Kassa

(VVE)Vereniging van eigenaren en Servicekosten

Geplaatst door: mister h op: 30-10-2012 16:20
Ik ben eigenaar van een appartement(koop) en betaal maandelijks servicekosten(125€ incl parkeren door 16 koopappartementen). Dit bedrag is erg hoog. Zeker gezien wat de woningcorporatie er (niet) voor doet. De woningcorporatie is 2 jaar geleden ik gebreken gebleven. Bij oplevering app. complex hebben zij verzuimd budget vrij te maken voor oa de groenvoorziening. dit resulteerd dat er nu achterstallig onderhoud is.12000€ totaal! dit komt nu voor kosten VVE om het terrein te laten herstellen. Kan de woningcorporatie hiervoor in gebreken gesteld worden?Storingen en gebreken worden gemeld aan de woningcorporatie/servicedienst. Hier word vervolgens niets mee gedaan. Dit zijn een aantal voorbeelden van gebeurtenissen/ergenissen waar wij als VVE tegenaan lopen. Het betreft de woningcorporatie de Alliantie Almere. Zo zijn er nog tal van voorbeelden.... ze hebben verzuimd om een meerjaarlijks onderhoudsplan te laten opstellen. Mogelijkerswijs betalen we dus al maanden teveel servicekosten? De communicatie over de VVE naar de beheerder MOET volgens beheerder via het bestuur. Schoonmaak is niet naar behoren. Dit word gemeld bij VVE beheerder. deze meldt dat contact word opgenomen met het schoonmaakbedrijf. dit gebeurd niet. Uitstellen VVE vergaderingen(dit door de beheerder VVE) door oa geplande vakantie, "zogenaamd" niet op tijd ontvangen agendapunten, niet op tijd afhuren locatie. Wat hiermee te doen? Bestaat de mogelijkeheid de servicekosten in te trekken?
Reactie door valerius-2 op 30-10-2012 17:51
******DUBBELPOST******
Reactie door sweeterlake op 30-10-2012 18:10
Quote: mister h schreef op dinsdag 30 okt 2012, 16:20: Ik ben eigenaar van een appartement(koop) en betaal maandelijks servicekosten(125€ incl parkeren door 16 koopappartementen). Dit bedrag is erg hoog. Zeker gezien wat de woningcorporatie er (niet) voor doet. De woningcorporatie is 2 jaar geleden ik gebreken gebleven. Bij oplevering app. complex hebben zij verzuimd budget vrij te maken voor oa de groenvoorziening. dit resulteerd dat er nu achterstallig onderhoud is.12000€ totaal! dit komt nu voor kosten VVE om het terrein te laten herstellen. Kan de woningcorporatie hiervoor in gebreken gesteld worden?Storingen en gebreken worden gemeld aan de woningcorporatie/servicedienst. Hier word vervolgens niets mee gedaan. Dit zijn een aantal voorbeelden van gebeurtenissen/ergenissen waar wij als VVE tegenaan lopen. Het betreft de woningcorporatie de Alliantie Almere. Zo zijn er nog tal van voorbeelden.... ze hebben verzuimd om een meerjaarlijks onderhoudsplan te laten opstellen. Mogelijkerswijs betalen we dus al maanden teveel servicekosten? De communicatie over de VVE naar de beheerder MOET volgens beheerder via het bestuur. Schoonmaak is niet naar behoren. Dit word gemeld bij VVE beheerder. deze meldt dat contact word opgenomen met het schoonmaakbedrijf. dit gebeurd niet. Uitstellen VVE vergaderingen(dit door de beheerder VVE) door oa geplande vakantie, "zogenaamd" niet op tijd ontvangen agendapunten, niet op tijd afhuren locatie. Wat hiermee te doen? Bestaat de mogelijkeheid de servicekosten in te trekken?einde Quote Ten eerste: men spreekt over het appartementsrecht! U bent mede-eigenaar van het complex en heeft tijdens de algemene ledenvergadering het stemrecht naar verdeelsleutel in uw geval 1/16 deel. Ten tweede: de algemene ledenvergadering beslist over de voordracht(en) van het dagelijks bestuur, het dagelijks bestuur bereidt de algemene ledenvergadering voor, in samenwerking met de administratief beheerder. U bent automatisch van rechtswege lid van de VvE totdat u het appartementsrecht verkoopt. Ten derde: u kunt niet zelfstandig een besluit genomen door de algemene ledenvergadering intrekken, dat alleen de meerderheid van stemmen tijdens een alv. Ten vierde: de VvE is wettelijk verplicht een minimale kapitaal per appartement op een rekening te hebben voor onderhoud conform de meerjarenonderhoudsplan (mjop). De VvE dient liquide middelen te hebben, om voorzieningen zoals onderhoud, verlichting gemeenschappelijke ruimtes e.d. te voorzien. Ten vijfde: de maandelijkse verplichte bijdrage varieert per VvE, de kosten die uw VvE hanteert is niet exorbitant hoog. Daarnaast kan het dagelijks bestuur de alv een voorstel voorleggen om eenmalig bedrag te innen, daar de liquide middelen onvoldoende is binnen de VvE. Ten zesde: als u wegert te gaan betalen, dan zal het bestuur dan wel in mandaat de administratief beheerder u gaan aanmanen tot betaling tot de kantonrechter toe, tot loonbeslag tot gevolg hebbend. Het is aan u de keus!

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!