Kassa

tijdens mijn scheiding ontdek ik veel schulden !

Geplaatst door: karene op: 07-06-2011 17:02
Dag allemaal, sorry als ik fouten maak. Ik ben française...en ik zit in ernstige problemen. ik ben aan het shceiden van mijn ex man (Nederlander). de scheidng werd uitgesproken in july 2008. nu dat we bezig zijn met de boedel verdeling..., ontdek ik dat hij, toen wij nog getrouwd waren (in algehele gemeenschap van goederen) een hypotheek heeft gemaakt...en sinds dien veel geld geleend voor de zaak (eenmanszaak), en voor hem (privé) . in totaa, zit ik nu met ongeveer 100 000 € aan schulden.!!!!!! en de rechter zegt tegen mij "mw de wet is de wet. u moet de helfd betalen. ik begrijp niet hoe dat kan. mijn advokaat weet er niet veel over (dat krijg je met prodeo !!) en zegt dat als de rechter dat zegt... hoe kan dat ? ik was niet eens op de hoogte van deze hypotheek !!!! de Notaris die ik gebeld heb vanochtend verzekerd mij dat mijn echtgenoot mag zonder mijn toestemming een hypotheek maken. bovendien in deze hypotheek akte staat dat hij voor zijn bedrijf of privé mag lenen...het maakt niet uit...en dat zonder mijn toestemming. verder, mijn ex, heeft in 2000 een soort lening gemaakt bij comfort card. ook zonder mijn toestemming. volgens comfort card, dat mag zolang dat het minder dan 5000 euros is, omdat het in hun regels is !!!! wie kan mij helpen ...ik moet in hogere beroep,. dank !
Reactie door karene op 07-06-2011 17:33
ik heb net op internet gelezen dat "in het geval van echtscheiding, de partner moet alle schulden delen behalve in het geval van hypotheek als hij geen toestemming ervor had gegeven"... kunt u mij dit bewestigen ? welke wet artikel zegt dat ? nog bedankt
Reactie door vladja op 07-06-2011 18:14
Voor schulden, die gemaakt zijn gedurende het huwelijk in gemeenschap van goederen, zijn ook jouw schulden. Ook van het een-mans-bedrijf. Als je niet getekend hebt voor een officiële hypotheek, dan geldt dat niet voor de hypotheek. Dat is de enige uitzondering. Wat u moet doen is de hypotheekakte opvragen bij het Kadaster en kijken of uw naam op de hypotheek vermeld staat en of uw handtekening op de hypotheekakte staat. Neem hiervoor contact op met het Kadaster hoe dat moet: (088) 183 22 00 (ca. € 0,03 per minuut) tijdens kantoortijden op werkdagen. Als het huis eigendom is van uw ex, dan mag hij daarop een hypotheek vestigen zonder dat u dat weet of toestemming hoeft te geven. Het is zijn eigendom dat hij in onderpand (caution?) geeft. Bent u mede-eigenaar van het huis, dan mag dat niet zonder uw toestemming. Vladja
Reactie door karene op 07-06-2011 18:52
bedankt voor uw snelle antwoord. het kantoorpand is inderdaad gebruikt voor de hypotheek. ik heb nooit getekend voor de hypotheek maar ik zie (ik heb de copie van de akte vanochtend gekreigen) dat mijn naam erop vermeld is in : "hypotheekverlening" "De comparant...verklaarde, ter uitvoering van voormelde overeenkomst aan de bank hypotheek te verlenen tot het hierna te noemen bedrag op het hierna te noemen onderpand, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie van hem tevens handelend onder de naam "(zijn eenmanszaak)" en/of mw karene...in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de heer (zijn naam), zowel van hen te zamen als van ieder van hen afzonderlijk, voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: debiteur, te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook. " maar ik heb nooit getekend en ik was niet eens aanwezig toen. u begrijpt dat ik van de bovenste text helemaal NIeTS begrijp !!!! al die dingen zijn zo moeilijk voor me...en ik voel me zo machteloos ! kan zo een text u meer duidelijkheid geven ?
Reactie door karene op 07-06-2011 18:56
wat het huis betreft (kantoorpand), hij is eigenaar, maar ik ben mede eigenaar alleen omdat ik getrouwd met hem ben. dus moest ik ook mijn toestemming geven ?
Reactie door ivanvliet op 07-06-2011 19:13
een hypotheek op beiden moet er door alle 2 getekend worden en je moet je eigen ligitimeren dus iets klopt er hier niet
Reactie door empyria op 07-06-2011 19:31
Lijkt mij dat die notaris die dat heeft toegestaan / daar aan heeft meegewerkt dan ook niet helemaal zuiver op de graad is. Neigt volgens mij naar fraude.
Reactie door vladja op 07-06-2011 19:38
Met het trouwen in gemeenschap van goederen (zonder bijkomende voorwaarden) valt het kantoorpand in de gemeenschap en ben je mede-eigenaar. Daarom staat dat ook zo in de hypotheekakte vermeld. Er is je niet gevraagd om toe te stemmen in de hypotheek, en je hebt je toestemming ook niet gegeven en niet getekend. Hier heeft een notaris wat uit te leggen (expliquer), want dit klopt niet. Heb je een fotokopie van de originele akte, waarop ook de handtekeningen te zien zijn? Of is er alleen de tekst zonder handtekeningen te lezen? Van wie heb je de kopie ontvangen? Vladja
Reactie door karene op 07-06-2011 19:47
de kopie heb ik van de bank ontvangen. de bank heeft het van het kadaster te utrecht gekreigen. ik heb de notaris (secretaresse) vanochtend aan de telefoon gehad. na bespreking met de notaris, ze zei dat mijn ex heeft alleen getekend (natuurlijk ! ik was niet eens aanweizig!), en dat mag omdat wij getrouwd waren ... in ieder geval, op de copie die ik heb, is letterlijk geschreiven, dat 3 personen aanweizig waren: de notaris, mijn ex en de bank. maar hoe kan ik dan mij verdedigen in zo een omstandigheid ? de rechter heeft gezegd: "de wet is de wet", mijn advocaat zegt "als de rechter dat zegt, dan is het zo"...pfffffff een nachtmerrie !
Reactie door vladja op 07-06-2011 20:10
Tenzij jij aan je ex een volmacht had gegeven, waarin staat dat hij namens jou mag optreden / handelen / tekenen, had je ex niet namens jou mogen tekenen. Een copie van die volmacht (mandat/autorisation) dient dan bij de hypotheekakte te zitten ten bewijzen (preuve). dat hij namens jou mocht tekenen. Bovendien moeten er dan twee handtekeningen op de akte staan. Eén bij zijn naam en nog één bij jouw naam onderaan de hypotheekakte, waar alle handtekeningen staan. Dus zoiets (naast of onder elkaar)::: ------------------ = plaats handtekening naam ex ------------------ jouw naam (volmacht: naam ex) ----------------- namens hypotheekbank xxxxxxxxxxx, naam medewerker ---------------- naam notaris Vladja
Reactie door karene op 07-06-2011 20:15
de Notaris weijgert om een copie van de origenele akte te laten zien. ik heb NOOIT een volmacht aan mijn man gegeven !!!! zeker weten !!! en de Notaris, als ik tegen hem zeg, "maar dat mag niet zonder mijn toestemming", zegt hij "jawel mw omdat u getrouwd was in gehele gemeenschappelijke van goedren" eind van de discussie. wat kan ik doen dan ?
Reactie door vladja op 07-06-2011 20:35
Hahaha, sorry hoor, voor jou is het niet grappig, maar voor mij wel. Hier zit een notaris een partij onzin te verkopen om wat krom is recht te praten, omdat die notaris iets gedaan heeft wat niet goed is. En dat is nog heel vriendelijk/lief gezegd door mij! Die medewerker van de hypotheekbank, die erbij was, moet daarvan ook op geweten hebben! Jouw advocaat moet zo snel mogelijk hoger beroep aantekenen, desnoods met de mededeling dat er nog stukken zullen volgen/later toegevoegd worden. En ik zal wat op papier zetten en dan naar hier kopiëren. Vladja
Reactie door marcel75 op 07-06-2011 21:22
Euh Vladja, Er zit nooit een medewerker van de hypotheekbank aan tafel om de hypotheekakte namens de bank te tekenen. Daarvoor geeft de geldverstrekker een mondelinge volmacht aan alle medewerkers van de notaris. Dat toestemming niet nodig zou zijn omdat mevrouw in gemeenschap van goederen was gehuwd is inderdaad onzin. Maar de toestemming was niet nodig als de hypotheek op een ander pand dan de echtelijke woning is gevestigd. Ik heb nog nergens gezien dat de hypotheek op de echtelijke woning is gevestigd. is de hypotheek op een bedrijfspand gevestigd, dan was er inderdaad geen toestemming nodig en kon de ex gewoon dat geld lenen. Een reden waarom de notaris de hypotheekakte niet wil laten zien kan zijn omdat hij anders zijn geheimhoudingsplicht schend. Mevrouw was geen partij bij de akte en heeft dus ook niet zonder meer recht op inzage. De toestemming staat overigens los van huwelijkse voorwaarden of wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Ik wil dus graag nog weten of de ex wellicht nog eigenaar van een ander pand was wat niet de echtelijke woning was. Zou er met een volmacht gewerkt zijn aan de ex, dan zou TS dat moeten weten. Dat had namelijk alleen met een notariële volmacht gekund; oftewel die volmacht had in een notariële akte opgenomen moeten zijn.
Reactie door karene op 07-06-2011 22:08
de hypotheek is gevestigd op het bedrijfspand . sorry , maar ik ben niet duidelijk...ik heb boven gezegd: "het kantoorpand is inderdaad gebruikt voor de hypotheek". (aï...dat gebeurt als je française bent !!!) Dus mijn ex is eigenaar van dat kantoorpand . maar omdat wij getrouwd waren, ben ik indirect mede-eigenaar (toch ?) hij heeft geen andere andere pand in zijn bezit. het probleem is dat hij de hypotheek heeft vestrekt, dan veel geld geleend (1 keer voor de rekening van het bedrijf (35 000 € , en een andere keer op zijn naam 35.000 €). bovendien heeft hij de rekening van het bedrijf laten zakken (-42.000 €) met de toestemming van de bank gesteund door de hypotheek...en nu moet ik de helfd van al deze schulden betalen.
Reactie door karene op 07-06-2011 22:31
wat erg !!!! hoe kunnen jullie mij begreipen ? ik seg het anders : hij heeft veel leningen verstrekt: 35000€ op het bedrijfs rekening 35000€ op zijn naam (op de privé rekening) de privé rekening is en/of maar ik heb het niet meer aangeraken sinds 2005 (toen ik nederlands vertrok) bovendien zijn bedrijfsrekening staat continu op -42.000 ik moet de helfd van 112.000 € betalen. zo is het denk ik duidelijker ;-)
Reactie door vladja op 07-06-2011 23:12
Marcel, Je ziet één ding over het hoofd. In de akte wordt karene ook als debiteur aangewezen voor de hypotheekbank! Zie haar overgenomen tekst uit de akte! Bovendien is het een een-mans-bedrijf in gemeenschap van goederen, geen B.V.. Dat had de bank goed door, door haar op te nemen in de hypotheekakte. Hij heeft geen enkel wettelijk recht om te beslissen dat hij in z'n eentje mag beslissen om zonder toestemming een gezamenlijk bezit te belasten met een hypotheek. Of het nu om een woonhuis of een ander gemeenschappelijk bezit, een kantoorpand of wat dan ook is. Gewone schulden is een andere zaak, maar geen hypotheek! Vladja
Reactie door vladja op 07-06-2011 23:13
Kopieer de tekst naar een tekstverwerkingsprogramma. Bij [x: vul in/vervang wat nodig is. Print en met spoed naar je advocaat De tekst is misschien niet helemaal te volgen voor een niet-nederlands sprekende. Als je nog uitleg nodig/vragen heb, zie ik het wel. -------------- Betreft hypotheekakte In de hypotheekakte word ik, [echte naam karene: , genoemd als mede-debiteur, vanwege het feit dat in ik gemeenschap van goederen getrouwd was met [naam ex: ten tijde van het tekenen de akte, omdat het te geven onderpand in de gemeenschap van goederen viel. Ik heb nimmer toestemming gegeven tot het vestigen van een hypotheek op dat pand, sterker nog; er is mij niet eens om toestemming gevraagd. Het feit dat er een hypotheek op het onderpand rust is mij pas bekend geworden na de scheiding bij de boedelscheiding. Dit is voor die tijd bewust verzwegen. Ik heb dan ook niet getekend voor de hypotheek. Op de hypotheekakte ontbreekt mijn handtekening. Ook kan mijn ex [naam: niet namens mij getekend hebben, daar hij geen volmacht heeft en had, om namens mij te mogen optreden. Ik was bij de ondertekening niet aanwezig, getuige de geschreven opmerking op de kopie, die ik op [datum: van de bank ontving, waarop geschreven staat dat er slechts drie personen aanwezig waren, t.w. mijn ex [naam: , een medewerker van de hypotheekbank en de notaris. Hoe kan een notaris een akte passeren, waarbij één van de partijen niet aanwezig is, geen toestemming tot het vestigen van een hypotheek heeft gegeven en geen volmacht aan één van de aanwezigen heeft verstrekt om namens de afwezige op te treden???? Zie hieronder BW3, artikel 260, 3e lid over de benodigde volmacht. Zo’n volmacht moet bij een notaris opgesteld worden, uiteraard in aanwezigheid van beide personen met legitimatie! De notaris beweert dat alleen al “getrouwd zijn in gemeenschap van goederen” voldoende is voor ex [naam: om namens mij te mogen tekenen. Die probeert zijn straatje schoon te vegen! Dat is volslagen onzin. En hoe kan de bankmedewerker (of nog erger, zijn aangewezen vertegenwoordiger/medewerker van het notariskantoor) zijn medewerking verlenen aan het passeren van deze akte in afwezigheid van één van de genoemden als debiteur aan de bank zonder dat daar een volmacht voor wordt overlegd (en dus niet bijgevoegd in kopie ten bewijze daarvan)???? Die moet toch ook beter weten als afgevaardigde van een hypotheekbank! De bank(medewerker) probeert zijn straatje schoon te vegen in de hoop dat die Française (EN HAAR “PRO-DEO”-ADVOCAAT) zich wel laten afbluffen en toch niet beter weten. Als zij, of naar “pro-deo”-advocaat geen goed verweer voert bij de rechtbank dan kunnen we mooi bij haar incasseren! Ja, die zijn ook niet gek! Zou de Deken daar net zo over denken/oordelen? Burgerlijk Wetboek nr. 3 Artikel 260 1. Hypotheek wordt gevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte waarbij de hypotheekgever aan de hypotheekhouder hypotheek op een registergoed verleent, gevolgd door haar inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers. De akte moet een aanduiding bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald. Tevens moet het bedrag worden vermeld waarvoor de hypotheek wordt verleend of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald. De hypotheekhouder moet in de akte woonplaats kiezen in Nederland. 2. Tenzij anders is bedongen, komen de kosten van verlening en vestiging ten laste van de schuldenaar. 3. Bij de in het eerste lid bedoelde akte kan iemand slechts krachtens een bij authentieke akte verleende volmacht als gevolmachtigde voor de hypotheekgever optreden. Einde citaat BW 3. Om misverstanden te voorkomen. Een HYPOHTEEKGEVER IS NIET DEGENE DIE HET GELD GEEFT, maar DEGENE DIE HET ONDERPAND GEEFT. In artikel 260 lid 1 is duidelijk wettelijk vastgelegd hoe een hypotheek tussen partijen gevestigd wordt, namelijk met een notariële akte, gevolgd door inschrijving in een openbaar register. Dan kan niet via een achterdeur, iemand ook als partij in een hypotheekakte toegevoegd worden zonder notariële akte, zonder vermelding in een openbaar register, door te stellen dat de hypotheek in de gemeenschap van goederen valt. Dat is overduidelijk in strijd met de voorschriften van het wettelijk vestigen van een hypotheek. De hypotheek komt dus niet voor mijn rekening! Overleg/vraag eens een paar collega’s, die al langer met dat bijltje gehakt hebben! ---------- Tot hier het verhaal voor de advocaat. Laat weten hoe het afloopt Vladja
Reactie door karene op 07-06-2011 23:20
Ohhhh Vladja !!! dank je zo erg ! zal ik copieren en het proberen te begrijpen...en als ik vragen heb... ik dank jullie allemal !!!
Reactie door karene op 07-06-2011 23:43
nog een vraag ! mag mij ex ook een lening maken bij comfort card zonder mijn toestemming ? ik had begrijpen in de artikel 1:88 dat het niet mag als het privé is, zonder mijn handtekening ! hij had eigenlijk iets (misschien een computer) gekocht bij een winkel (it's electronica). voor een bedrag van ongeveer 900€. hij had een comfort card (een soort lening) aangesloten om het in twee keer zonder rente het te betalen. als hij in een jaar tijd het niet betaalt, dan krijgt hij rente maar kan de lening verlengt worden... hij heeft niet in twee keer betaalt maar de lening laten verlengen met geld erop toegevoegd...nu zit hij met een lening van meer dan 2500€ erop...mag dat ? en moet ik dat ook betalen ?
Reactie door karene op 07-06-2011 23:51
Vladja, ben je een advocaat , een jurist ??? zal ik aan mijn advocaat vertellen dat ik deze informatie op deze site gevonden heb ? zal ze niet gekwetst zijn ? (domme vragen misschien...maar ik ken jullie/deze site niet....een vriendin uit Nederland heeft het aan mij aangeraden..ik vind het fantastisch dat jullie mij zo helpen..en zo snel...ik zag alleen maar zwart, zwart, zwart de laatste dagen...en opeens een klein luchtje komt te voorschijn..)
Reactie door karene op 08-06-2011 06:56
ik heb zo veel nagedacht vanacht !!!! wat gaat nouw gebeuren ? en wat gaat gebeuren met mijn deel van het gebouw ? ga ik alles verliezen ? wat kan de bank doen in dit geval ? wat kan ik verwachten ??? (het beste, het ergste) dat is allemaal zo eng !
Reactie door karene op 08-06-2011 07:28
Vladja, de hypotheekakte die ik heb (het afschrift) maakt 5 hele paginas. misschien zijn er andere delen die iets bevatten dat de situatie aan jouw duidelijker makt. ik geef je de titels van alle delen en zeg maar degene die je wilt dat ik je copieer hier (als je wilt) ...(begrijjp je me ?) 1.Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten. 2.Hypotheekverlening. 3.Hypotheekbedingen. 4.Volgorde van verhaal door de banken. 5.Borgtocht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 6.Bewijskracht bankadministratie. 7.Huurbeding 8.Inrichting, gedaante en bestemming van het onderpand. 9.Veranderingen en toevoegingen 10.Beheer en ontruiming 11.Pandrechten 12.Algemene voorwaarden 13.Hypothekbedrag 14.Onderpand 15.Eigendomsverkrijging 16.Meer hypotheekgevers/debiteuren/banken 17.Opzegging 18.Woonplaatskeuze nog bedankt
Reactie door marcel75 op 08-06-2011 08:29
Vladja, Art 1:88 is toch echt heel duidelijk. Als er een hypotheek op een echtelijke woning wordt gevestigd is toestemming nodig. Aangezien dat niet het geval is en het gebruikelijk is voor een ondernemer om zekerheid te stellen, was toestemming niet nodig. Het maakt daarvoor niet uit of de onderneming een eenmanszaak was of in een b.v. zat. De ex had immers het pand ook zonder toestemming van TS mogen verkopen en overdragen! Iets anders is het hoofdelijk schuldenaarschap. Daarvoor zal TS getekend moeten hebben op enig moment. Maar let op: dat kan ook alleen bij de geldlening- of kredietovereenkomst geweest zijn. Dat het pand in de gemeenschap van goederen is gevallen, maakt nog niet beide echtgenoten eigenaar van het pand. Alleen degene die het pand gekocht en geleverd heeft gekregen is eigenaar. Door de werking van de gemeenschap van goederen is de andere echtgenoot dan wel medegerechtigd in de waarde en draait die, na echtscheiding, hoofdelijk ook op voor de helft van de schuld.
Reactie door karene op 08-06-2011 11:20
Marcel75 VS Vladja !!!!! :-) ik wacht op jullie discussie dan !
Reactie door khivar op 08-06-2011 11:55
Karene :als jij ik was zou ik met de meeste spoed met onbekende bestemmijg naar Frankrijk vertrekken, Succes> mvg Khivar
Reactie door karene op 08-06-2011 12:44
Khivar , Ik ben al in Frankrijk !!!! in het zuiden zelfs...maar de boedelverdeling moet gebeuren en ik heb alles verloren, 3 autos, de meubels (prachtige antieke kast en afghaanse tapijten (uit mijn familiekant bovendien),tot mijn kleren, .., ALLES !!! in zuid frankrijk ben ik met nul mijn leven weer aan het proberen te starte...weer aan het studie, met 2 kinderen (pubers) ...en een vader die zelfs geen alimentatie betaalt...afijn...hopelose situatie ! ik leev met 482€ per maand (daarme moet ik huur, electra, gaz...en eten betalen)...ik krijg eten van de rode kruis en af en toe bonnen van de maatschappelijk werk...ach !!!ik kan je uren vertellen wat ik mee maak ! en nu hoopde ik de helft van het waarde van het gebouw tenminste kunnen hebben om de situatie ietsje beter de maken...en ontdek ik al die schulden. bovendien, ik weet dat deze man zich gemeld heeft als 100% arbeits ongeschikt (depressief !!! arme jongen). hij krijgt een uitkering van de UWV plus een privé uitkering (van zijn levenverzekering) een totaal van ongeveer 2000€ per maand !!! . EN ...Hij maakt veel zwarte geld. (rond 2300 € per 5 dagen!!!) en omdat ik geen bewijzen heb, doet niemand iets eraan !!! jammer genoeg. ik hebhet meerdere keren bij de belasting dienst gemeld, en bij zijn leven verzekering;..zij doen er niets aan. ik heb ze alle tips gegeven om hem te kunnen pakken...maar NIETS ! het is een manipulateur die veel mensen in zijn leven heeft belazerd..en het gaat door ! ik weet niet meer hoe ik uit deze allende kan !!! of ik nog iets krijg van dat gebouw !!! mijn zorgen zijn heel groot !!
Reactie door marcel75 op 08-06-2011 13:34
Vertrekken naar Frankrijk lost helemaal niets op in deze.
Reactie door karene op 08-06-2011 13:38
natuurlijk niet !!! maar ik ben in Frankrijk omdat ik niets meer in Nederland te doen had ! terug naast mijn ouders voor een (tenminste psychishe) steun was zeer belangrijk !
Reactie door karene op 08-06-2011 14:26
Marcel75, wil je mij in andere worden de zin : Iets anders is het hoofdelijk schuldenaarschap. Daarvoor zal TS getekend moeten hebben op enig moment. Maar let op: dat kan ook alleen bij de geldlening- of kredietovereenkomst geweest zijn. uitleggen ? merci
Reactie door karene op 08-06-2011 23:02
Een hypotheek bestaat namelijk uit een inschrijving bij de notaris (het kadaster waar het onderpand in wordt vastgelegd op je naam) én de geldlening die je tekent bij de bank (soms teken je deze ook via de notaris bij een hele nieuwe lening bijvoorbeeld), toch ? En als ik de twee artikels lees, begrijp ik dat als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk. Je bent allebei verantwoordelijk voor de gehele schuld. Dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit geldt vaak ook als je niet meegetekend hebt! Er geldt een uitzondering voor de hypotheek. Als je daar niet voor meegetekend hebt, kan de schuld niet op jou verhaald worden. ????
Reactie door gijsvogel op 09-06-2011 00:37
*offtopic Sorry Karene dat ik even inbreek... @ Marcel75, graag wil ik je dit topic nog even onder de aandacht brengen, aangezien dit uw kennisgebied is... Misschien nog niet gezien, en weet ook niet hoe ik u anders zou kunnen contacteren... Ik weet dat dit niet helemaal de bedoeling zo is, dus excuses alvast. Maar enkel beste bedoelingen verder voor deze notificatie. groet, Gijsvogel dit
Reactie door marcel75 op 09-06-2011 08:38
Voor hoofdelijke aansprakelijkheid moet je beiden de geldleningsovereenkomst getekend hebt. Het kan heel goed zijn dat je die alleen bij de bank tekent en niet bij de notaris. Bij de notaris wordt dan alleen de hypotheekakte getekend. Door in gemeenschap van goederen te trouwen ben je niet automatisch hoofdelijk schuldenaar voor alle schulden. De geldverstrekker kan echter behalve de schuldenaar ook de gemeenschap aanspreken als het om betalen gaat. Moet de lening dan uit gemeenschappelijk vermogen worden terugbetaald, dan heeft de echtgenoot die geen schuldenaar was bij de lening een vordering op de andere echtgenoot. Na scheiding gaat echter art. 1:102 BW werken. Daarin staat dat na echtscheiding ook de niet-schuldenaar voor maximaal de helft van de schuld hoofdelijk aansprakelijk is en de schuldenaar nog steeds voor het geheel.
Reactie door karene op 10-06-2011 18:07
ik wil jullie allemaal bedanken !!! vooral Vladja en Marcel75 . ik heb mijn advokaat gesproken. die heeft overleg gehad met haar meer erwaarde collegas , en een brief daarna geschrijven aan de notaris om te vragen hoe het kan dat.... en wij zien het wel !!!
Reactie door karene op 21-09-2011 13:42
hier ben ik weer. dag allemal ! dit is wat er gebeurde sinds mijn laatste nieuws : De rechtbank heeft helaas tot nu toe nog geen uitspraak gedaan !!! datum steeds verzet !!! (nu tot 28 sept.) mijn advocaat heeft aan de notaris in Juni uitleg gevraagd. dit is zijn antwoord (op 13 september pas): Gelet op het feit: a. dat het pand alleen op naam staat van de heer... (mijn ex); b.dat dit pand niet is de echtelijke woning; c.dat het bestuur daarover berust bij de heer...(mijn ex); is het nede-ondertekenen van de hypotheekakte door zijn echtgenote niet vereist. In uw brief stelt u de vraag waarom de echtgenote van de heer ...geen toestemming hoefde te verlenen voor het geven van deze zekerheid. ik neem aan dat u daarbij doelt op het gestelde in artiekel 1:88 lid 1 sub c van het Burgelijk Wetboek, waarin staat dat een echtgenoot de toestemming van de endere echtgenoot behooeft, wanneer deze zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. Ik ben van mening dat zij niet is een derde, zoals bedoeld in dit artikel; haar toestemming is derhalve niet nodig. Dat de door hem aangegane geldlening in de gemeenschap van goederen valt waarin hij was gehuwd, lijkt mij evident. ik snap (nog een keer) er niets van !!! moet ik dan alle geldleningen verdragen en mijn mond houden ??????? dit is de reactie van mijn advokaat van ochtend: Uit zijn brief leid ik af dat nu ...(mijn ex) enig eigenaar is en nu het geen echtelijke woning betreft toestemming van jou voor het aangaan van hypothecaire geldlening niet noodzakelijk is. De veronderstelling van de notaris is juist. Wel is het natuurlijk zo dat de woning althans het bedrijfspand in de verdeling van de gemeenschap dient te worden betrokken, doch tevens dient te worden betrokken de hypothecaire geldlening. wat denkt u ervan ? graag jullie advies....jullie hebben mijn zo veel geholpen in juni !!!!!!! alvast bedankt ! ps. is dat normal dat de schrijftelijke uitspraak zo vaak verzet wordt ? kunnen wij niets daartegen doen ?
Reactie door marcel75 op 21-09-2011 15:22
De redenering van de notaris is in mijn ogen duidelijk en als het om een bedrijfspand gaat kloppend. Door in gemeenschap van goederen te trouwen, loop je ook een risico voor schulden die je echtgenoot aangaat. Dat had voorkomen kunnen worden door voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te laten stellen.
Reactie door karene op 21-09-2011 16:12
:-( toen wij trouwden, wist ik helemal niets en vertrouwde hem 100%...ik had alleen mondelinge afspraken met hem gemaakt: "geen spraken van schulden"...afijn !! ik heb dan geen andere oplossing dan zijn schulden te verdragen. 100 000€ !!!!!!!!!!!!!!
Reactie door marcel75 op 21-09-2011 19:00
Tja, ook in Frankrijk geldt het beginsel dat de Romeinen al bedachten: "Iedereen wordt geacht de wet te kennen." Oftewel: je kunt achteraf niet zeggen dat de wettelijke regeling je niet goed uitkomt omdat je je vooraf niet goed in de regels hebt verdiept. Helaas voor u met een zeer vervelende afloop.
Reactie door vladja op 21-09-2011 20:05
Je ex hoefde geen toestemming te hebben om een hypotheek te vestigen op het bedrijfspand. Maar je ex kan geen hypotheek afsluiten op beider naam zonder jouw ondertekening of volmacht zoals eerder door mij aangegeven met de wetboek artikelen. Sterker nog hij heeft valsheid in geschrifte gepleegd door namens jou te tekenen. Allerlei gewone schulden, tijdens de huwelijkse periode, vallen wel in de gemeenschap van goederen. Een hypotheek op deze wijze niet. Dat is de enige uitzondering. Je kan op deze manier niet een hypotheek in gerommeld worden. Vladja
Reactie door marcel75 op 21-09-2011 20:19
Vladja, Even terug naar de basis. Wat de straat "hypotheek" genoemd wordt, zijn in feite 2 totaal verschillende juridische zaken. Het is namelijk een geldlening/krediet waarvoor een hypotheekrecht voor is verleend. De geldlening die de ex is aangegaan is wel degelijk in de gemeenschap van goederen gevallen. Via art. 1:102 BW is mevrouw na de echtscheiding voor de helft hoofdelijk aansprakelijk geworden. Aan de andere kant deelt mevrouw ook mee in de waarde van het bedrijfspand en de helft van het bedrijfsvermogen. Voor de afwikkeling van de gemeenschap van goederen maakt het aan de schuldenkant niet uit of er wel of geen hypotheekrecht aan een schuldeiser is verleend. Dat maakt de status van de onderliggende geldlening niet anders.
Reactie door karene op 21-09-2011 20:40
dank u !
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 19:38
bonsoir karene, zomaar toevallig kwam ik je tegen hier, een probleme? Denk dat je met je stapel papierwerk zelf (dus zonder je advocaat) moet gaan vervoegen liefst morgen al bij de Notariele Broederschap in het resort waar deze notaris Kantoor houdt, de akte van de litigieuze hypotheek valt onder de noemer van flessentrekkerij, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan je je beroepen op dwaling, De regels van dwaling zijn in de wet vastgelegd en kan je ook bekijken op Consuwijzer.nl ,Overigens de Notaris (van jouw ex) had eenvoudig de meldplicht de partner van degene waarbij hij/zij een akte in dit geval een hypotheek zou gaan voorleggen en in minuut zou gaan laten tekenen (dus jij in dit geval) te gaan melden dat er een lastenpost in de vorm van geldlening ook op jouw naam zou worden gevestigd. Ook jouw bank valt te verwijten onrechtmatig te hebben gehandeld, immers indien de aflossingen niet zouden kunnen worden gedaan dan zou de bank toch ook bij jou hebben aangeklopt, maw de Bank moet je om je toestemming vragen voor de leningen. Als je al de paperassen op een rijlegt dan moeten er uiteindelijk toestemings handtekeningen staan van zowel je ex partner als van jou, als dat niet zo is dan heb je redenen de Notaris aan te klagen bij de Broederschap, en tevens kan je een klacht indienen bij de Hypotheekbank gelijkertijd die de lening heeft verstrekt. Totdat er een uitspraak is moet je geen cent betalen, en voorzover dat nog niet is gebeurd dien je asap beslag te gaan leggen op alle goederen en roerende / onroerende zaken en bankrekeningen van jouw ex.partner. Om te voorkomen dat je evt. via een inkassobureau/deurwaarder wordt gemaand de helft van de hypotheek af te gaan lossen. Tot zover avec amicalement
Reactie door karene op 22-09-2011 20:47
aan alle mensen die reageren op mijn berichten : heeft u mij goed begrijpen ? omdat het (in uw reakties) niet duidelijk is voor mij, het verschill tussen lening en hypotheek akte. U noemt dat allemaal "hypotheek" ! in mijn optiek is er een verschill in. en dat verschill kan ik niet lezen in uw uitleg.dus wilt u misschien duidelijker in uw berichten het verschill maken tussen die twee worden ? bedankt. Kamphuysen, ik heb vrij veel moeite met uw zinnen te begrijpen...het spijt me, kan het in een eenvoudigere taal ? Vladja, jammer dat ik niet in contact met u mag komen zo dat ik de hele situatie beter kan begrijpen. in ieder geval heb ik een mail aan mijn advokaat opgestuurd met wat u zei (boven). en dit is haar antwoord: het afsluiten van de hypotheek door (mijn ex) niet is gebeurd op beider naam. Dit betekent dat de hypotheek alleen op naam van de heer ..... is aangegaan. Dit is mogelijk omdat het onderpand, te weten het pand aan de ....eveneens eigendom is van (mijn ex). Derhalve heeft hij geen toestemming hoeven vragen. Nu de onderneming van (mijn ex) wel in de gemeenschap van goederen valt dient zowel het pand als de hypotheeklening in de verdeling te worden betrokken als u weer de zin leest (op de eerste pagina) waarin ik genoemd woord, kunt u mij bewestigen dat het betekent dat "de hypotheekakte op beider naam is gebeurd" ? (of ben ik alleen genoemd omdat ik zijn vrouw...) ik hoop dat u mij begreipt !
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 21:36
bonsoir karene, zomaar toevallig kwam ik je tegen hier, een probleme? Denk dat je met je stapel papierwerk zelf (dus zonder je advocaat) moet gaan vervoegen liefst morgen al bij de Notariele Broederschap in het resort waar deze notaris Kantoor houdt, de akte van de litigieuze hypotheek valt onder de noemer van flessentrekkerij, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan je je beroepen op dwaling, De regels van dwaling zijn in de wet vastgelegd en kan je ook bekijken op Consuwijzer.nl ,Overigens de Notaris (van jouw ex) had eenvoudig de meldplicht de partner van degene waarbij hij/zij een akte in dit geval een hypotheek zou gaan voorleggen en in minuut zou gaan laten tekenen (dus jij in dit geval) te gaan melden dat er een lastenpost in de vorm van geldlening ook op jouw naam zou worden gevestigd. Ook jouw bank valt te verwijten onrechtmatig te hebben gehandeld, immers indien de aflossingen niet zouden kunnen worden gedaan dan zou de bank toch ook bij jou hebben aangeklopt, maw de Bank moet je om je toestemming vragen voor de leningen. Als je al de paperassen op een rijlegt dan moeten er uiteindelijk toestemings handtekeningen staan van zowel je ex partner als van jou, als dat niet zo is dan heb je redenen de Notaris aan te klagen bij de Broederschap, en tevens kan je een klacht indienen bij de Hypotheekbank gelijkertijd die de lening heeft verstrekt. Totdat er een uitspraak is moet je geen cent betalen, en voorzover dat nog niet is gebeurd dien je asap beslag te gaan leggen op alle goederen en roerende / onroerende zaken en bankrekeningen van jouw ex.partner. Om te voorkomen dat je evt. via een inkassobureau/deurwaarder wordt gemaand de helft van de hypotheek af te gaan lossen. Tot zover avec amicalement In gewone taal, als U niet heeft mee getekend voor de Lening/Hypotheek dan ben U niet Hoofdelijk aansprakelijk te noemen, U gaat as soon as possible naar de Notariele Broederschap zie google voor dichtsbijzijnde kantoor, en U doet Uw beklag over de Notaris die de zaak heeft geregeld, U laat onderzoek doen door de Broederschap bij het Kadaster en de Bank die het geld heeft verstrekt. en U neemt Uw doos papierwerk mee naar de Broederschap (dat is Uw enige redding en scheelt U veel werk, en advocaat kosten) a bientot
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 21:44
ARTIKEL 61 De KNB heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid. Haar taak omvat mede de zorg voor de eer en het aanzien van het notarisambt. Bij verordening worden beroeps- en gedragsregels van de leden van de KNB vastgesteld. Tevens kunnen bij verordening regels worden gesteld betreffende de bevordering van de vakbekwaamheid van de leden en de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 'Het betreft hier de behartiging van de publieke belangen die met de uitoefening van het notarisambt gemoeid zijn. (...) Het voeren van een direct of indirect vestigingsbeleid behoort niet tot de bevoegdheid van de broederschap. (...) Voorkomen moet worden dat door middel van verordeningen de toegang tot het notarisambt anders zou worden verzwaard dan met het oog op de kwaliteit van de notariële dienstverlening nodig is.' (MvT II, 23 706, nr. 3, p. 11)
Reactie door karene op 22-09-2011 21:53
:-) dank u wel Kamphuysen!!! wat de lening (bij de bank) betreft, mijn man mag het zonder mijn toestemming doen (heb ik van de wettentext begrijpen. maar netzoals Vladja het zei, het enige waarop ik hem kan pakken, is het feit dat ik genoemt ben in de hypotheekakte bij de notaris)zonder mijn toestemming. maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag (het eind van mijn laatste bericht). is de hypotheek (bij de notaris) alleen op zijn naam dan aangegaan ? hoe kan ik dan dat weten ?
Reactie door vladja op 22-09-2011 21:55
Karene, Je kunt mij bereiken op een apart emailadres. Ik schrijf dat wat apart op, omdat ik hier niet een direct bruikbaar email-adres neer te zetten. Anders krijg van allerlei rommel binnen op dat email adres: vladja dan het cijfer 100 vast aan de naam dan apenstaart dan hotmail dan punt dan com Ik zie wel of het gelukt is als je bericht binnenkomt. Vladja
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 22:22
vladja dan het cijfer 100 vast aan de naam dan apenstaart dan hotmail dan punt dan com Het kan toch niet zo zijn dat een discussie hier gevoerd zich via een prive hotmail adres van een 1 mans aktie, zich voortzet in de coulissen van onzichtbaarheid,
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 22:26
Quote: vladja schreef op donderdag 22 sep 2011, 21:55: Karene, Je kunt mij bereiken op een apart emailadres. Ik schrijf dat wat apart op, omdat ik hier niet een direct bruikbaar email-adres neer te zetten. Anders krijg van allerlei rommel binnen op dat email adres: vladja dan het cijfer 100 vast aan de naam dan apenstaart dan hotmail dan punt dan com Ik zie wel of het gelukt is als je bericht binnenkomt. Vladja einde Quote Je kunt mij bereiken op een apart emailadres En daarmee maakt U zich volkomen ongeloofwaardig!
Reactie door karene op 22-09-2011 22:28
zeker niet Kamphuysen ! Ik ben niet van plan om de discussie af te sluiten ! het is zeer interessant om door te gaan op deze forum !!! en ik zou ik niet fijn vinden om Vladja lastig te vallen met al mijn vragen. maar af en toe, soms uitleg over wat zij tegen mij zegt hier is voor mij nodig per mail, dat is alles !!! ;-)
Reactie door karene op 22-09-2011 22:30
het is zeker een misverstand !!!! bovendien, mijn zaak is lang niet afgesloten...dus ik heb u allemaal nog nodig !!!
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 22:55
Ok bon Ok c'est entendu, promets-moi maintenant que demain le toegaat fraternité que votre avocat un peu seul et laissez vos haricots sont des chapeaux que vous faites quand vous allez à la fraternité toegaat votre plainte et soumet à l'homme un prêt ou une hyphotheek dans la gorge et poussé vous n'avez pas le centre inhibiteur lui-même recouvert avec votre propre signature, quelque chose d'absolument interdite en France serait une totale et vous pourrez également poursuivre la banque, en bref, vous attrape et rend tous vos documents en une boîte et prend votre voiture et la privation de Gee se rendre au travail! qui ose gagne!
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 22:59
Ok dat is begrepen, beloof mij dan nu dat u morgen naar de broederschap toegaat dat u uw advocaat een beetje met rust laat en uw eigen boontjes gaat doppen, dat doet u als u naar de broederschap toegaat en uw klacht in gaat dienen tegen de man die een lening of een hyphotheek in uw strot geduwd heeft die u en niet heeft afgedekt met uw eigen handtekening, iets wat in frankrijk totaal absoluut verboden zou zijn en u gaat ook de bank aanklagen, kortom u pakt al uw paperassen en doet die in een doos en u pakt de benewagen en vort ermee aan de slag! wie durft zal winnen!
Reactie door karene op 22-09-2011 23:01
:-) kamphuysen, volgens mij heb je (ik weet nooit of ik "u" of "je" moet gebruiken) de vertaling op internet gebruikt !!! het is nog minder dan de Nederlandse taal te verstaan !!! :-) sorry hoor, ik moet zeggen: bedankt voor de moeite, maar, het is helaas niet te begrijpen...dus liever in de "eenvoudige nederlandse taal !"
Reactie door karene op 22-09-2011 23:09
het is fijn om gesteund te voelen...maar ik ben in zuid Frankrijk. het is ontsettend moeilijk voor mij om naar Nederland zo snel te gaan. bovendien, sinds ik hier ben kan ik geen baan vinden en mijn financiele situatie is heel erg : minder dan 200€ per maand om te eten (met mijn 2 kinderen)...dus rode kruis om eten te halen.enz...ik ga u niet lastig vallen met al die problemen... ik ga alles goed bedenken en zeker "bewegen" !
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 23:21
Dat weet ik natuurlijk niet maar daar te zitten terwijl je in nederland wordt uitgekleed moet vreselijk voor je zijn dus je moet stappen nemen Kortom Als je daar bent dan moet je met je doos papier naar de dichts bijzijnde Consul hollandaise toegaan, ook die kan je dan via de nederlandse ambassade gaan helpen dat is hij verplicht te doen, jouw situatie met twee kinderen en dan met een zo beperkt budget is onmenselijk, , de ambassade staat in verbinding met het Min Buza in den Haag en die regelt de rest voor jou, Dit is naar mijn mening een noodsituatie..laat mij verder weten hoe dit gaat en hou mij dus op de hoogte, Je kunt natuurlijk ook naar de mairie gaan en daar ook je verhaal doen, of een brief schrijven ook nog eens naar de ambassade in Parijs of nog beter dan naar het ministerie van BUza te den Haag..
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 23:24
Adresgegevens 7-9, rue Eblé 75007 Parijs Frankrijk Contact Telefoon (+33) 01.40.62.33.00 Fax (+33) 01.40.62.34.56 E-Mail par@minbuza.nl Openingstijden Ambassade Ma. - Vr. 09:00 - 13:00 en 14:30 - 18:00 (gelieve van tevoren een afspraak te maken) NB: de ambassade is gesloten op donderdag 22 september vanaf 11.30 uur en tevens op maandag 31 oktober de gehele dag. Consulaire Afdeling (voor het aanvragen van paspoorten e.d.): Balie geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 14.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur. NB: de consulaire afdeling is gesloten op donderdag 22 september en tevens op maandag 31 oktober.
Reactie door karene op 22-09-2011 23:33
dank u wel !!!!
Reactie door kamphuysen op 22-09-2011 23:40
graag gedaan en hou de moed erin, zal je steunen desnoods in frankrijk! als je nu al denkt ik ben verslagen dan is de strijd al bij voorbaat verloren, maar als je denkt ik kan het en wil het dan heb je het begin 'van de overwinning al binnen! De Ambassade NL Paris Adres: 7-9, rue Eblé 75007 Parijs Postadres: 7-9, rue Eblé 75007 Parijs Telefoon: (+33) 01.40.62.33.00 Fax: (+33) 01.40.62.34.56 E-mail: ambassade@amb-pays-bas.fr
Reactie door marcel75 op 23-09-2011 08:55
Kamphuijsen, Waar u uw kennis op meent te baseren, ontgaat mij volledig. Uit geen enkele verordering van de KNB blijkt dat de notaris verplicht is zijn geheimhoudingsplicht te schenden en een echtgenote moet inseinen dat een echtgenoot een hypotheekrecht verleend op zijn bedrijfspand en in ruil daarvoor een lening krijgt van een bank.Ook in het verleden is dit niet het geval geweest. Alleen als ze beiden eigenaar zouden zijn van het pand en/of beiden schuldenaar zouden worden, dan had TS ingeseind moeten worden. Maar dat is dan op grond van de wet, niet op grond van een verorderening van de KNB. Klagen via de KNB is dan ook zinloos. De opmerking dat de hypotheekakte "flessentrekkerij" zou zijn, zie ik ook graag beter onderbouwd. Gelet op de behoorlijke beschuldiging die u daarmee uit, begeeft u zich op het gebied van smaad en laster. Juridisch gezien is het gewoon mogelijk dat het hypotheekrecht rechtsgeldig is gevestigd en dat de lening door een van de echtgenoten is aangegaan. Dat vervolgens de lening in de gemeenschap van goederen is gevallen is ook een feit, maar de werking van de wettelijke regels. @Karene, Uiteraard staat het u vrij een klacht in te dienen tegen de notaris, maar enige kans van slagen hebt u niet in dit geval aangezien de notaris, op basis van de hier geplaatste gegevens, volgens de letters van de wet gehandeld heeft.
Reactie door marcel75 op 23-09-2011 09:06
Nog een aanvulling: een brief aan Buitenlandse Zaken of je melden bij de Ambassade zal helemaal niets uitmaken. Die staan hier volledig buiten. Daarnaast is de Broederschap al sinds 1999 niet meer in functie en is het Beroepsorganisatie geworden.
Reactie door karene op 23-09-2011 09:15
Marcel, ik begrijp dat mijn (ex) echgenoot mag een hypotheek recht verlenen op zijn bedrijfspand. mag hij dan mijn naam gebruiken om de hypotheek akte af te sluiten, zonder mijn toestemming ?
Reactie door marcel75 op 23-09-2011 11:44
Dat ligt er aan waarvoor uw naam gebruikt is. Als dat is gedaan om u als schuldenaar te verbinden aan de geldlening, dan kan dat niet zonder uw handtekening gedaan zijn. Is dat alleen maar gedaan om aan te geven dat uw ex op het moment van ondertekening van de stukken met u gehuwd was, dan is er geen probleem. Het maakt dus nogal wat uit waarvoor uw naam gebruikt is.
Reactie door karene op 23-09-2011 12:41
en welke geval is dit : "De comparant...verklaarde, ter uitvoering van voormelde overeenkomst aan de bank hypotheek te verlenen tot het hierna te noemen bedrag op het hierna te noemen onderpand, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie van hem tevens handelend onder de naam "(zijn eenmanszaak)" en/of mw karene...in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de heer (zijn naam), zowel van hen te zamen als van ieder van hen afzonderlijk, voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: debiteur, te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook. " ben ik hier genoemd als schuldenaar of niet ?
Reactie door marcel75 op 23-09-2011 13:03
In de akte ben je dan nog geen schuldenaar. Je ex heeft alleen een hypotheekrecht verleend voor alles wat hij en/of jij schuldig bent aan de Rabobank. deze tekst zegt nog niets over of je op dat moment al schuldenaar was. Maar mocht je later schuldenaar worden en niet terugbetalen dan had de bank alvast een hypotheekrecht op het pand van je ex.
Reactie door karene op 23-09-2011 13:14
en hij mag dat doen zonder mijn toestemming !!! misschien dat ik niet wil vroeg of later geld lenen, of de mogelijkheid hebben om geld te lenen. dat is toch niet normaal !
Reactie door marcel75 op 23-09-2011 14:15
Karene, Hoe gek het misschien ook klinkt, maar het is in jouw voordeel geweest op dat moment. Via deze manier kon je geld lenen bij de bank (als je dat gewilt had) tegen een lagere rente omdat de bank een hypotheekrecht daarvoor had. Dat je nog niets geleend had, maakt niet uit. Je had dus ook zonder zijn toestemming een lening kunnen afsluiten bij de bank. Had jij dan niet betaald, dan was je ex zijn bedrijfspand kwijt geweest. Het risico lag dus juist bij hem.
Reactie door karene op 23-09-2011 15:15
Marcel, het kan in mijn voordeel geweest zijn, maar mijn man wist dat ik TEGEN leningen was (en ben het nog steeds). ik heb nooit iets gevraagd ! in ieder geval volgens mij, als ik hem goed ken, heeft hij dat gedaan om meer zekerheid aan de bank te geven, anders had hij mij op de hoogte gehouden ! dat accepteer ik niet en zal ik het laten weten !
Reactie door marcel75 op 24-09-2011 10:34
Karene, Even voor de duidelijkheid. Het feit dat het bedrijfspand werd gebruikt om een hypotheekrecht te verlenen voor onder meer eventuele schulden van jou, betekent niet dat jij ook een lening had of moest nemen of op jouw naam was aangevraagd. Zie het als een service van je ex, meer niet. Er is via deze weg zeker niet meer zekerheid gegeven aan de bank voor zijn schulden, eerder minder zekerheid omdat ook jouw schulden onder het hypotheekrecht vallen. Juridisch gezien werd je ex er dus niet beter van en de bank ook niet meteen. Dat kun je niet accepteren, maar dat is gewoon de wet.
Reactie door karene op 24-09-2011 13:18
Marcel, als ik mijn ex goed ken, is er iets anders erachter...want net zoals ik het eerder zei, ik wist niets eens dat het gebouw "gehypothekeerd" werd, dus zeker geen "service van mijn ex"...maar iets anders achter zijn hoofd ! maar ja, het is zo voorlopig...en ik kan er niet zo vell eraan doen !
Reactie door marcel75 op 24-09-2011 14:18
Tja, je kunt wel van mening blijven dat je ex je aan schulden heeft geholpen, maar op grond van de hypotheekakte is dat gewoonweg niet het geval. Maar door in gemeenschap van goederen te trouwen, ben je nu wel hoofdelijk aansprakelijk voor de helft van de schulden. Iets anders zat er juridisch gezien niet achter.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!