien wel dure auto's er achter. foutje hersteld : geen geldwagen in een begrafenisstoet gezien wel dure auto's er achter.
Reactie door gabriele op 08-11-2011 15:05
dure auto's er achter hoeft ook niet is allemaal alleen voor de buren iedereen heeft toch zelf een auto????? dus die mogen er achter ,hoeft niet ,mag wel
Reactie door jpm op 17-12-2011 11:43
Bos & Schnabel zouden wel even hun snavel mogen houden. Natuurlijk, de zorgkosten nemen toe, dat weten we sinds 1946 de babyboom (waartoe ik behoor) werd geboren. Sinds die tijd weten we dat 65 jaar later de eerste problemen werkelijkheid worden, de AOW moet betaalbaar blijven. Daarbij, door de toenemende vergrijzing vanwege toenemende levensduur, hetgeen we ook al jaren weten, worden de problemen groter. Maar we zijn er niet met vast te stellen dat de zgn. doelgroep steeds groter wordt, in het verleden hadden we daar beter op kunnen en moeten inspelen. Juist de mensen die na de oorlog dit land hebben opgebouwd, onze ouders in de eerste plaats, daarna wij babyboomers op onze manier, zouden nu daarvan eens de vruchten mogen plukken. Dan ineens komt het spook opzetten, het is niet de vergrijzing, het is de marktwerking die zijn intrede doet. Door de stiekeme netwerkjes van politici (van links tot uiterst rechts doet men mee) worden we gewoon in de maling genomen. Het zijn de politici na ons die het verknallen. Ze hebben nu hun eigen schaapjes op het droge en vervolgens gaat men de schaapjes van de ouderen slachten, voorzover ze al schaapjes hebben kunnen fokken. Let nu eens op de nieuwe generatie politici. Schrijf desnoods de namen op en kijk eens over pakweg 8 jaar naar deze lijst. Kijk eens waar deze mensen dan werken en trek uw conclusies. Beperk u niet tot rechts (deze zijn wel het meest in aantal) maar bedenk ook voorbeelden van links (Kok voorop). Als u niet van zo'n lijstje houdt kan het volgende ook helpen. Zoek eens wat oud-politici op Google en kijk waar ze terecht zijn gekomen in het bedrijfsleven of op hoge functies elders. Wanneer zouden ze dat toch geregeld hebben? In de tijd dat ze geacht werden voor ons het land te besturen.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!